วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
กิจกรรมของโรงเรียน

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 2024-05-20 ซับมงคลวิทยา 0
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูปริยา จอกทอง วิชาเอกสังคมศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-05-19 จอมแก้ววิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 2024-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครอง 1/2567 2024-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2024-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ยินดีต้อนรับครูย้ายมาใหม่ 2024-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 2024-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 6
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรม อีสานสัมพันธ์ 2024-05-18 ซับใหญ่วิทยาคม 9
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 51 ปีโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-05-18 ซับใหญ่วิทยาคม 6
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการรอบ 2 2024-05-18 บ้านหัวสะพาน 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว ปีการศึกษา2567 2024-05-18 บ้านไร่พัฒนา 0
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2024-05-18 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับมอบไก่พันธุ์ไข่ จากอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2024-05-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2024-05-18 บ้านหนองใหญ่ 0
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นฐาน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาละการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-18 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 0
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายและติดตามความพร้อมเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว 2024-05-18 บ้านโคกกระเบื้องไห 8
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-18 บ้านหนองขาม 1
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “ สุขาดี มีความสุข ” 2024-05-18 บ้านซับหมี 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านหนองกองแก้ว 5
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC 2024-05-17 บ้านหนองกองแก้ว 3
กิจกรรมของโรงเรียน อสม.พานักเรียนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2024-05-17 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านซับหมี 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมความพร้อม ครั้งที่4 /2567 2024-05-17 บ้านดงลาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2024-05-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติมตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-17 บ้านดอนละนาม 5
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติมตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 7
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียนวันแรก 1/2567 2024-05-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมครูและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน 2024-05-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนหินตั้งพิทยากรส่ง ครูพิชยา อินทร์ชู ย้าย 2024-05-17 หินตั้งพิทยากร 2
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านสำนักตูมกา 6
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-17 บ้านหนองตอ 2
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-05-16 ซับมงคลวิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเปิดทำการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 จอมแก้ววิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอต้อนรับคุณครูพิชยา อินทร์ชู วิชาเอกปฐมวัย มาปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-05-16 จอมแก้ววิทยา 1
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2024-05-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2024-05-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน วันระฆังดังกังวานเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ 2024-05-16 บ้านซับใหม่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) สำนักศึกษาธิการจังหวัด 2024-05-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 บ้านเขื่อนลั่น 1
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 2024-05-16 บ้านเขื่อนลั่น 1
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 8
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2567 2024-05-16 บ้านหัวสะพาน 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันเปิดภาคเรียน 1/2567 2024-05-16 บ้านหัวสะพาน 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-16 บ้านหัวสะพาน 1
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัท เวสท์คอน จำกัด มอบงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2024-05-16 บ้านหัวสะพาน 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-16 บ้านเขื่อนลั่น 2
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-05-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดค่ายเตรียมความพร้อม การอ่าน การเขียน นักเรียนปฐมวัยสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 2024-05-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ยินดีต้อนรับ ครูคิมชินกฤต สำราญ ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย ด้วยความยินดียิ่ง 2024-05-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 3
กิจกรรมของโรงเรียน ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 บ้านหนองใหญ่ 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 บ้านหนองใหญ่ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-05-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 บ้านหนองตอ 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมครูเพื่อเตรีียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และชี้แจงแนวนโยบายอื่น ๆ 2024-05-16 บ้านหนองตอ 3
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 4) 2024-05-16 หินตั้งพิทยากร 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-16 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านสามหลักพัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศของโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดปลายทางเป็นฐาน” 2024-05-15 ซับมงคลวิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน BIG CLEANING DAY โรงเรียนบ้านซับใหม่ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ 2024-05-15 บ้านซับใหม่ 7
กิจกรรมของโรงเรียน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 2024-05-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 3
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ นายชวิศ นาทบรรลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-05-15 ซับใหญ่วิทยาคม 6
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับคณะครูที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งใหม่ 2024-05-15 ซับใหญ่วิทยาคม 3
กิจกรรมของโรงเรียน ความภาคภูมิใจของ วังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 2024-05-15 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 2024-05-15 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านละหานค่าย 3
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านวังมน 4
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 4) 2024-05-15 บ้านวังมน 9
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านหนองม่วง 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านเกาะมะนาว 7
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-05-15 บ้านเกาะมะนาว 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านเกาะมะนาว 5
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ปีการศึกษา 2567 2024-05-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนีกเรียนภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-14 บ้านหนองตะไก้ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ปรับภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-14 จอมแก้ววิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศภายในก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 2024-05-14 บ้านหนองม่วง 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-13 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2024-05-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-12 บ้านวังตะเฆ่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ยินดีต้อนรับครูปริญา จอกทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2024-05-12 บ้านวังตะเฆ่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียน1.67 2024-05-11 บ้านท่าแตง 19
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 2024-05-11 ซับถาวรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 2024-05-11 ซับถาวรพัฒนา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.มหาสารคาม เขต 3 2024-05-11 จอมแก้ววิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ประกอบความรู้ PISA 2024-05-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดีเด่น ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 2024-05-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูขวัญฤทัย กองทอง วิชาเอกปฐมวัย ไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 2024-05-10 จอมแก้ววิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอต้อนรับคุณครูบุษยากร ยศไกร วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มาปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-05-10 จอมแก้ววิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน 2024-05-10 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 รายนางณัฐฎา ญาติพิมล วิชาเอกภาษาไทย 2024-05-10 จอมแก้ววิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-10 ซับมงคลวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA 2024-05-10 บ้านเกาะมะนาว 13
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 2024-05-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 2024-05-10 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 2024-05-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดงานผ้าป่าการศึกษา ปี 2567 2024-05-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ 2024-05-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-05-03 บ้านโนนเชือก 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน 2024-05-02 บ้านหนองตอ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอารยเกษตร 2024-05-01 โคกเพชรวิทยาคาร 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการประเมินผลเเละตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2024-05-01 โคกเพชรวิทยาคาร 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Coaching 2024-05-01 โคกเพชรวิทยาคาร 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 2024-05-01 โคกเพชรวิทยาคาร 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ 2024-05-01 โคกเพชรวิทยาคาร 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการประเมินโรงเรียนโรงอาหารปลอดภัย 2024-05-01 โคกเพชรวิทยาคาร 33
กิจกรรมของโรงเรียน วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 2024-05-01 บ้านละหานค่าย 26
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-04-27 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือน เมษายน 2567 2024-04-27 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 2566 2024-04-26 บ้านซับเจริญสุข 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2024-04-26 บ้านซับเจริญสุข 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา 2024-04-26 บ้านซับเจริญสุข 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2024-04-26 บ้านซับเจริญสุข 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2024-04-26 บ้านซับเจริญสุข 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-04-25 บ้านสำนักตูมกา 94
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 2024-04-24 บ้านหนองตอ 59
กิจกรรมของโรงเรียน การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ "ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน" 2024-04-21 ซับใหญ่วิทยาคม 46
กิจกรรมของโรงเรียน พิธียกเสาเอก เสาโท 2024-04-19 บ้านโคกโต่งโต้น 49
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2024-04-14 บ้านหนองตอ 65
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดงานบุญเดือน ๕ งานประจำปี วัดสวรรค์คงคา 2024-04-13 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice 2024-04-13 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2024-04-12 บ้านหนองม่วง 72
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมิณครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ 2024-04-08 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 2024-04-08 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ (ปีการศึกษา2566) 2024-04-07 กันกงบ้านลี่สามัคคี 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ (ปีการศึกษา2566) 2024-04-07 กันกงบ้านลี่สามัคคี 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ (ปีการศึกษา2566) 2024-04-07 กันกงบ้านลี่สามัคคี 43
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ 2024-04-05 บ้านหนองตอ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ็ว รับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-05 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-05 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 45
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร สงกรานต์ 2567 2024-04-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 46
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 2024-04-05 บ้านช่องสำราญ 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 2024-04-05 บ้านช่องสำราญ 41
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อยอนุบาล 3 2024-04-05 บ้านช่องสำราญ 36
กิจกรรมของโรงเรียน Coaching การประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2024-04-05 บ้านช่องสำราญ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “Optician ปันน้ำใจให้น้องมองชัด 2024-04-05 บ้านช่องสำราญ 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 2024-04-05 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน จัดทำ School miss รายงานการปฏิบัติตนเองของสถานศึกษา (Sar) จัดทำตารางสอนปีการศึกษา 2567 และจัดครูเข้าชั้นเรียน 2024-04-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตามโรงเรียนคุณภาพจากคณะผู้ตรวจราชการ การติดตามประเมินผล นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2024-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามโรงเรียนคุณภาพจากคณะผู้ตรวจราชการ การติดตามประเมินผล นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2024-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 34
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 2024-04-03 ซับมงคลวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 2024-04-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 2024-04-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) 2024-04-02 บ้านวังกุง 34
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัทเจริญฮอนด้าชัยภูมิจำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบความสนุกสนาน แจกชุดเครื่องเขียน 2024-04-02 บ้านวังกุง 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2024-04-02 บ้านวังกุง 32
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE COVER DANCE 2024-04-02 บ้านวังกุง 34
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน 2024-04-02 บ้านวังกุง 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 2024-04-02 บ้านวังกุง 28
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านการป้องกันความปลอดภัยเด็กไม่จมน้ำ 2024-04-02 บ้านขามราษฎร์นุกูล 28
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ 2024-04-02 บ้านหัวสะพาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการ Open Houseประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-02 บ้านหัวสะพาน 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการปัจฉัมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-02 บ้านหัวสะพาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อการศึกษา 2024-04-02 บ้านหนองตอ 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ป.6 และ อ.3 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-04-01 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน 2024-04-01 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 31
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาบุคลากรโรงเรียน เรื่อง เวทคณิต 2024-04-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-04-01 ซับถาวรพัฒนา 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบัณฑิตน้อย 2024-04-01 ซับถาวรพัฒนา 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ (Coaching) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2024-04-01 ซับถาวรพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-31 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-31 บ้านวังกะทะ 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2024-03-31 บ้านวังกะทะ 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นอนุบาล2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2024-03-31 บ้านวังกะทะ 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2/2566 2024-03-31 บ้านวังกะทะ 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว 2024-03-31 บ้านวังกะทะ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดประสบการณ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-31 บ้านหนองใหญ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-30 บ้านหนองตอ 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (การประกันคุณภาพภายใน) 2024-03-30 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 52
กิจกรรมของโรงเรียน รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2566 2024-03-30 ซับมงคลวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ได้รับการประเมินผลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับเพชร 2024-03-30 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-30 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-03-30 ซับมงคลวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 2024-03-30 บ้านซับหมี 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-03-30 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-03-29 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 35
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน ปีการศึกษา 2566 2024-03-29 บ้านขามราษฎร์นุกูล 35
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2024-03-28 บ้านดอนกอก 38
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านขามราษฎร์นุกูล 29
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านห้วยบง 35
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษาจากวัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม 2024-03-28 ซับมงคลวิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านหนองม่วง 39
