วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566
     

       วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านโนนเชือก จำนวน 12 คน

ซึ่งได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นายทรง สิงห์เผ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก

2. นางสาวสุจิตรา หาญรบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านส้มป่อย

3. นางสุภิญญา กัญญาสาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯประเมินจากการดูสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจครูในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนเชือก ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 99