วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
กิจกรรมเขตพื้นที่

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา 2024-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในการพิจารณาเห็นชอบนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 2024-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เข 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 2024-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ(1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) 2024-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 2024-06-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567 2024-06-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2024-06-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 2024-06-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-06-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เช้าวันจันทร์ 2024-06-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2567 (สอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) 2024-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม "Festival ออนซอนชัยภูมิ"season 8 2024-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2567 (สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป) 2024-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 2024-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2567 2024-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังคมคาย พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียน กรณีเจ็บป่วย 2024-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการเงินการบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน 2024-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2567 ผ่านระบบ video conference 2024-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ศป.สพป.ชย.3) ร่วมงานฌาปนกิจศพพร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ กรณีประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต 2024-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัด (EIT1)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2 ราย 2024-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2567 2024-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการขอรับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 2024-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2024-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษร์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 2024-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2024-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S B.T.C.) รุ่นที่1/67 2024-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นและโรงเรียนบ้านห้วยบง อ.จัตุรัส 2024-05-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2024-05-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567 2024-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก/ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ในระยะเวลา 1 ปี(รอง 6 เดือน) 2024-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านขามราษฎ์นุกูลและโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2024-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2024-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กับวิศวกรโยธา จาก สำนักออกแบบ สพฐ. 2024-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบ Data Management Center (DMC) 2024-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) 2024-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2024-05-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกและโรงเรียนบ้านหนองโสน อ.จัตุรัส 2024-05-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโนนฝายและโรงเรียนบ้านใหม่นาดี อ.จัตุรัส 2024-05-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐและโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) อ.บำเหน็จณรงค์ 2024-05-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารและตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) 2024-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์ 2024-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 3 โรงเรียน 2024-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัด(EIT2)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 2024-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567 เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 3 โรงเรียน 2024-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจรณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 2024-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting) 2024-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ศป.สพป.ชย.3) มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม(บาดเจ็บ) 2024-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ศป.สพป.ชย.3) มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย 2024-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 2024-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 4 โรงเรียน 2024-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการสพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต 4 โรงเรียน 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนหินฝนวิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อาคารประสบเหตุวาตภัย 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายตาเนิน-กระฮาด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในอ.หนองบัวระเหว 3 โรงเรียน 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมจัดทำแผนฯ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 7/2567 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต เช้าวันจันทร์ 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับชมรมอีสานสัมพันธ์ 33 การไฟฟ้านครหลวงมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน 2024-05-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System :SCS) ผ่านโปรแกรม zoom 2024-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับทบทวน พ.ศ.2568) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 2024-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมรับฟังนโยบายและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว 2024-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2024-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี) ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 2024-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ร.ร.ในสังกัดอำเภอหนองบัวระเหว 3 โรงเรียน 2024-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2567 โรงเรียนบ้านสะพานหินและโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต 2024-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Video Conference 2024-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2567 ร.ร.บ้านสะพานหิน.ร.ร.บ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิตและร.ร.บ้านโนนสะอาด อ.ซับใหญ่ 2024-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย 2024-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 8/2567 2024-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2567   2024-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วย การบริหารเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 2024-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2024-05-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย 2024-05-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการสอนแจกลูกสะกดคำด้วยกระบวนการ PLC ตามโครงการปีทองการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 2024-05-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมให้บริการน้ำดื่มงานรำถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 2024-05-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 2024-05-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ครั้งที่ 5 2024-05-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา สู่ความยั่งยืน 2024-05-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์ 2024-05-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง/ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 2024-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุม Conference เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง 2024-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ zoom  2024-05-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว.14) สังกัด สพฐ.ปี 2567 2024-05-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 2024-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ 2024-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Kick Off "สุขาดี มีความสุข" 2024-05-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2567 (สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) 2024-05-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ การสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2567 ภาค ก และภาค ข 2024-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ 2024-05-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ร่วมไว้อาลัยและบำเพ็ญกุศลในงานฌาปนกิจศพมารดา นายพิธาน พื้นทอง ประธานอ.ก.ค.ศ. 2024-05-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เขต 3 2024-05-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม kick off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting 2024-05-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 2024-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2567 2024-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมครูผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกฝังความรัก ความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติฯ ผ่านระบบออนไลน์ 2024-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความอาลัยวางหรีดเคารพศพมารดา นายพิธาน พื้นทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศ/ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน 2 ราย,มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 3 ราย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2024-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.รุ่นที่ 966 2024-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 6/2567 2024-04-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA) ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2024-04-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2024-04-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณวัดโพธิทราราม 2024-04-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (ภาค ค) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 2024-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 84
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ 2024-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. การสอบภาค ก 2024-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบออน Zoom Meeting 2024-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะการเป็นระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 วันที่สอง 2024-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก รอง/ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 2024-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารประกอบและบ้านพักครู โรงเรียนโป่งนกพิทยา ประสบเหตุวาตภัย 2024-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน OBEC Content Center และสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) 2024-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะการเป็นระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 2024-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 5/2567 2024-04-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 77
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม Zoom Meeting กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีเหตุพิเศษหรือจำเป็น) สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2567 2024-04-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting 2024-04-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 2024-04-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 2024-04-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2567 2024-04-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 103
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 2024-04-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์ 2024-04-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 2024-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 73
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ 2024-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมเพื่อรับข้อราชการสำคัญเร่งด่วนและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 2024-04-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับสถาบันการเงินในเขตพื้นที่ฯ เปิดโครงการคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบแนวทางในการดำเนินการและขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ โ 2024-04-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดงานประจำปีวัดสวรรค์คงคา ปิดทองรูปหล่อพระครูพินิจสมณวัตรและพระครูพุทธิกรชโยดม ซึ่งถือเป็นงานประจำปีพ.ศ 2567 ครั้งที่ 73 2024-04-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส 2024-04-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 87