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุม PCL พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านสำนักตูมกา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุม PCL พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านสำนักตูมกา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังมน รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านวังมน 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566 2024-03-28 บ้านสำนักตูมกา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566 2024-03-27 ซับมงคลวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-27 จอมแก้ววิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาดูงานบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2024-03-27 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนบ้านวังพง ปีการศึกษา 2566 2024-03-27 บ้านวังพง 38
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน ณ อำเภอปากช่อง และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2024-03-27 บ้านหนองตอ 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-27 หินตั้งพิทยากร 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-27 ซับใหญ่วิทยาคม 35
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ 2566 2024-03-27 บ้านห้วยยางดี 38
กิจกรรมของโรงเรียน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 2024-03-27 บ้านหัวหนอง 29
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ปีการศึกษา 2566 2024-03-27 บ้านเกาะมะนาว 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นายคณาธิป ถาวรกาย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 2024-03-27 บ้านเกาะมะนาว 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ open house ปีการศึกษา 2566 2024-03-27 บ้านเกาะมะนาว 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2566 2024-03-27 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินครูผู้ช่วย ในการพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ ๑ (นางคัทณวรรณ สิงหเสม) 2024-03-27 บ้านท่าแตง 34
กิจกรรมของโรงเรียน ออกนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2024-03-27 บ้านยางเกี่ยวแฝก 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-27 บ้านวังกะทะ 32
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมพัฒนาบุคลากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-03-26 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2024-03-26 บ้านหนองขาม 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านหนองขาม 2024-03-26 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายตาเนิน-กะฮาด ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2024-03-26 บ้านหนองขาม 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โทษของยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดบุหรี่และอบายมุข 2024-03-26 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ร่วมกับเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด สภ.เนินสง่า กศน. รพ.เนินสง่า ร่วมลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม นำนักเรียน ป.4-6 บริการเสิร์ฟน้ำดื่ม น้ำส้ม แก่แขกในงานฌาปนกิจ ณ วัดบ้านหนองขาม 2024-03-26 บ้านหนองขาม 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 2024-03-26 บ้านหนองขาม 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2024-03-26 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-03-26 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้าน สร้างค่ายวิชาการ OpenHouse 2024-03-26 ปากจาบวิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-03-26 บ้านหนองขาม 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 34
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฎิบัติการของครู เครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2024-03-26 บ้านท่าแตง 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-26 บ้านหนองขาม 23
กิจกรรมของโรงเรียน “...มอบใบประกาศฯ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร (D.A.R.E. ประเทศไทย)...” 2024-03-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายกนกพล ชัยเพ็ชร 2024-03-26 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน มอบใบประกาศนียบัตรโครงการ ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 2024-03-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 31
กิจกรรมของโรงเรียน จบ ป.6 แล้วนะ 2024-03-26 บ้านหัวหนอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-26 บ้านซับไทร 33
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 2024-03-25 บ้านห้วยบง 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2024-03-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 2024-03-25 ซับใหญ่วิทยาคม 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผล (Coaching) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2024-03-25 ซับใหญ่วิทยาคม 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2566 2024-03-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2024-03-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-03-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Wangtakhe Open House ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-25 บ้านวังตะเฆ่ 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 2024-03-25 บ้านวังตะเฆ่ 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-25 บ้านวังตะเฆ่ 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการสอบวัดผลปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-25 บ้านวังตะเฆ่ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่ายจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-25 บ้านละหานค่าย 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-24 จอมแก้ววิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน ค่าย Doo Dee ลงพื้นที่สำรวภายในบริเวณโรงเรียน 2024-03-24 บ้านหนองตอ 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-24 บ้านซับหมี 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 2024-03-24 บ้านท่าโป่ง 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 2024-03-24 บ้านไร่พัฒนา 32
กิจกรรมของโรงเรียน coaching รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2024-03-24 บ้านไร่พัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2024-03-24 บ้านไร่พัฒนา 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-24 บ้านไร่พัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-24 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2024-03-24 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 49
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิิมนิเทศ 2024-03-24 บ้านวังขอนสัก 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-03-24 บ้านวังขอนสัก 30
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-24 บ้านสำนักตูมกา 37
กิจกรรมของโรงเรียน วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผอ.รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) พร้อมด้วย ดร. วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ และนายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมการให้คำปรึกษา แนะนำ ตาม 5 องค์ประกอบตัวชี้วัด การประเมินการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจงาน (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2024-03-24 ชุมชนชวนวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้มอบหมาย ให้นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี 2024-03-24 ชุมชนชวนวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์สวดมนต์ไหว้พระ 2024-03-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร 2024-03-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-23 บ้านหนองใหญ่ 38
กิจกรรมของโรงเรียน การ Coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 2024-03-23 บ้านหนองใหญ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา คณะครู และกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนว การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา ให้แก่ลูกๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 2024-03-23 ชุมชนชวนวิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2024-03-23 ชุมชนชวนวิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ดำเนินการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 2024-03-23 ชุมชนชวนวิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 2024-03-23 ชุมชนชวนวิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2566 2024-03-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-22 บ้านดอนกอก 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-22 บ้านท่าโป่ง 42
กิจกรรมของโรงเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-03-22 ซับมงคลวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ B.K. Open House 2024-03-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 37
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการ PLC (Professional Learning Community) 2024-03-22 ซับมงคลวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา Coaching 2024-03-22 บ้านหนองจาน 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-22 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน งานชุมชนสัมพันธ์ 2024-03-21 บ้านหนองตอ 32
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมครูจัดทำแผนปฏิบัติการและเตรียมงานประชุมอื่นๆ 2024-03-21 บ้านหนองตอ 33
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) 2024-03-21 บ้านห้วยบง 36
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดบ้านวิชาการและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2566 2024-03-21 บ้านหนองตอ 32
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 2024-03-21 ซับมงคลวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน คาราวานมอบความสุข 2024-03-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 36
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบcoaching team 2024-03-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 38
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการครู D.A.R.E 2024-03-21 บ้านหนองใหญ่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2024-03-21 บ้านหนองอีหล่อ 35
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-21 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 2024-03-20 บ้านโคกไค 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวธิดารัตน์ ตระกูลพรม เอกประถมศึกษา 2024-03-20 จอมแก้ววิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2566 2024-03-20 จอมแก้ววิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมทักษะการว่ายน้ำ 2024-03-20 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-20 จอมแก้ววิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-20 บ้านขี้เหล็ก 51
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-20 บ้านหนองใหญ่ 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 2024-03-20 บ้านวังมน 42
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัดสิน และวิธีการประเมินในการปฏิบัติงาน(Coaching) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน 2024-03-20 บ้านวังมน 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 –6 2024-03-20 บ้านซับหมี 38
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-20 บ้านขี้เหล็ก 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2024-03-20 บ้านขี้เหล็ก 37
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2024-03-20 บ้านขามราษฎร์นุกูล 35
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2024-03-20 บ้านขามราษฎร์นุกูล 35
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2024-03-19 บ้านห้วยบง 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2024-03-19 บ้านวังตาท้าว 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชการโรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2024-03-19 บ้านวังตาท้าว 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ กิจกรรม OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (รอบ Coaching) 2024-03-19 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านหนองม่วง 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2024-03-19 บ้านหนองม่วง 31
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 2024-03-19 หัวสระวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ. และศึกษาดูงาน 2024-03-19 หัวสระวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2024-03-19 หัวสระวิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน Open house เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนหัวสระวิทยา 2024-03-19 หัวสระวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2024-03-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านห้วยยางดี 29
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-03-19 บ้านห้วยยางดี 42
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพฟัน 2024-03-19 บ้านห้วยยางดี 35
กิจกรรมของโรงเรียน รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 2024-03-19 บ้านห้วยยางดี 31
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT 2567 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านห้วยยางดี 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-19 บ้านห้วยยางดี 31
กิจกรรมของโรงเรียน “การให้คำปรึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ในรอบ 6 เดือน..” 2024-03-19 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทักษะอาชีพ กิ๊ฟติดผม 2024-03-18 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 34
กิจกรรมของโรงเรียน สอบวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการทํางานของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 2024-03-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 2024-03-18 บ้านหัวสะพาน 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-18 บ้านหัวสะพาน 38
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2024-03-18 ปากจาบวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-18 ปากจาบวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567...” 2024-03-18 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2024-03-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมโครงการการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัดชัยภูมิ 2024-03-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-18 บ้านละหานค่าย 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยาจิ๋ว ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอเทพสถิต 2024-03-18 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Charoen Group go to School โครงการขับขี่ปลอดภัย 2024-03-18 บ้านหัวสะพาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 2024-03-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรปเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 2024-03-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมกับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบActive Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 2024-03-18 บ้านซับไทร 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-03-18 บ้านหัวสะพาน 30
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2024-03-18 บ้านหัวสะพาน 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 2024-03-16 บ้านท่าแตง 40
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจนิเทศ 2024-03-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2024-03-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ รับนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) 2024-03-16 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2024-03-15 บ้านหนองม่วง 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีอัญเชิญถ้ววยพระราชทาน 12 มีนาคม 2567 2024-03-15 บ้านโคกโต่งโต้น 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีคนร้ายเข้ามาก่อความวุ่นวายในสถานศึกษา 2024-03-14 ซับใหญ่วิทยาคม 40
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 2024-03-14 ซับใหญ่วิทยาคม 44
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการฝึกประสบการณ์ ทักษะประสบการณ์อาชีพ 2024-03-14 ซับใหญ่วิทยาคม 36
กิจกรรมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา “แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโด (Avocado) สายพันธุ์ ต่างๆ 2024-03-14 บ้านหนองใหญ่ 43
กิจกรรมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้การเพราะพันธุ์กระเจียว 2024-03-14 บ้านหนองใหญ่ 38
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบ“..ผลไม้ จำนวน 3 ถุง..” 2024-03-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 52
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบ “..ชุดปฐมพยาบาล จำนวน 4 ชุด..” 2024-03-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 47
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบ “..สมุดวาดเขียนลบได้ จำนวน 10 ชุด..” 2024-03-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 51
กิจกรรมของโรงเรียน “เดินทางไกลลูกเสือ สำรอง และลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2024-03-14 บ้านหนองใหญ่ 37
กิจกรรมของโรงเรียน สำรวจไม้มีค่าในที่รราชพัสดุ 2024-03-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 56
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 63
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอน 2024-03-14 ซับถาวรพัฒนา 39
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2024-03-14 ซับถาวรพัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมวิชาการ 2024-03-14 ซับถาวรพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน บริการการตัดผมนักเรียนฟรี 2024-03-14 ซับถาวรพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ 2024-03-14 ซับถาวรพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษา 2024-03-14 ซับถาวรพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม STEM 2024-03-14 ซับมงคลวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา" ปีการศึกษา 2566 2024-03-14 ซับมงคลวิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2024-03-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน "บวร"ดอนกอก ร่วมใส่ใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2024-03-13 บ้านดอนกอก 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ "กิจกรรมลอยตัวเพื่อเอาตัวรอด" 2024-03-13 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2567 2024-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ออกหน่วยบริการคัดกรองสายตา เจาะเลือดหาภาวะโลหิตจาง และฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2024-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินพัฒนาการเด็ก 2024-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เตรียมพร้อมสอบปลายภาค 2024-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน บจก. เจริญออโต้กรุ๊ป เจริญฮอนด้าชัยภูมิ (สำนักงานใหญ่) ออกหน่วยบริการแบ่งปันรอยยิ้ม โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสา คณะครูและนักเรียนร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 2024-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางสำรวจของลูกเสือสำรอง 2024-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2024-03-12 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 32
