วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
CPM3 NEWS
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
     

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ประกอบด้วย 1.นางประภัสสร กลับกลาง ผอ ร.ร บ้านละหานค่าย ประธานกรรมการ  2.นางสายหยุด ผาดี ผอ ร.ร บ้านหนองไผ่ล้อม กรรมการ  3. น.ส ณัฐนันท์ เขตรจัตุรัส ครู ร.ร โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เลขานุการ  โดยมีนางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  นางสุวรรณี มาสันเทียะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับชมการนำเสนอของตัวอย่างของบริษัท/ห้าง/ร้าน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 181