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอล 7 คน และเปตอง โครงการผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านวังกุง อำเภอซับใหญ่ 2024-04-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA) ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 2024-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 83
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สืบสานประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2567 2024-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 วันที่เจ็ด วันสุดท้าย 2024-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 97
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 วันที่หก 2024-04-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 92
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายอำเภอจัตุรัส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2567 2024-04-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 2024-04-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 วันที่ห้า 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 73
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ทอดถวายแด่องค์อุปถัมภ์หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสถานศึกษาครบรอบ 99 ปี โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 และตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา เป็นวันที่สี่ 2024-04-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 วันที่สาม 2024-04-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) กรณีประสบอุบัติเหตุจมน้ำ(เสียชีวิต) 2024-04-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 และตำแหน่ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา วันที่สอง 2024-04-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 74
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 และตำแหน่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นวันแรก 2024-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ศป.สพป.ชย.3) มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ราย 2024-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย 2024-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 14/2567 2024-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษและรอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา 2024-04-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา 2024-04-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2024-04-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ร.ร.บ้านหนองขาม อ.เนินสง่าและร.ร.บ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต ขออนุมัติรื้อถอน 2024-04-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนทบในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 2024-04-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ 2024-04-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 4/2567 2024-03-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 85
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2024-03-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 2024-03-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับธนาคารออมสินหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. 2024-03-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2024-03-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 2024-03-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณด้วยเวทคณิต 2024-03-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมและประเมินผลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา ทุกแห่งจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 ในระดับเงิน ทอง เพชร 2024-03-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2567 2024-03-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม การขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) 2024-03-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา่รศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 2024-03-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 2024-03-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพธิ์สว่างศิลป์และผอ.โรงเรียนหินฝนวิทยาคม อ.เทพสถิต 2024-03-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก 2024-03-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์ 2024-03-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา,รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองลุมพุก และรอง ผอ.ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกล อ.จัตุรัส 2024-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) รอง ผอ.ร..บ้านไร่พัฒนาและ ผอ.ร.ร.บ้านวังตาเทพ อ.เทพสถิต 2024-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียนบ้านศิลาทองและผอ.โรงเรียนบ้านไทรทอง อ.เทพสถิต 2024-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ศป.สพป.ชย.3) ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน กรณีครอบครัวนักเรียนประสบภาวะยากลำบาก 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยาและโรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น,โรงเรียนบ้านห้วยบง,โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) อ.จัตุรัส 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเทพสถิต 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2567 องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานโครงการจากงบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อ.เทพสถิต 2024-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน กรณีบ้านประสบเหตุอัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) 2024-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียน 2 โรงเรียน 2024-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) รอง ผอ.โรงเรียน/ผอ.โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 2024-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 3/2567 2024-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ 2024-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) รอง ผอ./ผอ.โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2024-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียน ในสังกัด 3 โรงเรียน 2024-03-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านซับไทร อ.เทพสถิต 2024-03-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้าให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) รอง ผอ./ผอ.โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2024-03-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศและประดับอินทรธนู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย 2024-03-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว และผอ.ร.ร.บ้านหนองตานา 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.โรงเรียนบ้านวังมน-ผอ.โรงเรียนบ้านซับถาวรพัฒนา อ.เทพสถิต 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำฯและวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผอ.ร.ร.บ้านโนนฝายและผอ.ร.ร.บ้านใหม่นาดี อ.จัตุรัส 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ e-MES ผ่านระบบ Zoom meeting   2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน"ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" "ผ้าลายชบาปัตตานี"และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน "Sustainable Fashion :แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิเขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2024-03-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 2024-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 2024-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยภูมิ 2024-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2024-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2567 ผ่านระบบ Video Conference 2024-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ 2024-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 75
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณด้วยเวทคณิต 2024-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2567 ของกระทรวงมหาดไทย 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน/รางวัล โรงเรียนหรือข้าราชการครูฯพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการขับเเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ผ่่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์ 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 2024-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) อำเภอจัตุรัส 2024-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมพิธีเปิดงานและถวายช้าง เนื่องในงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2567 2024-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2024-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอจัตุรัส เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาของอาคาร สถานที่ภายในโรงเรียนบริเวณที่ชำรุด 2024-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของสถานศึกษา 2024-03-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2024-03-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 77
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2567 จังหวัดชัยภูมิ 2024-03-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษ การสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม 2024-03-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ 2 โรงเรียน 2024-03-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผ่านระบบ Zoom 2024-03-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เช้าวันจันทร์ 2024-03-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยและนิติกรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย 2024-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 87
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567 2024-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาโครงการอ่านหนังสือครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 2024-02-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 2024-02-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9 /2567 ผ่านระบบ video conference 2024-02-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2024-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการรประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 6 อำเภอ 2024-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 2024-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 78
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2567 2024-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่มืออาชีพ 2024-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 2024-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์กรีน สพป.ขอนแก่น เขต 3 2024-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2567 2024-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 69
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2024-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 2024-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 94
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสภากาแฟการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 2024-02-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย 2024-02-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 96
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ในการแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน(คีตะมวยไทย) ต้นกล้ามวยไทยครั้งที่ 2 2024-02-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 77
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2024-02-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนศรีเทพบาล 2024-02-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานสัปดาห์วันตรุษจีน "เปิดโลกภาษา ส่งเสริมพหุปัญญา นำพาผู้เรียนสู่วัฒนธรรมจีน" โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 2024-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 79
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจังหวััดชัยภูมิ 2024-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในอำเภอหนองบัวระเหว 2024-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 69
กิจกรรมเขตพื้นที่ พสน.ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 ออกบูรณาการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 2024-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม กรณีประสบอุบัติเหตุ 2024-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในอำเภอเทพสถิต 2024-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในอำเภอเนินสง่า 2024-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.ในสังกัด 4 โรงเรียน 2024-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาบุคลากรในสังกัด 2024-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ 2024-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 3 สนาม 2024-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 2024-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 79