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน 2024-03-12 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 29
กิจกรรมของโรงเรียน เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด "ชาวโป่งนกร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" 2024-03-12 ซับมงคลวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน อสม.ออกหน่วยบริการกำจัดยุงลายด้วยทรายอะเบท โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-03-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บอกบุญผ้าป่าการศึกษา 2567 2024-03-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-03-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2024-03-12 บ้านวังตาท้าว 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกับเครือข่ายบ้านขาม - หนองโดน ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2024-03-12 บ้านขามราษฎร์นุกูล 32
กิจกรรมของโรงเรียน มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies (EIS) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-03-11 อนุบาลเทพสถิต 38
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2024-03-11 อนุบาลเทพสถิต 37
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำอย.น้อยในโรงเรียน 2024-03-11 อนุบาลเทพสถิต 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาการศึกษาดูงานตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน” ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-11 จอมแก้ววิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2024-03-11 บ้านโคกกระเบื้องไห 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทักษะอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2024-03-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-03-11 บ้านซับหมี 40
กิจกรรมของโรงเรียน การศึกษาดูงานตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน” ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-11 บ้านเกาะมะนาว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2024-03-11 บ้านยางเครือ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว KD แคมป์ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 2024-03-11 บ้านยางเครือ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร่วมรำแสดงเปิดงานและทำบุญ ณ วัดบ้านขี้เหล็ก 2024-03-11 บ้านขี้เหล็ก 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2024-03-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 40
กิจกรรมของโรงเรียน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-10 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2024-03-09 บ้านหนองจาน 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-03-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 50
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดบ้านวิชาการ Open House 2024-03-09 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 2024-03-09 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม 2024-03-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 2024-03-08 บ้านซับหมี 54
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-08 บ้านยางเกี่ยวแฝก 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ในประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม 2024-03-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา" 2024-03-07 บ้านโคกกระเบื้องไห 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2024-03-07 บ้านวังตะเฆ่ 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2024-03-07 บ้านวังตะเฆ่ 42
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมโครงการ “Opitician ปันน้ำใจให้น้องมองชัด 2024-03-07 บ้านดอนกอก 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน 2024-03-07 โคกเพชรวิทยาคาร 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2024-03-07 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน 2024-03-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนร่วมทอดผ้าป่า ณ ธรรมสถานโพธิคีรีเขต(วัดป่า) 2024-03-07 โคกเพชรวิทยาคาร 32
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2024-03-07 ซับมงคลวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2566 2024-03-07 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-07 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้านิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา(เยี่ยมชั้นเรียน) 2024-03-07 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา จากคุณอำภา โพธิ์นอก 2024-03-07 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงามจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "เก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง" 2024-03-07 บ้านไทรงาม 39
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทรงาม 2024-03-07 บ้านไทรงาม 29
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-03-06 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-06 โคกเพชรวิทยาคาร 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนน้ำแม่ฟุ้ง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-06 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 2024-03-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ English camp ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน “...เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566...” 2024-03-06 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบประจำเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test) 2024-03-06 โคกเพชรวิทยาคาร 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2024-03-06 โคกเพชรวิทยาคาร 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-06 บ้านหนองจาน 37
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 2024-03-06 บ้านหนองจาน 38
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการชาวซับใหญ่วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-06 ซับใหญ่วิทยาคม 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-06 ซับใหญ่วิทยาคม 32
กิจกรรมของโรงเรียน “...การสอบ National Test (NT) ปีการศึกษา 2566...” 2024-03-06 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน “..รับมอบทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี..” 2024-03-06 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 2024-03-06 บ้านละหานค่าย 38
กิจกรรมของโรงเรียน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้นำนักเรียนไปทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  2024-03-06 บ้านละหานค่าย 33
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-06 บ้านวังตาท้าว 36
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน 2024-03-05 บ้านห้วยบง 38
กิจกรรมของโรงเรียน “..เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566..” 2024-03-05 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 32
กิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมคีตะมวยไทย โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นำโดย นายภวัต สามผ่องบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คีตะมวยไทย “รอบชิงชนะเลิศ” โครงการต้นกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขัน ทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคีตะมวยไทย กลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2024-03-05 บ้านโคกโต่งโต้น 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-03-05 บ้านวังตาท้าว 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-05 บ้านเกาะมะนาว 36
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2024-03-05 บ้านเกาะมะนาว 33
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ปีการศึกษา 2566 2024-03-05 บ้านเกาะมะนาว 30
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 2024-03-05 บ้านหัวหนอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา2566 2024-03-05 ซับมงคลวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 นางสาวบัวตอง แสงสันเทียะ 2024-03-04 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านหลุบงิ้ว 36
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตและรอง ผอ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กรณีไฟฟ้าลัดวงจร 2024-03-04 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านวังขอนสัก 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านวังขอนสัก 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-03-04 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง –การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2566 2024-03-04 บ้านหัวสะพาน 45
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินช่วยเหลือซื้อเครื่องเสียงให้โรงเรียน 2024-03-04 บ้านหัวสะพาน 36
กิจกรรมของโรงเรียน สอบวัดความรู้ความ สามารถพื้นฐาน ระดับชาติ ( NATIONAL TEST : NT ) 2024-03-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโพธิชัยพัชร์ 2024-03-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านหนองอีหล่อ 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง 2024-03-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านหนองดง 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-03-04 บ้านหนองดง 38
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2024-03-04 บ้านโป่งนกพิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2024-03-04 บ้านโป่งนกพิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อต้านยาเสพติด 2024-03-04 บ้านโป่งนกพิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 2024-03-04 บ้านโป่งนกพิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ RT 2024-03-04 บ้านโป่งนกพิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โอเน็ต 2567 2024-03-04 บ้านโป่งนกพิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-04 ซับมงคลวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียน ลูกเสือเดินทางไกลทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2024-03-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 28
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองของ เด็กหญิงกชพร พุ่มมาลา 2024-03-03 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ที่มีอาการป่วย 2024-03-03 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี 2024-03-03 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-03 ซับมงคลวิทยา 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ปีการศึกษา 2566 2024-03-02 บ้านไร่พัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 สอบNT 2024-03-02 บ้านไร่พัฒนา 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-02 ชุมชนบัวบานสามัคคี 40
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-03-02 ชุมชนบัวบานสามัคคี 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-03-02 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านขี้เหล็ก 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-03-01 บ้านท่าโป่ง 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านหนองม่วง 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 2024-03-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์สวดมนต์ไหว้พระ 2024-03-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2024-03-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านช่องสำราญ 41
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 43
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ปีการศึกษา 2566 2024-02-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ครูตำรวจ D.A.R.E.พบนักเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-02-29 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 40
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 2024-02-29 บ้านหนองม่วง 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-02-29 จอมแก้ววิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน “จอมแก้ววิทยา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบระดับชาติ National Test : NT ปีการศึกษา 2566 2024-02-29 จอมแก้ววิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-02-29 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 51
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-02-29 บ้านดอนละนาม 50
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-02-29 บ้านส้มป่อย 44
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 2024-02-29 บ้านยางเกี่ยวแฝก 39
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2024-02-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-02-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน ารประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) 2567 2024-02-28 บ้านซับไทร 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ 2024-02-28 บ้านซับไทร 41
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ National Test (NT) ชั้น ป.๓ 2024-02-28 บ้านหนองตอ 38
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ National Test (NT) ชั้น ป.๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2024-02-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ National Test (NT) ชั้น ป.๓ 2024-02-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 NT ณ สนามโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2024-02-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 40
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) 2024-02-28 ปากจาบวิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 2024-02-28 ซับมงคลวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2024-02-28 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 บ้านวังตะเฆ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ NT ปีการศึกษา 2566 2024-02-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนละนาม 2024-02-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 40
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนละนาม 2024-02-28 บ้านดอนละนาม 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 46
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมสอบ NT’66 2024-02-28 บ้านดอนกอก 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 ปากจาบวิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี 4 ขุนเขาแคมป์ ปีการศึกษา 2566 2024-02-28 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา 2024-02-28 บ้านสะพานยาว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา 2024-02-28 บ้านสะพานยาว 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : เดินรณรงค์ "ชาวโป่งนก ต้านภัยยาเสพติด" 2024-02-28 บ้านสะพานยาว 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2024-02-28 บ้านสะพานยาว 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม 2024-02-28 บ้านสะพานยาว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนหินฝนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้บอร์ดเกม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” 2024-02-28 หินฝนวิทยาคม 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 รังงามวิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 2024-02-28 รังงามวิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :RT) 2024-02-28 รังงามวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-28 รังงามวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่าย หนองฉิม-รังงาม ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 รังงามวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2024-02-28 รังงามวิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2024-02-28 รังงามวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขัน KKU GIRLS'VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) 2024-02-28 ชุมชนบัวบานสามัคคี 33
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสัมพันธ์ชัยภูมิ-นคราชสีมา ครั้งที่49 2024-02-28 รังงามวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน merry Christmas and Happy new year 2024 2024-02-28 รังงามวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-28 รังงามวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ชั้น ป.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-28 ชุมชนบัวบานสามัคคี 38
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่71 2024-02-28 รังงามวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 2024-02-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2024-02-28 บ้านวังตาท้าว 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 2024-02-28 บ้านวังตาท้าว 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 2024-02-27 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก กิจกรรมการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-27 บ้านโนนเชือก 41
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-02-27 บ้านโนนเชือก 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดบ้านละหานค่าย 2024-02-27 บ้านละหานค่าย 43
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-27 บ้านหนองใหญ่ 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-27 บ้านสำนักตูมกา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม ประทายข้าวเปลือกและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 2024-02-27 จอมแก้ววิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ–เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรังงามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-26 บ้านโสกคร้อ 42
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาประเพณีพื้นบ้าน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองฉิม ประจำปี 2567 2024-02-26 บ้านโสกคร้อ 44
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (ReadingTest :RT) และเป็นการวัดทักษะในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-26 บ้านโสกคร้อ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ Optician ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด 2024-02-26 บ้านโสกคร้อ 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2024-02-26 บ้านซับหมี 50
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-25 ซับถาวรพัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2024-02-25 ซับถาวรพัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2024-02-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์สวดมนต์ไหว้พระ 2024-02-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม 2566 2024-02-24 บ้านโคกโต่งโต้น 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดเกาะมะนาว 2024-02-24 บ้านเกาะมะนาว 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-24 บ้านวังตะเฆ่ 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-24 บ้านวังตะเฆ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 2024-02-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน 2024-02-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2024-02-24 บ้านห้วยบง 39
