วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
อบรมโครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม)
     

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นำโดย
นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมโครงการ
ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยว อสม.) เพื่อให้นักเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ๑ㆍ ประการ ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน

รายงานโดย : โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ::..วันที่ส่ง : 2023-09-05 อ่าน : 209