วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 2024-06-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 2024-05-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (มค.- มีค.67) 2024-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 2024-04-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 2024-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 218
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 235
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 262
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 2024-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 254
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 2024-01-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 2023-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 271
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2023-11-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.-กย.66) 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 2023-10-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) 2023-10-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 502
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-09-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 223
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 199
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 211
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 467
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) 2023-07-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 212
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 227
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 230
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 232
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 267
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 227
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 206
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 489
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 226
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 224
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 210
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 1 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 241
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 226
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 277
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201