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมวิชาการ 2024-02-23 ซับถาวรพัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์วานิช 2024-02-23 ซับถาวรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน การส่งเสริมความปลอดภัย ติดกล้องวงจรปิด 2024-02-23 ซับถาวรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2567 2024-02-23 บ้านหนองตอ 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2024-02-23 บ้านหนองตอ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าแตง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2024-02-23 บ้านท่าแตง 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประจำปี 2567 2024-02-23 บ้านวังขอนสัก 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “กลุ่มช่วยน้องปีที่ 4” 2024-02-23 บ้านวังขอนสัก 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ 2024-02-23 บ้านขามราษฎร์นุกูล 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-23 จอมแก้ววิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-23 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 39
กิจกรรมของโรงเรียน สอบประเมิน การอ่าน-การเขียน ระดับเครือข่ายลุั่มบึงละหาน 2024-02-23 บ้านดอนละนาม 44
กิจกรรมของโรงเรียน สอบประเมิน การอ่าน-การเขียน ระดับเครือข่ายลุั่มบึงละหาน 2024-02-23 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 2024-02-23 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2024-02-23 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาฯป.ป.ส. คนที่ 20 ตรวจเยี่ยมผู้บำบัดติดยาเสพติดตำบลละหาน 2024-02-23 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 47
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 2024-02-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อการให้การปรึกษาและสุขภาพจิตนักเรียนด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (C2C:CBT to happy Classroom) 2024-02-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถพิเศษด้านการอ่าน (Reading Test :RT) 2024-02-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-23 ซับใหญ่วิทยาคม 42
กิจกรรมของโรงเรียน งานเจ้าพ่อพญาแลและของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2567 2024-02-23 ซับใหญ่วิทยาคม 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 2024-02-22 บ้านขี้เหล็ก 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2024-02-22 โคกเพชรวิทยาคาร 37
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-22 บ้านห้วยบง 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวะตะแบก และวัดป่าเทพโพธิ์ทอง 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 45
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์วานิช เพื่อป้องกันฟันผุ 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 51
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 47
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมประชุม วางแผน ปล่อยแถว ออกบูรณาการ ตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 43
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 41
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-22 ซับใหญ่วิทยาคม 44
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน 2024-02-22 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพ อนามัยโรงเรียน ประจำปี 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพฟันประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา ทวิมิตรเกมส์ 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-22 บ้านโสกปลาดุก 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถนาที่ เดินทางโดยรถไฟ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2024-02-22 บ้านเกาะมะนาว 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-22 จอมแก้ววิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน ชมรมบิ๊กไบค์ COMMANDER มอบทุนการศึกษานักเรียน 2024-02-22 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน 2024-02-21 บ้านห้วยบง 41
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2024-02-21 ซับใหญ่วิทยาคม 42
กิจกรรมของโรงเรียน to be number 1 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-02-21 บ้านวังขอนสัก 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 2024-02-21 โคกเพชรวิทยาคาร 40
กิจกรรมของโรงเรียน รับการแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 2024-02-21 บ้านหนองม่วง 38
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-20 ปากจาบวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-02-20 ปากจาบวิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-20 บ้านโสกปลาดุก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-20 บ้านเกาะมะนาว 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 2024-02-20 บ้านดอนละนาม 51
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-20 บ้านซับไทร 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2024-02-20 บ้านวังตะเฆ่ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 2024-02-20 บ้านท่าโป่ง 53
กิจกรรมของโรงเรียน การกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2024-02-19 ซับถาวรพัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน 2024-02-19 ซับถาวรพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม "ชาวโป่งนกร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 2024-02-19 ซับมงคลวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 2024-02-19 บ้านใหม่นาดี 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) 2024-02-19 โคกเพชรวิทยาคาร 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2024-02-19 โคกเพชรวิทยาคาร 37
กิจกรรมของโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เข้าดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-02-19 บ้านโนนเชือก 41
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาประจำปีองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะมะนาวประจำปี 2567 2024-02-19 บ้านเกาะมะนาว 36
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) 2024-02-19 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การสร้างภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-19 บ้านใหม่นาดี 46
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2024-02-19 บ้านหนองอีหล่อ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 2024-02-19 จอมแก้ววิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 49
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 43
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นักเรียน 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 58
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 48
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยนายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นประธานในพิธี 2024-02-18 ชุมชนชวนวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-18 ชุมชนชวนวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-02-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี "เขียว-ขาวเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-18 บ้านสำนักตูมกา 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2024-02-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2024-02-17 บ้านโคกไค 43
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2024-02-17 บ้านโคกไค 44
กิจกรรมของโรงเรียน ป.๑ สอบ RT 2024-02-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” รับวัคซีนบาดทะยักและวัคซีน HPV (Human Papilloma Virus) 2024-02-16 บ้านดอนกอก 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-16 บ้านท่าแตง 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2024-02-16 บ้านห้วยบง 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านสำนักตูมกา 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านหนองม่วง 47
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดโลกภาษา ส่งเสริมพหุปัญญา นำพาผู้เรียนสู่วัฒนธรรมจีน 2024-02-16 ซับใหญ่วิทยาคม 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านหนองตอ 54
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมจัดทำหลักสูตร 2024-02-16 บ้านห้วยทราย 45
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test :RT) 2024-02-16 ปากจาบวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 2024-02-16 ปากจาบวิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 2024-02-16 บ้านห้วยยางดี 33
กิจกรรมของโรงเรียน สร้างถนนทางเข้าโรงเรียน 2024-02-16 บ้านห้วยยางดี 34
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านโนนเชือก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-02-16 บ้านโนนเชือก 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องสำราญสอบReading test 2024-02-16 บ้านช่องสำราญ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรม “ความห่วงใยจากครู มอบความรู้ด้วยความรัก” นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2024-02-16 บ้านเกาะมะนาว 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านเกาะมะนาว 41
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ 2024-02-15 บ้านสำนักตูมกา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 2024-02-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมแนวทางและซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หนี-ซ่อน-สู้” 2024-02-15 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลเทพสถิตออกตรวจปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร (salt meter) 2024-02-15 บ้านยางเกี่ยวแฝก 46
กิจกรรมของโรงเรียน รร.บ้านไทรงาม ขอขอบพระคุณ นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนชั้น ป. 1 ในการสอบ RT 2024-02-15 บ้านไทรงาม 48
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 44
กิจกรรมของโรงเรียน รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1 2024-02-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2024-02-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการรับทุนนักเรียนยากจนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านขี้เหล็ก 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านวังมน 50
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-15 บ้านซับไทร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนละนาม ประกาศเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 51
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านซับไทร 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 2024-02-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 46
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-15 ซับใหญ่วิทยาคม 40
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรม “ความห่วงใยจากครู มอบความรู้ด้วยความรัก” นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2024-02-15 ซับใหญ่วิทยาคม 44
กิจกรรมของโรงเรียน “..การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)..” 2024-02-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-15 บ้านละหานค่าย 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านหนองอีหล่อ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนละหานเจริญวิทยาแนะแนวทางการศึกษาต่อ 2024-02-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 2024-02-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 60
กิจกรรมของโรงเรียน Valentine’s Day 2024 2024-02-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 35
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ 2024-02-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 2024-02-14 ซับถาวรพัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 บ้านดงลาน 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา แห่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษาชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2024-02-14 บ้านดงลาน 45
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2024-02-14 บ้านดงลาน 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านห้วยบง 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) 2024-02-14 บ้านหนองตอ 48
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านขี้เหล็ก 51
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านโคกไค 45
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรม "ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก" นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2024-02-14 บ้านหนองม่วง 36
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหนองม่วง 39
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านสำนักตูมกา 46
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ระดับชั้นป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านยางเกี่ยวแฝก 42
กิจกรรมของโรงเรียน “...การทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566...” 2024-02-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันตรุษจีน ประจำปี 2567 2024-02-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินความสามารถทางการอ่านของผูเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ดำเนินการการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 จอมแก้ววิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-14 บ้านห้วยยาง 49
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถทางการอ่านของผู็เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการสอบประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 บ้านวังตะเฆ่ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา 2024-02-14 บ้านวังตะเฆ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 หินตั้งพิทยากร 46
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านดอนกอก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านซับหมี 39
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-14 อนุบาลเทพสถิต 41
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหนองม่วง 42
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิแนะแนวทางการศึกษาต่อ 2024-02-14 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยยากจน เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-13 บ้านโคกโต่งโต้น 45
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญกุ้มข้าวร่วมกับชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน 2024-02-13 บ้านโคกโต่งโต้น 44
กิจกรรมของโรงเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาชัยภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตร Pre - degree และการเรียนรามคำแหงควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (ปริญญา 2 ใบ) 2024-02-13 ซับใหญ่วิทยาคม 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายEnglish Comp 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 47
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOUโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข) 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 48
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรอนักเรียนด้านการอ่านการเขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2566 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 50
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือจิตอาสา 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 2024-02-13 บ้านไทรงาม 46
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-13 บ้านหนองอีหล่อ 47
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-02-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดี 2024-02-13 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 39
กิจกรรมของโรงเรียน สนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 2024-02-13 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 47
กิจกรรมของโรงเรียน สานต่อเจตนารมณ์ผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-12 บ้านหนองตอ 45
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-12 บ้านหนองตอ 46
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านหนองตอ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2024-02-12 จอมแก้ววิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ข้อพึงปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 40
กิจกรรมของโรงเรียน นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน "เรียนดี มีความสุข" 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 41
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมปรึกษาหารือวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-net ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันประจำเดือนมกราคม 2024-02-12 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินกองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ลูกจ้าง (นักการภารโรง) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกหลังคา 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 46
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-02-12 บ้านเกาะมะนาว 39
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”เข้าร่วมการสอบ o-net ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านดอนกอก 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ O - NET ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านไร่พัฒนา 44
กิจกรรมของโรงเรียน ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 2024-02-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2024-02-11 บ้านวังตะเฆ่ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 2024-02-11 ซับใหญ่วิทยาคม 38
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการสอบ ONET นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-02-11 ชุมชนบัวบานสามัคคี 49
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-11 บ้านไร่พัฒนา 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-10 บ้านท่าโป่ง 55
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-02-10 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-02-09 ซับใหญ่วิทยาคม 50
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางเสาเอก เสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ 2024-02-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 52
กิจกรรมของโรงเรียน สวัสดิ์ดีปีใหม่2567 2024-02-08 บ้านหัวหนอง 56
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-02-08 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน 16 มกราคม 2567 วันครูที่มา 2024-02-08 บ้านหัวหนอง 56
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย” 2024-02-08 บ้านหนองตอ 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม PLC เพื่อสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ 2024-02-08 โคกเพชรวิทยาคาร 53
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-07 ซับใหญ่วิทยาคม 45
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-07 บ้านสำนักตูมกา 50
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-02-07 ซับใหญ่วิทยาคม 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิให้ความรู้กับนักเรียน 2024-02-07 บ้านสะพานยาว 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2024-02-07 โคกเพชรวิทยาคาร 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการแนะแนวการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 2024-02-07 โคกเพชรวิทยาคาร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2024-02-07 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-02-06 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนรี และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2024-02-06 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 54
