วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
แนวทางและมาตราการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
     

ด้วย สพฐ.ได้กำกับติดตามการการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามแนวทางและมาตราการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ มาตราการดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-08-28 อ่าน : 200