วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) พ.ศ. 2561
     

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)  พ.ศ. 2561 

ประกอบด้วย 5 หลักสูตร 

1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)

2.หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด Youngster with Good Heart) 

3.หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (หลักสูตรตามแนวทาฃรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ)

4.หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู้สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)

5.หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 168