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-06 บ้านหัวสะพาน 51
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาดเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน 2024-02-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-06 ปากจาบวิทยา 53
กิจกรรมของโรงเรียน Bigsub brand ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด "ดนตรีในสวน" ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 2024-02-06 ซับใหญ่วิทยาคม 56
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ การขับเคลื่อนตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ 2024-02-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 44
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต 2024-02-06 บ้านเกาะมะนาว 47
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 2024-02-06 บ้านตลุกคูณพัฒนา 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ” ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2024-02-06 จอมแก้ววิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการทางทันตกรรม จากโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2024-02-06 จอมแก้ววิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 23 (ปีที่ 41) ชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2024-02-05 ชุมชนบัวบานสามัคคี 49
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางวิศวกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 2024-02-05 ซับใหญ่วิทยาคม 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-02-05 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ณ ชาวท่าแคมป์ 2024-02-05 บ้านวังขอนสัก 51
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-05 บ้านขามราษฎร์นุกูล 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง 2024-02-05 บ้านขามราษฎร์นุกูล 52
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 2024-02-05 ซับใหญ่วิทยาคม 42
กิจกรรมของโรงเรียน ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด 2024-02-04 บ้านหลุบงิ้ว 52
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2024-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์เนื่องในสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 2024-02-03 บ้านท่าโป่ง 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพี่พาน้องทำเกษตร จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 2024-02-03 โคกเพชรวิทยาคาร 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน 2024-02-03 โคกเพชรวิทยาคาร 58
กิจกรรมของโรงเรียน การวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-02 บ้านส้มป่อย 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-02-02 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการอบรม "ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" สำหรับนักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2024-02-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 48
กิจกรรมของโรงเรียน รพสต.จอมแก้ว ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2024-02-02 บ้านเกาะมะนาว 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการแนะแนวการศึกษาต่อจาก วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 2024-02-02 บ้านเกาะมะนาว 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 52
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ 2024-02-01 บ้านหนองตอ 44
กิจกรรมของโรงเรียน ทุน กสศ. 2024-02-01 บ้านโป่งนกพิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน Mou สถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโป่งนกพิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยในสานศึกษา 2024-02-01 บ้านหนองใหญ่ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-01 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-01 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 30 มกราคม 2567 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-01 บ้านละหานค่าย 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-01 บ้านหนองอีหล่อ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2567 2024-02-01 บ้านหนองอีหล่อ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมหาแนวทางรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และ การมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 2024-02-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมอบรมพัฒนาครู ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ป.3 2024-02-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 49
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2024-02-01 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 45
กิจกรรมของโรงเรียน แนวทางการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 47
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่ 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 46
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือขายบ้านขาม-หนองโดน 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 47
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-01 ซับใหญ่วิทยาคม 43
กิจกรรมของโรงเรียน การลงนาม MOU สถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 44
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2024-01-31 บ้านหลุบงิ้ว 53
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2024-01-31 บ้านหลุบงิ้ว 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-01-31 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับและแสดงความยินดี นางสุภาภรณ์ พรหมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 2024-01-31 บ้านโสกรวกหนองซึก 47
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-31 บ้านโสกรวกหนองซึก 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-31 บ้านหนองใหญ่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 2024-01-31 บ้านวังมน 54
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2024-01-31 บ้านวังมน 52
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน 2024-01-31 บ้านโนนเชือก 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา มอบหมายให้ นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นประธาน 2024-01-31 ชุมชนชวนวิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ O-net ปี 2567 นำโดยนายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-01-31 ชุมชนชวนวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2024-01-31 อนุบาลเทพสถิต 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" 2024-01-31 อนุบาลเทพสถิต 44
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-01-30 บ้านซับใหม่ 62
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2024-01-30 บ้านหนองตอ 44
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2566 2024-01-30 บ้านหนองตอ 47
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา จากคุณธนารักษ์ โกศัลวิตร 2024-01-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2024-01-30 บ้านหนองใหญ่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-30 บ้านเกาะมะนาว 44
กิจกรรมของโรงเรียน แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 2024-01-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 53
กิจกรรมของโรงเรียน 21 มกราคม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 2024-01-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ 2024-01-29 บ้านซับใหม่ 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-01-29 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 47
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566   2024-01-29 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 2024-01-29 จอมแก้ววิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (MOU) 2024-01-29 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 50
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2024-01-29 บ้านโนนฝาย 58
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกับองค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน 2024-01-29 บ้านหนองลุมพุก 57
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกับองค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน 2024-01-29 บ้านหนองลุมพุก 87
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกับองค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน 2024-01-29 บ้านหนองลุมพุก 50
กิจกรรมของโรงเรียน แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 2024-01-29 บ้านโคกไค 80
กิจกรรมของโรงเรียน วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน 2024-01-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 48
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่าแตง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลาดเกมส์ 2567 2024-01-28 บ้านท่าแตง 51
กิจกรรมของโรงเรียน แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 62
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแก่ครู 2024-01-27 ซับใหญ่วิทยาคม 47
กิจกรรมของโรงเรียน รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ปีที่ 1 ประจำปี 2566 2024-01-27 ซับใหญ่วิทยาคม 41
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2024-01-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำนักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-27 บ้านท่าโป่ง 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-27 บ้านท่าโป่ง 49
กิจกรรมของโรงเรียน "ตลาดเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-01-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่นมอบอุปกรณ์กีฬา 2024-01-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2024-01-27 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 2024-01-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2024-01-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 47
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำหน่งครูผู้ช่วย 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างยั่งยืน 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2567 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา 2024-01-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 44
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2024-01-26 บ้านเกาะมะนาว 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-26 บ้านส้มป่อย 53
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-26 บ้านซับไทร 55
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 2024-01-26 บ้านหนองม่วง 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-26 บ้านหนองอีหล่อ 44
กิจกรรมของโรงเรียน “...กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา..” 2024-01-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 43
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2024-01-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 53
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-25 บ้านห้วยบง 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-25 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-01-25 บ้านไทรงาม 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 2024-01-25 บ้านไทรงาม 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดโครงการครูแดร์ ปีการศึกษา 2566 2024-01-25 บ้านไทรงาม 48
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต 2024-01-25 บ้านไทรงาม 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงามจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 2024-01-25 บ้านไทรงาม 45
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-25 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน PONGNOK Model 2024-01-25 บ้านโป่งนกพิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน ดูแลด้วยใยห่วงใยเหมือนลูก "ดอนกอกมอบทุน กสศ." 2024-01-25 บ้านดอนกอก 46
กิจกรรมของโรงเรียน “...การทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1...” 2024-01-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร 2024-01-25 เขาดินพิทยารักษ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กสศ 2024-01-25 บ้านห้วยยางดี 47
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-01-25 ซับใหญ่วิทยาคม 38
กิจกรรมของโรงเรียน จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยินดีต้อนรับ นางสาวสิริภัทร หาญวังม่วง เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยินดีต้อนรับ นางสาวสิริภัทร หาญวังม่วง เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. กลุุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-24 บ้านตลุกคูณพัฒนา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 2024-01-24 บ้านตลุกคูณพัฒนา 133
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-24 บ้านห้วยบง 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนจากกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาแบบมีเงื่อนไข กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 ทุน ชั้นอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท 2024-01-24 ชุมชนชวนวิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคี เครือข่ายโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาและหน่วยงานภายนอก 2024-01-24 ชุมชนชวนวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม จำนวน 2 วัน 1 คืน 2024-01-24 ชุมชนชวนวิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2024-01-24 บ้านซับหมี 42
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2024-01-24 บ้านซับใหม่ 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 2024-01-24 โคกเพชรวิทยาคาร 42
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสอบอาคารราชการ โดย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 2024-01-24 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 39
กิจกรรมของโรงเรียน “...งานเจ้าพ่อพญาแลและของดีอำเภอหนองบัวระเหว ประจำปี 2567...” 2024-01-24 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-24 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-24 จอมแก้ววิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า 2024-01-24 โคกเพชรวิทยาคาร 38
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันคณิตศาสตร์สู่ชุมชน 2024-01-24 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสางานฌาปนกิจฯ นายสัมฤทธิ์ นามวรรณ 2024-01-24 ซับใหญ่วิทยาคม 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-24 บ้านโนนเชือก 45
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ มอบเงินสนันสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 2024-01-24 บ้านหนองอีหล่อ 39
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-01-24 บ้านหนองอีหล่อ 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-24 บ้านหนองอีหล่อ 44
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาค2/2566 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2024-01-23 บ้านห้วยบง 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) 2024-01-23 อนุบาลเทพสถิต 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-01-23 อนุบาลเทพสถิต 47
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-01-23 บ้านใหม่นาดี 62
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาค(กสศ.) 2024-01-23 บ้านใหม่นาดี 54
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ English Day Camp. 2024-01-23 บ้านโคกโต่งโต้น 50
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-01-23 บ้านหนองม่วง 49
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-23 บ้านหนองม่วง 46
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคเวทคณิตเป็นฐาน 2024-01-23 บ้านหนองม่วง 43
กิจกรรมของโรงเรียน D.A.R.E.ประเทศไทย 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 62
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 2024-01-23 บ้านเขื่อนลั่น 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-23 จอมแก้ววิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหัวสะพานมอบเก้าอี้ให้กับนักเรียน 2024-01-23 บ้านหัวสะพาน 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-01-23 บ้านขามราษฎร์นุกูล 46
กิจกรรมของโรงเรียน “..วันครูอำเภอหนองบัวระเหว ประจำปี 2567..” 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 44
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2567 2024-01-23 บ้านหัวสะพาน 43
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...” 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 42
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ประจำปี 2567 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 43
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2567 2024-01-23 บ้านห้วยยางดี 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-23 บ้านห้วยยางดี 46
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กสศ. 2024-01-23 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 51
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 47
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 42
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปีพุทธศักราช 2567 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันอัคคีภัยแลัการใช้ถังดับเพลิง โอย อบต.หนองบัวบาน 2024-01-22 บ้านโคกโต่งโต้น 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ จังหวัดนครราชสีมา 2024-01-22 จอมแก้ววิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 2024-01-22 บ้านหัวสะพาน 50
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-22 บ้านหนองลุมพุก 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน" 2024-01-22 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-01-22 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 51
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-22 บ้านหัวสะพาน 44
กิจกรรมของโรงเรียน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-01-22 บ้านใหม่นาดี 56
กิจกรรมของโรงเรียน การเคลือบหลุมร่องฟัน 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ "วันครูแห่งชาติ 2567“ ครั้งที่ 68 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 "English Camp 2024" 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 38
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" อำเภอซับใหญ่ 2024-01-22 บ้านวังพง 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2024-01-22 บ้านเกาะมะนาว 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-22 บ้านเกาะมะนาว 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า 2024-01-22 บ้านเกาะมะนาว 42
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2024-01-22 บ้านโนนฝาย 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และ ลูกเสือสามัญ 2024-01-21 บ้านวังมน 52
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 2024-01-21 บ้านวังมน 44
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านวังมน 2024-01-21 บ้านวังมน 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ร่วมงาน "วันครูแห่งชาติ 2567" เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-01-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย3 2024-01-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ 2567 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-01-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็ก67 2024-01-20 บ้านหลุบงิ้ว 56
