วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรยา ใบกนทา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
     

ขอแสดงความยินดี
กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล
นางสาวอรยา ใบกนทา
รางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริการจัดการยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2023-08-31 อ่าน : 167