วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 --> [ รายละเอียด ]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 --> [ รายละเอียด ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 [ รายละเอียด ] [14 กันยายน 2566]
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้

ครั้งที่ วันที่ คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา คอมพิวเตอร์ รวม
จำนวนที่ขึ้นบัญชี 68 8 25 30 146 277
1 20 กรกฎาคม 2566 1 1 1 1 1 5
2 27 กรกฎาคม 2566 24 1 0 1 3 29
จำนวนที่บรรจุ 25 2 1 2 4 34
บัญชีคงเหลือ 43 6 24 28 142 243
การขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
ครั้งที่ วันที่ ปฐมวัย ประถมศึกษา พลศึกษา รวม
3 25 กันยายน 2566 21 7 1 29