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก 2024-01-20 บ้านหลุบงิ้ว 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-20 บ้านหลุบงิ้ว 47
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-20 ซับใหญ่วิทยาคม 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูประจำปี2567 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2567 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส,วันขึ้นปีใหม่2567 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-20 บ้านซับไทร 42
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบเงินจากกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-01-20 บ้านซับไทร 43
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2024-01-20 บ้านซับไทร 37
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2024-01-20 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก 2024-01-20 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 52
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-19 บ้านหนองตอ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 "English Camp 2024" โดยวิทยากรชาวต่างชาติ 15 ท่าน จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา 2024-01-19 บ้านท่าโป่ง 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 2024-01-19 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-19 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ครั้งที่ 68/2567 2024-01-19 บ้านหนองใหญ่ 55
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2024-01-19 ซับถาวรพัฒนา 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)จัดกิจกรรมหน้าเสาธง “รณรงค์การใช้ถนนอย่างปลอดภัย” 2024-01-19 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 95
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)กสศ. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-19 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 55
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน 2024-01-19 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน สำนักควบคุมโรคที่ 9 นิเทศเยี่ยมเสริมพลังโรคติดต่อในเด็ก 2024-01-19 ซับใหญ่วิทยาคม 69
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการรับทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-19 บ้านขี้เหล็ก 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 2024-01-19 บ้านขี้เหล็ก 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับการอบรมให้ความรู้เมื่อคนร้ายบุกทำร้าย จาก สภ.หนองบัวระเหว 2024-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 2024-01-19 บ้านโกรกกุลา 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูประจำปี2567 2024-01-18 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 60
กิจกรรมของโรงเรียน "ดอนกอก" รวมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2024-01-18 บ้านดอนกอก 61
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-01-18 บ้านวังขอนสัก 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่ 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 57
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดศรีวิเศษประชานิมิตร 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 โคกเพชรวิทยาคาร 51
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียน 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเเละงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2567 2024-01-18 โคกเพชรวิทยาคาร 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมสัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-18 บ้านโนนเชือก 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านโนนเชือก 54
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-01-18 ซับใหญ่วิทยาคม 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านโนนเชือก 53
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูแห่งชาติ 2567 2024-01-18 ซับใหญ่วิทยาคม 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2024-01-18 ชุมชนชวนวิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดงานวันครู ประจำปี 2567 โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวน วิทยา นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-01-18 ชุมชนชวนวิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านเกาะมะนาว 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต 2024-01-18 อนุบาลเทพสถิต 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-17 บ้านหนองตอ 57
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองการอ่านออก เขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-17 บ้านหนองตอ 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู2567 2024-01-17 บ้านห้วยทราย 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมงานวันครู 2567 อำเภอหนองบัวระเหว 2024-01-17 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 56
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ๒๕๖๗ 2024-01-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู 2024-01-17 ซับถาวรพัฒนา 61
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา2566 2024-01-17 บ้านไร่พัฒนา 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 มกราคม 2567 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 2024-01-17 บ้านละหานค่าย 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” 2024-01-17 จอมแก้ววิทยา 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-17 บ้านหนองม่วง 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก 2567 2024-01-17 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 61
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมงานวันครู ปี 2567 2024-01-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2567 2024-01-17 บ้านหนองลุมพุก 61
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินและคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน-การเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-17 บ้านหนองลุมพุก 60
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านละหานค่าย โดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-17 บ้านละหานค่าย 70
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 87
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-15 บ้านหนองม่วง 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมขายสินค้าเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิประจำปี 2567 2024-01-15 ซับใหญ่วิทยาคม 69
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 2024-01-15 บ้านหนองใหญ่ 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 2024-01-15 บ้านสะพานยาว 74
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-01-15 บ้านวังขอนสัก 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 2024-01-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2024-01-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-14 บ้านใหม่นาดี 87
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-14 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 80
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 2024-01-14 บ้านขี้เหล็ก 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-14 จอมแก้ววิทยา 67
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่ อบต.กุดน้ำใส 2024-01-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 73
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-13 บ้านสำนักตูมกา 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2567 2024-01-13 ซับใหญ่วิทยาคม 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ในการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567" 2024-01-13 บ้านท่าโป่ง 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-13 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-13 บ้านหนองตอ 49
กิจกรรมของโรงเรียน คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2024-01-13 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 2024-01-13 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2567 2024-01-13 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 57
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-13 ซับถาวรพัฒนา 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-12 บ้านโป่งนกพิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทย 2024-01-12 บ้านโป่งนกพิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ 2024-01-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านท่าแตง 2024-01-12 บ้านท่าแตง 52
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ 2024-01-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-12 บ้านยางเครือ 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-12 บ้านซับไทร 46
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-12 บ้านซับไทร 49
กิจกรรมของโรงเรียน ความสามารถในการอ่านและการเขียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-12 บ้านซับไทร 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กชาววัง 2567 2024-01-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-12 บ้านสำโรงโคก 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-01-12 บ้านเกาะมะนาว 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ปี2567 2024-01-12 บ้านโคกโต่งโต้น 48
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2024-01-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ2567 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2024-01-12 บ้านห้วยบง 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567" 2024-01-12 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 56
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี2567 2024-01-12 บ้านดงลาน 63
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองและจ่ายทุนกสศ 2024-01-12 บ้านดงลาน 48
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 43
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 47
กิจกรรมของโรงเรียน  สวัสดีปีใหม่ 2567  2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ 2567 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 49
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 46
กิจกรรมของโรงเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก และคณะได้นำขนมมามอบให้นักเรียน 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา (ประจำเดือนธันวาคม 2566) 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรในงานปริวาสกรรม ณ วัดโคกคึม 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลจัตุรัสตรวจสุขภาพในช่องปาก 2024-01-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 42
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 2024-01-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-11 บ้านโคกไค 52
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 2024-01-11 บ้านโคกไค 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โครงการ ปันน้ำใจ...สู้ภัยหนาว ปี ๒๕๖๗'' 2024-01-11 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 43
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-11 บ้านหัวสะพาน 51
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “Optician ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด” โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-01-11 บ้านโนนเชือก 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก คัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม 2566 2024-01-11 บ้านโนนเชือก 44
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “Optician ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด” 2024-01-11 บ้านหนองม่วง 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสรุปงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2024-01-11 บ้านละหานค่าย 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน และการเขียน ชั้น ป.1 - 6 ครั้งที่ 2/2566 2024-01-11 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน สกร.ส่งความสุขให้น้องประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-01-10 บ้านวังขอนสัก 175
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-10 บ้านวังขอนสัก 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ดำเนินการคัดกรองด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-10 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 45
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจและรักษาสุขภาพฟันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 2024-01-10 บ้านหนองอีหล่อ 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-10 โคกเพชรวิทยาคาร 44
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-10 บ้านหนองม่วง 52
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๖ 2024-01-09 ซับถาวรพัฒนา 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ดำเนินทดสอบการอ่าน เขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-09 บ้านสำนักตูมกา 48
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-01-09 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Pack holiday 2024-01-09 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ดำเนินทดสอบการอ่าน เขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-09 อนุบาลเทพสถิต 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสถานที่จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดงานวันครู ประจำปี 2567 อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2024-01-09 ชุมชนชวนวิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-01-09 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-09 จอมแก้ววิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2/2566 2024-01-09 บ้านสามหลักพัฒนา 60
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชัยภูมิ – นครราชสีมา ครั้งที่ 49 2024-01-09 บ้านสามหลักพัฒนา 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-09 บ้านห้วยยาง 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 5 ส. 2024-01-09 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 46
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ 2024-01-09 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-01-09 บ้านเกาะมะนาว 43
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2024-01-08 บ้านใหม่นาดี 41
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2024-01-08 ซับใหญ่วิทยาคม 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนละนาม ประชุมผู้ปกครอง 2024-01-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา 2024-01-07 บ้านซับไทร 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 5 ส 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 76
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 73
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 74
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 75
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 71
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครุ 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 70
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-07 บ้านโคกไค 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2024-01-07 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 72
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชัยภูมิ-นครราชสีมา ครั้งที่ 49 2024-01-07 บ้านหนองตอ 67
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ และครบรอบ 99 ปี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-06 ชุมชนบัวบานสามัคคี 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม อบรมยาเสพติด และการใช้รถจักรยานยนต์ 2024-01-05 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-05 บ้านละหานค่าย 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 2024-01-05 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 65
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน 2024-01-05 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 69
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 2024-01-05 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 66
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนและชุมชน 2024-01-05 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คัดกรองนักเรียนอ่าน เขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2566 2024-01-05 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ประจำปีการศึกษา 2566 “บ้านขาม-หนองโดนเกมส์ ครั้งที่ 3” ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วย 2024-01-04 บ้านยางเครือ 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ยินดีต้อนรับพนักงานราชการ 2024-01-04 บ้านโคกกระเบื้องไห 81
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการสร้างโดมอเนกประสงค์ 2024-01-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน ฟ้า-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ 1 2024-01-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 69
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2024-01-04 บ้านเกาะมะนาว 68
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-04 บ้านเกาะมะนาว 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ประจำปี 2566 2024-01-04 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 65
กิจกรรมของโรงเรียน การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 2024-01-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 91
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ 2024-01-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 84
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2024-01-03 ซับถาวรพัฒนา 77
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2024-01-03 ซับถาวรพัฒนา 76
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-01-03 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-03 บ้านโนนเชือก 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-03 บ้านโนนเชือก 68
กิจกรรมของโรงเรียน Merry christmas and happy new year 2024 2024-01-02 บ้านโป่งนกพิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 2024-01-02 บ้านโป่งนกพิทยา 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-02 บ้านซับไทร 72
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 2024-01-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย2567 2024-01-02 บ้านเขื่อนลั่น 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส 2024-01-02 บ้านเขื่อนลั่น 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-02 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-01-02 บ้านไร่พัฒนา 83
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ 2024-01-02 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีการศึกษา 2566 2024-01-02 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 72
กิจกรรมของโรงเรียน วันคริสต์มาส โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2024-01-02 โคกเพชรวิทยาคาร 71
