วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566
     

       วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านโนนเชือก จำนวน 12 คน

ซึ่งได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นายทรง สิงห์เผ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก

2. นางสาวสุจิตรา หาญรบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านส้มป่อย

3. นางสุภิญญา กัญญาสาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯประเมินจากการดูสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูผู้สอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจครูในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนเชือก ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 8