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 2 สนาม 2024-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ม.3 2024-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 77
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การสอบ ONET ชั้น ม.3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ 2024-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ป.6 อ.เทพสถิต 2024-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ป.6 2024-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 สนาม 2024-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การสอบ ONET ปีการศึกษา 2566 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ 2024-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 2024-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครู 2024-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจเยี่ยมติดตามเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ จากนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา 2024-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบ Video Conference 2024-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านโปรแกรม Zoom 2024-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 2024-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 2024-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การสอบ O-Net จาก สทศ. 2024-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แก่บุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 2024-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา 2024-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ 2024-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพ้นที่การศึกษาชัยภูมิ " ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 2024-02-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 87
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Video Conference 2024-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะสมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พื้นดินจากศาสตร์พระราชา และมอบอุปกรณ์การศึกษา,อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2024-01-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 94
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ จาก สทศ. 2024-01-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ครอบครัวนักการภารโรงเสียชีวิต 2024-01-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 84
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 74
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก อ.จัตุรัส 2024-01-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 90
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2024-01-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีมอบรางวัล ใบรับรอง และประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับรางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2566 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 89
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 1/2567 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 90
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลกุดน้ำใส "ตลาดเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการรื้อถอนแท็งค์น้ำเพื่อสร้างห้อง E-Learning ของโรงเรียนบ้านวังตาเทพ 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่่ 4/2567 ผ่านระบบ Video Conference 2024-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรังงามวิทยา 2024-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเจ็บป่วย 2024-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ จมน้ำเสียชีวิต 2024-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 2024-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 84
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา 2024-01-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ 2024-01-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ 2024-01-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านซับหมี อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคเวทคณิตเป็นฐาน เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 92
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รู้เท่าทันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 73
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Video Conference 2024-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
กิจกรรมเขตพื้นที่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์" ณ อำเภอหนองบัวระเหว 2024-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 88
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์" อ.เนินสง่า 2024-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 79
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์" ณ อำเภอเทพสถิต 2024-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 69
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจ.ชัยภูมิ ลงตรวจสอบอาคารเรียนและพื้นที่ กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน (ผูกพัน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2024-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ผ่านระบบ Zoom meeting 2024-01-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 84
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขันกีฬางานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 อำเภอจัตุรัส 2024-01-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 93
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 "ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข" ประจำปี 2567 อำเภอจัตุรัส 2024-01-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2024-01-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 88
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567 2024-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 2024-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ระดับเครือข่ายโรงเรียน รับโล่รางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 2024-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาบุคลากรในสังกัด 2024-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 96
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ."ครั้งที่ 2/ 2567 2024-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 90
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ บิดาบุคลากรในสังกัด 2024-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 "รวมใจ มอบไออุ่น" มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลในโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยหนาว ปี 2567 2024-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 102
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom 2024-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 88
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้อง ภายใต้กิจกรรม “สกร. ส่งความสุขให้น้องประจำปี พ.ศ.2567 ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 2024-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 96
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศการศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน 2024-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 92
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินให้สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารและของขวัญรางวัลสำหรับเด็ก ๆ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  2024-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 89
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอนาคตภาพการพลิกโฉมการบริหารงานบุคคล 2024-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 92
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา 2024-01-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ ขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ 2024-01-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 2024-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 89
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 2024-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 90
กิจกรรมเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต 2024-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 98
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2567 และประชุมสภากาแฟ 2024-01-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 88
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ กราบขอพรประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ 2567 2024-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ เข้ากราบขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 2024-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 97
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเสียชีวิต 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
กิจกรรมเขตพื้นที่ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กราบขอพรสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมมอบเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 2024-01-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และกิจกรรม ฺBig cleaning day 2023-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 117
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 2023-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 98
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ บริเวณหน้าสำนักงานฯ เพื่อใช้เป็นที่อำนวยความสะดวกและให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ 2023-12-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2023-12-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาิต เช้าวันจันทร์ 2023-12-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 121
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 2023-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 14/2566 2023-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการ นักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ณ สนามแข่งขันโรงรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-12-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2023-12-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีงานพระราชทานเพลิงศพข้าราชการบำเหน็จ(อดีตครูโรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ) 2023-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 2023-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ที่ราชพัสดุ ของโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ 2023-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2566 2023-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 107
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป .ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน)ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM 2023-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ video conference 2023-12-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพฐ. 2023-12-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ 2023-12-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.เขต พบเพื่อนครู เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว,เครือข่ายโรงเรียนไทรทองและเครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2023-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 (บ้านตาล-หัวทะเลเกมส์ ครั้งที่ 5) 2023-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบแนวทางการตรวจเอกสารนักเรียนพิการเรียนรวม แก่คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 2023-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 93
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด โรงเรียนศรีเทพบาลและโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2023-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2023-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 94
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะทีมวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนบ้านสะพานหิน 2023-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนู ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 31อัตรา 2023-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมหารือข้อราชการสำคัญ และการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 2023-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 96
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 2023-12-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ผ่านเข้าสู่ รองชิงชนะเลิศ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับสิทธิไปแข่งขันรองชิงชนะเลิศ รอบประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-12-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2แข่งขันประกวดคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 2023-12-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 93
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ “ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล” (Global Standards. for Health Promoting School : GSHPS) ปี 2567 2023-12-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ที่โรงเรียนขออนุญาติรื้อถอน 2 โรงเรียน 2023-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน กรณีนักเรียนประสบปัญหาด้านสุขภาพ 2023-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 110