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา - กรีฑา เครือข่าย “บ้านขาม - หนองโดน” 2024-01-02 บ้านขามราษฎร์นุกูล 64
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยบง 2024-01-01 บ้านห้วยบง 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-01 บ้านเกาะมะนาว 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2023-12-31 บ้านวังมน 80
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2023-12-31 บ้านวังมน 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2024 2023-12-31 บ้านวังมน 71
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสนามเด็กเล่นอนุบาล 2023-12-31 ซับใหญ่วิทยาคม 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2024 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 2023-12-30 บ้านท่าโป่ง 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตรีมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 (กีฬานักเรียน ม.ปลาย สพป.ชย.3) 2023-12-30 บ้านท่าโป่ง 78
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-12-30 ชุมชนชวนวิทยา 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสถานที่จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานวันครู ประจำปี 2567 2023-12-30 ชุมชนชวนวิทยา 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 ระดับ สพป.ชย.3 2023-12-30 บ้านท่าโป่ง 54
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2023-12-30 บ้านดอนกอก 56
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันคริสมาสต์และ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 2023-12-30 บ้านหนองอีหล่อ 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาวจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-30 บ้านสะพานยาว 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาวจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร้านค้าร้านนี้ไม่ขายบุหรี่แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานยาว 2023-12-30 บ้านสะพานยาว 67
กิจกรรมของโรงเรียน Christmas & happy new year 2024 2023-12-30 บ้านไทรงาม 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๗ 2023-12-29 อนุบาลเทพสถิต 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2567 2023-12-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 67
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-29 บ้านหนองตอ 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567 2023-12-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปีใหม่2567โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-12-29 บ้านห้วยบง 70
กิจกรรมของโรงเรียน สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year 2024 2023-12-29 จอมแก้ววิทยา 68
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 28-29 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ค่าย จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน และอาคารสถานที่ 2023-12-29 บ้านละหานค่าย 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-28 บ้านห้วยทราย 78
กิจกรรมของโรงเรียน Marry Christmas & Happy New Year 2023-12-28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 70
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ 2023-12-28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 71
กิจกรรมของโรงเรียน วันสำคัญสู่การเรียนรู้ "Christmas Day & Happy New Year" 2023-12-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าแตง ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่าแตง "ท่าแตงเกมส์" 2023-12-28 บ้านท่าแตง 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมต้อนรับ นายณัฐพศุตม์ โชติจิรศิริกุล นายอำเภอซับใหญ่ นางสาวภรภัสรีย์ จันทร์สิทธิ์ ปลัดอาวุโส 2023-12-28 ซับใหญ่วิทยาคม 68
กิจกรรมของโรงเรียน วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2567 2023-12-27 บ้านโคกไค 74
กิจกรรมของโรงเรียน สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-12-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2567 2023-12-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 74
กิจกรรมของโรงเรียน “...เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเก้าอี้ไม้...” 2023-12-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 81
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2566 2023-12-27 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 76
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 2023-12-27 ซับใหญ่วิทยาคม 67
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน 2023-12-27 ซับถาวรพัฒนา 69
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 2023-12-27 ซับถาวรพัฒนา 73
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 66
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-12-27 ซับถาวรพัฒนา 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดกิจกรรม Merry Christmas 2566 2023-12-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 80
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2023-12-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 67
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2566 2023-12-27 ซับใหญ่วิทยาคม 73
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา การต่อคำศัพท์ และสมการ PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 ระดับประเทศ 2023-12-27 ซับใหญ่วิทยาคม 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-26 ซับใหญ่วิทยาคม 63
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อสมการคณิตศาสตร์ และต่อคำศัพท์ภาษาไทย รายการแข่งขัน PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 ระดับประเทศ 2023-12-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 69
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 76
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไทรงาม ครั้งที่ 11/2566 2023-12-26 บ้านไทรงาม 74
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 71
กิจกรรมของโรงเรียน เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหนองขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่28 ธันวาคม 2566 2023-12-26 บ้านหัวหนอง 79
กิจกรรมของโรงเรียน CHRISTMAS 2023 2023-12-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 74
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 2023-12-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 75
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนายกันตภณ ธรรมดา ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์ 2023-12-26 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 78
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 2023-12-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรม Christmas Day ปีการศึกษา 2566 2023-12-26 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 72
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-12-26 หินตั้งพิทยากร 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 พร้อมทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2023-12-26 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 76
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2023-12-26 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-26 บ้านโนนเชือก 66
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านซับไทร 2023-12-26 บ้านซับไทร 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-12-26 จอมแก้ววิทยา 64
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-12-26 บ้านขามราษฎร์นุกูล 80
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-12-26 บ้านขามราษฎร์นุกูล 51
กิจกรรมของโรงเรียน Christmas 2024 2023-12-26 บ้านหัวหนอง 50
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-25 บ้านสำนักตูมกา 56
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-12-25 บ้านหนองตอ 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรัชฎานันท์ ชวาฤทธิ์ 2023-12-25 บ้านหนองตอ 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน 2023-12-25 บ้านหนองตอ 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านไทรงาม 2023-12-25 บ้านไทรงาม 47
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-25 บ้านไทรงาม 48
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 2023-12-25 บ้านเขื่อนลั่น 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านขี้เหล็ก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านสามหลักพัฒนา 57
กิจกรรมของโรงเรียน สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2023-12-25 โคกเพชรวิทยาคาร 54
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านหนองม่วง 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านหนองอีหล่อ 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 2023-12-25 บ้านละหานค่าย 48
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-12-24 บ้านห้วยบง 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตเข้าร่วม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-24 อนุบาลเทพสถิต 56
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 58
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-23 บ้านซับใหม่ 68
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-23 บ้านซับใหม่ 72
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-12-23 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังมน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-23 บ้านวังมน 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 ระดับเขตพื้นที่ศึกษา 2023-12-23 โคกเพชรวิทยาคาร 56
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2023-12-23 บ้านห้วยบง 56
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-23 บ้านโคกไค 63
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขพื้นที่ 2023-12-22 บ้านหนองตอ 56
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนักเรียน ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต ๓ 2023-12-22 บ้านท่าแตง 59
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-12-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 57
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-22 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 63
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่ 2023-12-22 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบึงชวนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-22 บ้านเกาะมะนาว 50
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 2023-12-22 บ้านท่าแตง 71
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-21 บ้านแจ้งใหญ่ 66
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2565 2023-12-21 บ้านแจ้งใหญ่ 64
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การ ปีการศึกษา 2566 2023-12-21 บ้านดอนกอก 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day 2023-12-20 บ้านห้วยยางดี 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2566 เพื่อร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-12-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมแขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 65
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจากมือพี่สู่มือน้อง ปีที่ 13 2023-12-20 บ้านขี้เหล็ก 66
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบขนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 2023-12-19 บ้านไทรงาม 60
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ ๙ วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ 2023-12-19 บ้านไทรงาม 87
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข 2023-12-19 บ้านไทรงาม 56
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-12-19 บ้านไทรงาม 52
กิจกรรมของโรงเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน “กฐินสามัคคี” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-12-19 บ้านไทรงาม 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-19 บ้านไทรงาม 55
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูโรงเรียนบ้านไทรงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และ ชุมชน 2023-12-19 บ้านไทรงาม 48
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครูพี่เลี้ยง เนื่องจากย้ายไปรับตำแหน่ง 2023-12-19 บ้านไทรงาม 49
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-12-19 บ้านไทรงาม 46
กิจกรรมของโรงเรียน ดูคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต3 2023-12-19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-12-19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 68
กิจกรรมของโรงเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-12-19 บ้านท่าแตง 54
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายพุทธบุตร 2023-12-19 บ้านซับเจริญสุข 56
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน 2023-12-18 ซับถาวรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-12-18 ซับถาวรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-18 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 55
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-12-18 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคำคม ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 2023-12-18 จอมแก้ววิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-18 บ้านห้วยยางดี 55
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”เยี่ยมบ้านนักเรียน 2/66 2023-12-18 บ้านดอนกอก 51
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในกิจกรรม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร 2023-12-18 บ้านละหานค่าย 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-18 จอมแก้ววิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน สร้างต้นทุน เพื่ออาหาร กลางวันนักเรียน จาก ธกส.สาขาจัตุรัส 2023-12-17 บ้านท่าแตง 52
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-17 บ้านท่าแตง 49
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-17 บ้านดอนกอก 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-12-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-16 บ้านดอนกอก 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าประชุมข้าราชการครู รับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล–หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-15 บ้านหนองอีหล่อ 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมให้ด้วยรัก เนื่องในวันคริสต์มาส (Merry Christmas) 2023-12-15 บ้านหนองตอ 52
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”กำจัดยุงลาย 2023-12-15 บ้านดอนกอก 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-15 บ้านใหม่นาดี 56
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับบุคลากรใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา 2023-12-15 ปากจาบวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปฐมวัยและช่วงชั้นที่ 1 2023-12-15 ปากจาบวิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-15 บ้านซับใหม่ 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก 2023-12-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนชุมแพ 2023-12-15 ซับใหญ่วิทยาคม 49
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญูลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 2023-12-15 บ้านไร่พัฒนา 53
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมจัดทำทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 2023-12-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจคัดกรองสุขภาพสายตา 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เอามื้อเกี่ยวข้าว 2023-12-14 โคกเพชรวิทยาคาร 47
กิจกรรมของโรงเรียน รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ณ โรงเรียนปากจาบวิทยา 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมรับนโยบาย ในกิจกรรม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน “โครงการครู D.A.R.E.” (Drug Abuse Resistance Education) 2023-12-14 บ้านหนองใหญ่ 52
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ 2023-12-14 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 61
กิจกรรมของโรงเรียน รับบริการงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 2023-12-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (แบบกลุ่ม) 2023-12-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 50
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-13 บ้านซับไทร 51
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 66 2023-12-13 บ้านดอนกอก 53
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-12-13 บ้านวังมน 55
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2023-12-13 บ้านซับใหม่ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวระเหว จัดโครงการปลูฏความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน (ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี) 2023-12-13 บ้านใหม่สามัคคี 63
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566...” 2023-12-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 77
กิจกรรมของโรงเรียน “..ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม..” 2023-12-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 66
กิจกรรมของโรงเรียน “..พิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566..” 2023-12-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 65
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 61
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 52
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 50
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 52
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือสำรองเดินทางไกล โดยรถไฟ ไปเรียนรู้เรื่อง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2023-12-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 50
กิจกรรมของโรงเรียน จัดทำสัญญาณจราจรความปลอดภัย(ทางม้าลาย) 2023-12-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 48
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน "บ้านขามเกมส์" โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 2023-12-12 บ้านขามราษฎร์นุกูล 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีดำเนินกิจกรรม “ลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๖ พรรษามหาราชา” 2023-12-12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “คว้ารางวัลรองชนะเลิศ” การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2023-12-12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 52
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมลูกเสืออาสาเทิไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา 2023-12-12 บ้านหนองใหญ่ 46
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2566 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบความรู้ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ Admin เครือข่ายและโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อใช้ข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 47
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 2023-12-11 บ้านเกาะมะนาว 48
กิจกรรมของโรงเรียน สอบสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-11 บ้านเกาะมะนาว 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-12-10 โคกเพชรวิทยาคาร 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566 2023-12-10 โคกเพชรวิทยาคาร 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-09 บ้านไร่พัฒนา 56
