วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้

ครั้งที่ วันที่ คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา คอมพิวเตอร์ รวม
จำนวนที่ขึ้นบัญชี 68 8 25 30 146 277
1 20 กรกฎาคม 2566 1 1 1 1 1 5
2 27 กรกฎาคม 2566 24 1 0 1 3 29
จำนวนที่บรรจุ 25 2 1 2 4 34
บัญชีคงเหลือ 43 6 24 28 142 243