วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน แนวทางและมาตราการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 2023-08-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 69
หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
หน่วยตรวจสอบภายใน แบบฟอร์มบัญชี 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57