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 112
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ แข่งขันคีตมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  2023-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 107
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน และติดตามการปฏิบัติงาน 2023-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 107
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 2023-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ Admin เครือข่ายและโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อใช้ข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 2023-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 94
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะทำงานระบบการจัดทำข้อมูล (Admin) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย สพฐ. 2023-12-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.๓ (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภาวะยากลำบาก 2023-12-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 113
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 2023-12-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91
กิจกรรมเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอันตรายในโรงเรียน 2023-12-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ 2023-12-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 78
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอเทพสถิต จำนวน 5 เครือข่าย 2023-12-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เครือข่ายโรงเรียนในอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 4 เครือข่าย 2023-12-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน 2023-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 93
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2566 2023-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก 2023-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้างานภาคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 84
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 2023-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนในเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะล จำนวน 6 โรงเรียน 2023-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)ของศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 131
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก จำนวน 5 โรงเรียน 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 118
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีนักเรียนประสบภาวะยากลำบาก 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารเพชรประกาย" โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2567 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ 2023-11-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 102
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่  2/2566 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวนน 4 โรงเรียน 2023-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กิจกรรมเขตพื้นที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 “ 2023-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ จำนวน 5 โรงเรียน 2023-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 2023-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 118
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2566 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จำนวน 5 โรงเรียน 2023-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด จำนวน 4 โรงเรียน 2023-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 11/2566 2023-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 4 ราย 2023-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 166
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2023-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในเครือข่ายนายางกลัก จำนวน 2 โรงเรียน 2023-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 106
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย ของเครือข่ายไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว 2023-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1320
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2023-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3(ศป.สพป.ชย.3) มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยยจิ๋ว 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 105
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 119
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 102
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 110
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม จำนวน 4 โรงเรียน 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 3/2566 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน จำนวน 3 โรงเรียน 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาการคุณภาพการศึกษาภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก จำนวน 3 โรงเรียน 2023-11-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 98
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 2023-11-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 110
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 28 ราย 2023-11-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2023-11-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 120
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์พระประธาน ติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 50 ราย 2023-11-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิและมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ 2023-11-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 112
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2023-11-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 110
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู module 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 3 2023-11-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานกฐินสามัคคี อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2566 ณ วัดแจ้ง บ้านสำโรงโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-11-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการประชุมการเตรียมความพร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก 2023-11-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมหลักสูตร กิน นอน เล่น อย่างสมดุลในนักเรียน 2023-11-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 109
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อ.เทพสถิต 2023-11-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว 2023-11-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 131
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนบ้านวังมน อ.เทพสถิต 2023-11-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 2023-11-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 2/2566 2023-11-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 112
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิด kick- off  1-M doses : School Based  HPV  Vaccine โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมาย 2023-11-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 119
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 2023-11-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งโรงเรียนขอรื้อถอน จำนวน 2 โรงเรียน 2023-11-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศและประดับอินทรธนู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา 2023-11-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ 2023-11-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จัดการอบรมหลักสูตรแม่ครัวปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 2023-11-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน และติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 2023-11-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center:DMC) ผ่านระบบ Online 2023-11-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 136
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-11-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 1/2566”ผ่านระบบ Video Conference 2023-11-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 2023-11-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) บิดาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2023-10-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 10/2566 2023-10-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 203
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบิดาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 2023-10-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครูเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต 2023-10-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ และวิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก อ.เทพสถิต 2023-10-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมนิเทศการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว อ.เทพสถิต 2023-10-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 127
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2023-10-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานฯ และวิทยากรบรรยายพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ 2023-10-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ สพฐ.ขอมาเล่า ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-10-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟัง ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และการรายงานผลตามระบบ eMENSCR งบประมาณ 2566 2023-10-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-10-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 2023-10-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศักษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 2023-10-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2023-10-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ บรรยายพิเศษ มอบนโยบายการประชุมปฎิบัติการ พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ คิดเลขเป็น 2023-10-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเชือก เนื่องจากนักเรียนได้สูญเสียบิดาจากสถานการณ์สงครามในประเทศอิสราเอล 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 166
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 40/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2566) 2023-10-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ จำนวน 13 ราย 2023-10-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 237
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเช้าวันจันทร์ 2023-10-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 พบปะ ปรึกษาหารือและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2023-10-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 2023-10-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ , coding และสะเต็มท์ศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-10-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสภากาแฟการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 2023-10-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาเรียนรู้ดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2023-10-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล 2023-10-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสร้างเครื่องมือการจัดกิจกรรมคิดเลขเป็น/คิดคำนวณ ตามโครงการนิเทศ ส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 2023-10-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 9/2566 2023-10-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 335
กิจกรรมเขตพื้นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-10-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2023-10-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2566 2023-10-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1,สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.สมุทรสาคร 2023-10-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปประจำสำนักงานและเจ้าที่ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 2023-10-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566 2023-10-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 243
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเพชรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 2023-10-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ที่ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต 2023-10-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานอำเภอ และประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-10-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไหว้พระขอพรพระพุทธรูปประจำสำนักงานในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2023-09-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า "ดวงดาวแห่งเสมา ทรงคุณค่าสง่างาม" พุทธศักราช 2566 2023-09-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 203
