วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" Be Smart Say No To Drugs
     

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด ดาวน์โหลดคู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" Be Smart Say No To Drugs เพื่อใช้เป็นประกอบการสอน ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป .1-6 และ ม.1-6 หรือเทียบเท่า โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ตามลิงค์ดังนี้  https://www.oncb.go.th/Home/Pages/DrugEducational/main.aspx

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-08-16 อ่าน : 206