วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะLearning Loss ด้วยกระบวนการPLC
     

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 มอบหมายให้สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะLearning Loss ด้วยกระบวนการPLC โดยมีนายบรรพต ทองเกิด ผอ.โรงเรียบ้านละหาน(เจริญอภิรักษ์วิทยา) กล่าวรายงาน และในการนี้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายวรายุทธ ทวีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ/ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ,นายบรรพต ทองเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านละหาน(เจริญอภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการฯ ได้ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-16 อ่าน : 164