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) 2023-09-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนโรงเรียนศรีเทพบาล 2023-09-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (PA) 2023-09-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ""ศึกษาอดีต มองปัจจุบัน สานฝันอนาคต" 2023-09-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทราธนูและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 29 ราย 2023-09-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 198
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสุวัฒนบวรคุณ โรงเรียนบ้านร้านหญ้า อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-09-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 (การสอบสัมภาษณ์) 2023-09-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 239
กิจกรรมเขตพื้นที่ กิจกรรม “พม.พบนักเรียน” เพื่อมอบทุนการศึกษา และเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน นักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 224
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ KRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2023-09-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-09-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" แก่ผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศ 2023-09-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการเขตและรอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 2023-09-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะLearning Loss ด้วยกระบวนการPLC 2023-09-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวน  8 ราย 2023-09-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่และเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก 2023-09-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA )  ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-09-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 2023-09-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2023-09-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพระแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า 2023-09-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการ "พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 2023-09-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะจังหวัดชัยภูมิ” 2023-09-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-09-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 2023-09-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 จำนวน 12 ราย 2023-09-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  2023-09-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2566 2023-09-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 ภาค ก 2023-09-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 177
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก "วะตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 168
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-09-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500) 2023-09-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) 2023-09-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางในโครงการชุดอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-09-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมโครงการการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา 2023-09-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 194
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ที่ สพฐ.ได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2566 2023-09-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 176
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์ 2023-09-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนเครือข่ายซับใหญ่ ท่ากูบเกมส์ 2023-09-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานฯและบรรยายพิเศษ โครงการเข้าค่ายอบรมผู้นำนักเรียน โรงเรียนในตำบลหนองบัวใหญ่ 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-08-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 2023-08-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนู ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 ราย 2023-08-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม "สภากาแฟยามเช้า" จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-08-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนในการประเมินศักยภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาประจำปี 2566 2023-08-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มกระสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย 2023-08-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2566) 2023-08-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 209
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและวินัยสำหรับนิติกร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 2023-08-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 168
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว โครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2023-08-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหา Learning Loss ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 2023-08-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ภาค ค 2023-08-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 265
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ภาค ก และภาค ข 2023-08-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 213
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2023-08-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 176
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับสถานศึกษา 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 180
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นราชพัสดุ ที่โรงเรียนขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 3 โรงเรียน 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นวันที่สาม 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ.2566-2570 รอบปี 2568 2023-08-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา(สาขาบ้านคลองผักหวาน) 2023-08-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นวันที่สอง 2023-08-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 170
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานฌาปนกิจและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำเสียชีวิต 2023-08-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 203
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นวันแรก 2023-08-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 2023-08-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 248
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดา บุคลากรในสังกัด 2023-08-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 193
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 177
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลและวางหรีดแสดงความอาลัยมารดาบุคลากรในสังกัด 2023-08-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ 2023-08-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกวดแข่งขันและนำเสนอผลงานกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 170
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ.ครั้งที่ 7 ผ่านระบบ Zoom meeting 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพม.นครราชสีมา 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 30/2566 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนบ้าน โนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(ค่ายพุทธบุตร) เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566 2023-08-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 197
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตสุจริต เช้าวันจันทร์ 2023-08-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยี  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน obec content center 2023-08-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 237
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learing)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   2023-08-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-08-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 198
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2023-08-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  โดยบริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด 2023-08-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 2023-08-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 267
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานฯ เปิดการฝึกสอนวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 2023-08-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 ครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2566 2023-08-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 235
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-08-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 2023-08-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ Thailand Robotics Challenge 2023 การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 2023-07-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 170
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-07-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 230
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติรับมอบห้องสุขาโรงเรียนบ้านช่องสำราญ จากชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน 2023-07-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด 2 ราย ในโอกาสย้าย/ลาออก 2023-07-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 276
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันสุดท้าย 2023-07-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 194
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 34 คน 2023-07-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของ เขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) 2023-07-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ รับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่หก 2023-07-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 2023-07-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 317 ราย 2023-07-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เป็นวันที่ห้า 2023-07-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว กรณีอุบัติเหตุ 2023-07-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันที่สี่ 2023-07-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 199
กิจกรรมเขตพื้นที่ สสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ ZoomMeeting 2023-07-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-07-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เป็นวันที่สาม 2023-07-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยว"ชมทุ่งบัวสวรรค์ มหัศจรรย์ 5 ผา" ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง อย่างเป็นทางการ 2023-07-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษเป็นวันที่สอง 2023-07-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง อ.หนองบัวระเหว 2023-07-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 168
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 เป็นวันแรก 2023-07-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 197
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ"การเสริมสร้างความรู้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ด้วยรูปแบบการสอนงาน(Coaching) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะทำงานและคณะวิทยากร ในการเตรียมความพร้อม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 2023-07-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 196
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ.ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom meeting 2023-07-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 170
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-07-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดและโรงเรียนโป่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 211
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย และพนักงานราชการจำนวน 3 ราย 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 262
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 168
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพข้าราชการบำนาญในสังกัด 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านภาษาต่างประเทศ (EIS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-07-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ น่าทำงาน(Big Cleaning Day) 2023-07-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด 2023-07-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทองคำพิงและโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 2023-07-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิงและโรงเรียนบ้านหนองกก 2023-07-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 189
