วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     

การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน

        ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-06-15 อ่าน : 69