วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2024-06-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 2024-06-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ โรงเรียนปากจาบวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 2024-06-04 ปากจาบวิทยา 48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (ไม่มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-27 ซับใหญ่วิทยาคม 75
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-27 ซับใหญ่วิทยาคม 54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ โรงเรียนปากจาบวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 2024-05-21 ปากจาบวิทยา 65
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง(ต่อเติมหลังคากันสาด อาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-17 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31X52 เมตร (ไม่มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-16 ซับใหญ่วิทยาคม 50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-05-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) 2024-04-26 บ้านยางเครือ 136
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 2024-04-19 ซับใหญ่วิทยาคม 144
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-10-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 350
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 362
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 376
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-09-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 443
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา 2023-09-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 359
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 351
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 352
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 379
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 397
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 362
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2023-04-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 291
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 266
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-03-17 ซับใหญ่วิทยาคม 311
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 323
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 303
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 292
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก 2023-02-22 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 294
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 278
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 256
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)) 2023-02-09 บ้านวังตาท้าว 278
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ป 2023-02-02 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 265
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-25 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 264
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก 2023-01-12 บ้านวังตะเฆ่ 307
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 263
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2023-01-06 บ้านวังตาท้าว 267
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-05 บ้านโนนเชือก 254
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-03 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 247
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2022-12-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 238
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 251
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-22 บ้านโนนเชือก 277
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57 - ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-16 บ้านวังตะเฆ่ 267
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐ 2022-12-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 275
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร e-bidding 2022-12-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 273
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ประกาศร่างเอกสาร e-bidding 2022-12-07 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 279
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-12-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 278
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างซ่อมแซมอาคาร สปช 105/29 2022-12-06 บ้านห้วยเกตุ 284
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06 บ้านวังตะเฆ่ 281
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-06 บ้านโนนเชือก 260
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 298
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 295
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 278
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2022-11-21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 308