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี โรงเรียนเครือข่ายซับใหญ่ 3 ราย 2023-07-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะ 1 ปี) โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2023-07-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี โรงเรียนบ้านสะพานยาว 2023-07-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี โรงเรียนซับมงคลวิทยา 2023-07-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผล RT,NT, และ O-NET มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียน สู่การลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-07-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดเคารพศพแสดงความอาลัย ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม 2023-07-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปี โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดและโรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-07-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ(www.info.go.th)ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting 2023-07-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จ.จันทรบุรี โรงเรียนต้นแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 2023-07-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 186
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2023-07-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 198
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือถอดประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ และจัดทำวีดีทัศน์ผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2566 2023-07-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 248
กิจกรรมเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน(Quick policy) 2023-07-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ  22  ปี 2023-07-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขม กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-07-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ4ประเภทเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น 2023-07-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 2023-07-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 199
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 2023-07-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 231
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2023-07-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ภาค ค 2023-07-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 362
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 2023-07-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 196
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2023-07-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 20 ปี 2023-07-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 205
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 195
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 186
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านซับใหม่,บ้านท่ากูบ และบ้านซับเจริญสุข เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 2023-07-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สพท.และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 2023-07-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 236
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพม.นครราชสีมา ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2023-07-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 194
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนและเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 264
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 228
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2566 2023-07-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 228
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิด "งานทุ่งกระเจียวบาน ประจำปี 2566" ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต 2023-07-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระบรมรูปจำลอง และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2023-06-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้ายไปปฏิบัติงานราชการที่ สพม.นครราชสีมา 2023-06-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-06-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครูอำเภอเนินสง่า 2023-06-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 196
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) จำนวน 13 ตัวชี้วัด 2023-06-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 200
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 183
กิจกรรมเขตพื้นที่ การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 วันที่สอง 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 25/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 196
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล นำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment(OIT) 2023-06-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 2023-06-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 189
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 2023-06-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 2023-06-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณยก 2023-06-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ในภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 2023-06-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 225
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ในภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-06-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 231
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 2023-06-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 261
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-06-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 231
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 และคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เนื่องจากบ้านประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน 2023-06-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 2023-06-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 214
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" โรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2023-06-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 195
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ฟื้นคืนชีพ(CPR) และการดับเพลิงขั้นต้น เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2023-06-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
กิจกรรมเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการจาก สำนักติดตาม สพฐ. 2023-06-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 176
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ผอ.โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-06-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 193
กิจกรรมเขตพื้นที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมลูกจ้างชั่วคราวในการปฏิบัติงาน 2023-06-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2566 2023-06-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกี่ยวกับการดำเนินการสอบฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom 2023-06-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนพร้อมตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม(DLTV) ร.ร.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2023-06-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านและการเขียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss)  เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ 2023-06-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 2023-06-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 183
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบรรยายของวิทยากร จิตอาสา 904 "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" 2023-06-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเพื่อติดตามกระบวนการนิเทศ ติดตามฯ ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา   2023-06-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-06-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 223
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อแก้ปัญหา Learning Loss ให้กับนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม,ตาเนิน-กะฮาด 2023-06-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครูมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ 4 เครือข่าย 2023-06-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้ายไป อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-06-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดอาคาร 55 ปีเทพรักษา และผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2023-06-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 197
กิจกรรมเขตพื้นที่ กลุ่ม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียว(DLTV) โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 2023-06-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยมตามแผนการลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริต กรณีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 2023-06-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนโป่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-06-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 203
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินภาค ค การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 2023-06-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัย ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ถึงแก่กรรม 2023-06-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการย้ายฯ และต้อนรับบุคลากรซึ่งได้รับการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-06-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2566 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 136
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนบ้านวังตาเทพ อ.เทพสถิต 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.เทพสถิต 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการตามนโยบาย ของ สพฐ. ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในการออกประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว (Home School) 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกาและโรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 136
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติงานราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์ DLTV ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2023-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครูเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา 2023-06-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯและบรรยายพิเศษ ในโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิสรัปชั่น เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจานฯและโรงเรียนบ้านส้มป่อย 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสมีระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี" 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 213
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร.อนุบาลเทพสถิตและร.ร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัด การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 3 ราย 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี (New GFMIS Thai) และการพัสดุ และการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 127
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถึคุณภาพ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย เป็นวันสุดท้าย 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น อ.ซับใหญ่ 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3(บ้านท่าช้าง) อ.หนองบัวระเหว 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เป็นวันที่หก 2023-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 183
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปีทางบัญชี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 2023-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นวันที่ห้า 2023-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นวันที่สี่ 2023-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 198
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัย เคารพศพครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 126
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่สาม 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 127
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 122
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนทุุ่งกระเจียว อ.เทพสถิต 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ บรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วันที่สอง 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวันแรก 2023-05-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 212
