วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนบ้านซับหมี ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
     

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านซับหมี ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง PA ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านซับหมี เป็นประธานกรรมการ นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
และนางอรอนงค์ จานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เป็นกรรมการในการประเมินผล
ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านซับหมีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติงานพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านซับหมี ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 25