วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รณรงค์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ร่วมทั้งผลประโยชน์อื่่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปรงใส
     
รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ::..วันที่ส่ง : 2023-09-15 อ่าน : 13