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ และมอบนโยบายการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ทางระบบ Zoom Meeting 2023-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 3 โรงเรียน 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 3 โรงเรียน 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 211
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย 2023-05-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 2566 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 121
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 3 โรงเรียน 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 119
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 4 โรงเรียน 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาปฏิบัติราชการ 2023-05-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านท่ากูบและโรงเรียนบ้านวังกุง 2023-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปนกิจศพครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตอ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลและโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 2 ราย 2023-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบาย เพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จาก สพฐ. 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ครั้งที่ 2/2566 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 131
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 20/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 116
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตอ 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 20/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถึคุณภาพ 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กและโรงเรียนบ้าหนองขาม อ.เนินสง่า 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 183
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-05-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนในสังกัด 2023-05-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ.ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom meeting 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 123
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ประจำปี 2566 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีการจัดสร้างพระบรมรูปจำลองและพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอจัตุรัส 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 30 ราย 2023-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2023-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเปิดเรียนวันแรก 2023-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 124
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ของ ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการวางแผน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการกิจกรรม “KICK OFF” ปล่อยขบวนพสน. เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 136
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ผ่านระบบ Online ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว เตรียมพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบาย การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ปีการศึกษา 2566 2023-05-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 19/2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-05-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2023-05-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566 ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน"ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้เรียนอย่างมีคุณภาพ" 2023-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2023-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม เดิน ปั่น รวมพลังชาวชัยภูมิ รณรงค์ออกไปเลือกตั้ง ส.ส.#ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ 14 พ.ค.2566 2023-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ 2023-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปกิจศพบิดาผู้บริหารสถานศึกษา 2023-05-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2566 2023-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้บริหารสถานศึกษา 2023-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 รับนโยบายจาก สพฐ.ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวางหรีดเคารพศพแสดงความอาลัยบิดาผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.บ้านดงลาน 2023-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 2023-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย 2023-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2023-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท 2023-04-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคาร สิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบวาตภัย 2023-04-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ.2564 2023-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 ชัยภูมิ 2023-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนหก ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 2023-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ "สพฐ.ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 213
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 216
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเจ็บป่วย 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster 13) ครั้งที่ 1/2566 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 133
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 129
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงวิชาการการบริหารงานสำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ.ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 2023-04-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566) 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 132
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day 2023-04-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ปี 2566 2023-04-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 245
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566 2023-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 180
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2023-04-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 176
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประเมินคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) 3 ตำแหน่ง 2023-04-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ บิดาข้าราชการบำนาญ 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) เนื่องจากประสบวาตภัย 2023-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566) ครั้งที่ 1/2566 2023-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2023-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 139
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 2023-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2023-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่อดิจิทัล วันที่สอง 2023-03-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 2023-03-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความอาลัยวางหรีดเคารพศพข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่อดิจิทัล 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-03-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 170
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา และสาขาบ้านคลองผักหวาน อ.เทพสถิต 2023-03-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-03-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 173
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดรั้วโรงเรียน Open House และงานมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสะพานยาว และโรงเรียนบ้านไทรงาม 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ/เปิดอาคารอนุสรณ์ 85 ปี 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์คณะผู้บริหารทีม VIP พบกับทีม VIP สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ กรณีประสบอุบัติเหตุและโรงเรียนบ้านนา กรณีประสบปัญหาภาวะยากลำบาก 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 162
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2023-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 2023-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 146
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 2023-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส 2023-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 135
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการอนุบาลเทพสถิต ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม "A.B.T. Open house" 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ผ่านระบบ Online ประจำปี 2566 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม "NBK เปิดบ้าน Open house" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 196
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี) โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 173
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT : ์์National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในเครือข่าย 6 อำเภอ 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มาตรวจการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ที่ได้ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 136
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า" ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meetings 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมออนไลน์ Video Conference การบริหารการจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 140
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถึศึกษา 2023-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 138
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 2023-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการรายงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ การรับจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 2023-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานOpen House at Chatturatwittayanukul School 2023 เปิดประตู่สู่อนาคต โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะร่วมเป็นเกียรติงาน พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลองค์ประจำอำเภอจัตุรัสและพิธีถวายช้าง 2023-03-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขัันพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) 2023-03-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่มีอัตราเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 8 อัตรา 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 10/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้และโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมโครงการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้:เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมวิชาการ "การนำเสนอและเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-03-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 200
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่(PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566 2023-03-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 152
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 2 ราย กรณีบ้านเกิดอัคคีภัย และกรณีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 9/2566  สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านบุฉนวนและโรงเรียนบ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสระว่ายน้ำของโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566 2023-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 137
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน/รางวัล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน(1 เมษายน 2566) 2023-02-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมชุมนมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) 2023-02-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นัดแรก 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนหัวสระวิทยาและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาและโรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 155
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 8/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน "บ้านขามหนองโดนเกมส์ครั้งที่ 2" 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโนนเชือก อ.จัตุรัส 2023-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2023-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) จำนวน 2 ราย 2023-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 186
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2566 2023-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดสอบโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-02-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 186
กิจกรรมเขตพื้นที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเปิดงานเกียรติยศแห่งความใจภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 227
