วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
หน่วยตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
หน่วยตรวจสอบภายใน แนวทางและมาตราการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 2023-08-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 227
หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 195
หน่วยตรวจสอบภายใน แบบฟอร์มบัญชี 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184