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP กระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับทีม สพป.ขอนแก่น เขต 3 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ สทศ.สพฐ. 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ.สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา" 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 149
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดัก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 259
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 170
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาและยกระดับ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนขนาดเล็ก จาก สพฐ. 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 144
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบกระดาษคำตอบ(O-net) ชั้น ม.3จากคณะกรรมการประจำตัวแทนศูนย์สอบ 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ นักเรียน ในการทดสอบ O-Net ชั้น ม.3 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียน ในสังกัด 3 โรงเรียน 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 189
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ O-Net ชั้น ม.3 ให้คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบไปมอบให้สนามสอบโรงเรียนจำนวน 9 สนาม 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 จำนวน 6 สนามสอบ 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการตัวแทนประจำสนามสอบ ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ (O-NET) ให้คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 212
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้คณะกรรมการตัวแทนศูนย์ 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ร.ร.ในสังกัด ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม นายหมู่ลูกเสือแกนนำต้านยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2566 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 148
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 143
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับข้อสอบ-กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก สทศ.สพฐ. 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 6/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 213
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 157
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 171
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2023-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานรับมอบจักรยานเพื่อการศึกษาจากลุ่มบริษัทผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 15 2023-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-02-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมประชุมเสวนาเรื่องแนวปฏิบัติฯ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 2023-02-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 174
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา ทุกแห่งจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 2023-02-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 193
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 250
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้คำขวัญ "หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล" 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 200
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-01-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 159
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2665 2023-01-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 210
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการประชุมปรึกษา แนะนำ นิเทศและกำกับติดตาม(Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 179
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน อซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 154
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 177
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ประธานเครือข่ายและประธานอำเภอ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 151
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยจำนวน 2 ราย 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 177
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET ) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวย​การ​เพื่อดำเนินงานคัดเลือก​นักเรียน​และสถานศึกษา​ เพื่อ​รับรางวัล​พระราชทาน​ ระดับ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ปีการศึกษา​2565 ระดับ​กลุ่ม​จังหวัด​ที่​ 11 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โครงการในปีงบประมาณ 2566 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 195
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปีี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566" 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 270
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอจัตุรัส 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 197
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์และโรงเรียนกุดตาลาด อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาท้าว จำนวน 2 ราย กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3พระครูอนุสรณ์)ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 167
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) วันที่สอง 2023-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 210
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 160
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 219
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 192
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพฐ.และคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่(งบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจทีมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 189
กิจกรรมเขตพื้นที่ กิจกรรสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 212
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา(Cluster) โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการในโรงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 2023-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 206
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด/ปิดการแข่งขันกีฬาตรีมิตรเกมส์ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2022-12-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 194
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 196
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 46/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 247
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทธนู ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 53 ราย 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 238
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครี้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 214
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 228
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนคร้อ และสนามแข่งขันโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 220
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์/คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "หัตถกรรมศิลป์ล่ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล" 2022-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 223
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 2022-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 287
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี(ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 210
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2565 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 220
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 186
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ​จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม​นักเรียน​ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 224
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการ ในสังกัด 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 180
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวางหรีดเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพบิดาของบุคลากรในสังกัด 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 "ดอกกระเจียวเกมส์" 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 244
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สพฐ. ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 172
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ GAP 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 177
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอน 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 218
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน มอบนโยบายหลัก 4 ด้านของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกกุลา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กรณีประสบอุบัติเหตุ 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 176
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กรณีเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สาขาจัตุรัส 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 44/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 213
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอเทพสถิต ครั้งที่ 3/2565 มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 204
กิจกรรมเขตพื้นที่ เขต 3 รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 216
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม 2022-12-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 271
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส หนองบัวใหญ่ 2022-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 261
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 2022-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับนายอำเภอจัตุรัสท่านใหม่ 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ และการจัดงานวันครู 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 240
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2565 และการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 195
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 2022-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 187
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2022-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 185
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2022-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 212
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 180
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในกลุ่มโรงเรียนปกติทั่วไป 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 232
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 226
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป ชัยภูมิเขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายไทรทอง 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 203
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 193
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 42/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 182
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 245
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 212
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 189
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 248
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 225
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 209
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบานและเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 362
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 200
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 238
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด อ.เนินสง่า 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 225
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 218
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 191
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 211
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 255
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 41/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 208
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 175
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 211
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเจ็บป่วย 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 207
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2022-11-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 237
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 210
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 251
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี งบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 261
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 368