กิจกรรมของโรงเรียน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเเข่งขันคีตะมวยไทยระดับประเทศ 2023-12-09 บ้านโคกโต่งโต้น 52
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-12-09 บ้านห้วยบง 50
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบของบริจาค 2023-12-09 ซับถาวรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2566 2023-12-09 บ้านห้วยบง 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำนักศึกษาวิชาทหาร กองพันที่ 4 กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2566 2023-12-09 บ้านท่าโป่ง 55
กิจกรรมของโรงเรียน เเชมป์กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย กีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-12-09 บ้านโคกโต่งโต้น 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-12-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 51
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-12-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-12-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 61
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 2023-12-08 บ้านหนองใหญ่ 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “Optician” ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด 2023-12-08 จอมแก้ววิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ ที่ได้ออกให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน 2023-12-08 บ้านหนองใหญ่ 52
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 65
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุพรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 2023-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-12-08 อนุบาลเทพสถิต 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-08 อนุบาลเทพสถิต 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้นำชุนชน 2023-12-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 64
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 56
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 50
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม “ผอ.เขตพบเพื่อนครู” 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 54
กิจกรรมของโรงเรียน พสน.หนองบัวโคก สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2566” 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 52
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 47
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัวโคก “หนองบัวโคกเกมส์” 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 43
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 44
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 42
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยท่านนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000.- บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สนับสนุนนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ทีมนักเรียน (6 คน) เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 46
กิจกรรมของโรงเรียน นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 3000 บาท 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 47
กิจกรรมของโรงเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สนันสนุนการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการคีตะ มวยไทย จำนวนเงิน 3,000.- บาท มอนให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 46
กิจกรรมของโรงเรียน นายสุขุม สินสายออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สนับสนุนมหกรรมทักษะวิชาการคีตะมวยไทยจำนวน 3000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 45
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมส่งเเรงใจให้ลูก ๆ นักเรียนเราในการเเข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นเเชมป์ในรุ่นนี้ 14 ปีชายวอลเลย์บอลกีฒาโซนหุบเขา 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2023-12-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-07 บ้านหัวสะพาน 45
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-07 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 56
กิจกรรมของโรงเรียน งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ฉาว สอนพัด 2023-12-07 บ้านโคกไค 51
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) 2023-12-07 ซับใหญ่วิทยาคม 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 50
กิจกรรมของโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 2023-12-07 หินตั้งพิทยากร 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนปลอดภัย จาก บ.สไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) 2023-12-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 52
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-07 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมในกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 52
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านหนองผักชี 62
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-06 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมพิธี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 56
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านขาม ร่วมพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านขามราษฎร์นุกูล 45
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านละหานค่าย 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 / 2566 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชย.3 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอจากโรงพยาบาลหนองบัวระเหวออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เคลือบร่องฟันนักเรียน ชั้น ป.2 - ป.3 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ฐานภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษที่เหมาะสม กับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-12-06 บ้านหนองใหญ่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 57
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 58
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 105
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-06 บ้านซับไทร 62
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายองค์การ พิมพลีชัย 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 66
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 61
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 62
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณเทศบาลตำบลโคกสะอาดที่ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 บ้านโคกไค 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” 2023-12-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมรำลึกถึงในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่๙ 2023-12-05 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-05 บ้านหนองตอ 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 บ้านซับใหม่ 53
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-05 บ้านซับใหม่ 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 50
กิจกรรมของโรงเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 53
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 51
กิจกรรมของโรงเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-12-05 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดวะตะแบกราษฎรศรัทธาธรรม และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 อนุบาลเทพสถิต 54
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-12-05 อนุบาลเทพสถิต 53
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-05 บ้านดอนกอก 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-05 ชุมชนบัวบานสามัคคี 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 55
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 ซับถาวรพัฒนา 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-05 บ้านใหม่สามัคคี 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก 2023-12-05 บ้านวังมน 52
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข 2023-12-05 บ้านวังมน 51
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-05 บ้านโคกไค 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-12-05 บ้านห้วยบง 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-04 บ้านหนองอีหล่อ 52
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อครู(อำเภอบำเหน็จณรงค์) 2023-12-04 บ้านหนองอีหล่อ 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-04 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประชุมหารือเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอันตรายในโรงเรียน 2023-12-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน 2023-12-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรม “ผอ. เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 2023-12-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 48
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบป้ายโณงเรียนปลอดภัยประกันภัยในสถานศึกษา จาก Siam Smile 2023-12-04 บ้านโคกโต่งโต้น 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 2023-12-04 บ้านโคกโต่งโต้น 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน 2023-12-04 บ้านหนองม่วง 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-12-04 บ้านหนองม่วง 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านหนองม่วง 50
กิจกรรมของโรงเรียน “...ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566...” 2023-12-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 55
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบุญมาวนาราม 2023-12-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 56
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านหนองผักชี 59
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 2023-12-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 53
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 2023-12-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 51
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดี 2023-12-04 บ้านห้วยยางดี 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-04 บ้านห้วยยางดี 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-12-04 บ้านห้วยยางดี 48
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2023-12-04 บ้านละหานค่าย 50
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 74
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-04 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 61
กิจกรรมของโรงเรียน “ผอ. เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 อ.เทพสถิต 2023-12-04 อนุบาลเทพสถิต 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-12-04 จอมแก้ววิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านโนนเชือก 49
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านเกาะมะนาว 44
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย “ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู”อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-12-04 บ้านเกาะมะนาว 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-04 บ้านซับใหม่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-04 ซับถาวรพัฒนา 49
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-03 บ้านหนองตอ 61
กิจกรรมของโรงเรียน ครอบครัวชาววัง ร่วมกิจกรรมแสดงความยินกับ นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 2023-12-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก เข้าร่วมประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-03 บ้านวังขอนสัก 74
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง 2566 2023-12-03 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 74
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครูครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 2023-12-03 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-12-02 บ้านโกรกกุลา 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-02 บ้านโกรกกุลา 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนจานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 2023-12-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” 2023-12-02 ซับใหญ่วิทยาคม 55
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปกปักษ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2023-12-02 ซับใหญ่วิทยาคม 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2023-12-02 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2023-12-02 ซับถาวรพัฒนา 55
กิจกรรมของโรงเรียน รพ.สต.ส้มป่อย ตรวจสุขภาพฟัน ภาคเรียนที่2/66 2023-12-02 บ้านห้วยบง 48
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีลอยกระทง 2566 2023-12-02 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีซ้อมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 2023-12-02 บ้านท่าโป่ง 49
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2023-12-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาตำบลหนองบัวใหญ่ 2023-12-01 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-12-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-12-01 ซับใหญ่วิทยาคม 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2023-12-01 บ้านโสกรวกหนองซึก 65
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-01 บ้านขามราษฎร์นุกูล 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2566 2023-12-01 บ้านขามราษฎร์นุกูล 52
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-01 บ้านหนองผักชี 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566 2023-12-01 บ้านหนองผักชี 57
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม 2023-12-01 บ้านหนองผักชี 62
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 58
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 63
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมร่วมเลี้ยงส่งและต้อนรับครูใหม่ 2023-12-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-01 บ้านหนองตอ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วย นางพจณี จ๋ายเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมจตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และได้รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสมีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนน 2023-12-01 ชุมชนชวนวิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดงานต้อนรับ นางสาวชลิดา กาลเขว้า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-12-01 ชุมชนชวนวิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-12-01 บ้านโป่งนกพิทยา 67
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 72
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.(สายสีแดง) ประจำปี ๒๕๖๗ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 72
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 67
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 68
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก รับมอบบริจาคโทรทัศน์ จาก พระมหาสมควร ปภาธโร 2023-11-30 บ้านขี้เหล็ก 68
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านซับไทร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-30 บ้านซับไทร 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดภัย 2023-11-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียน 2023-11-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 48
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียน 2/2566 2023-11-30 หัวสระวิทยา 59
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง’66 2023-11-30 หัวสระวิทยา 63
กิจกรรมของโรงเรียน วันวชิราวุธ โรงเรียนหัวสระวิทยา 2023-11-30 หัวสระวิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-30 หัวสระวิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบพระคุณข้าราชการบำนาญสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา 2023-11-30 หัวสระวิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-30 บ้านดงลาน 59
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดกฐินสามัคคีวัดดงลานเทพนิมิต 2023-11-30 บ้านดงลาน 49
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-11-30 บ้านดงลาน 50
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-30 บ้านขี้เหล็ก 79
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2023-11-30 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-30 ซับใหญ่วิทยาคม 55
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ นายเอกพล ภูฉายยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 2023-11-30 บ้านขามราษฎร์นุกูล 51
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-30 บ้านหนองใหญ่ 55
กิจกรรมของโรงเรียน นที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการในเครือข่ายจัตุรัสหนองบัวใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายสมส่วน ใจจันทึก ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-11-30 บ้านสระสี่เหลี่ยม 58
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 2023-11-30 บ้านสระสี่เหลี่ยม 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ยินดีต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ธีรวิทย์ เมืองสุบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-11-30 ซับใหญ่วิทยาคม 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-30 บ้านโนนเชือก 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-30 บ้านโนนเชือก 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-30 บ้านโนนเชือก 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-29 บ้านซับเจริญสุข 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2023-11-29 บ้านเดื่อ 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์บ้านเดื่อ 2023-11-29 บ้านเดื่อ 60
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-29 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 61
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า "วันวชิราวุร" หรือ "วันลูกเสือไทย" 2023-11-29 บ้านโป่งนกพิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศและติดตามการพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-29 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 75
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนบ้านส้มป่อย 2023-11-29 บ้านส้มป่อย 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อยจัดกิจกรรม“สืบสานประเพณี วันลอยกระทง 2566” 2023-11-29 บ้านส้มป่อย 61
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-29 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 98
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-29 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย 2023-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 56
กิจกรรมของโรงเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อนำนักเรียน ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ประจำปีการศึกษา 2/2566 2023-11-29 บ้านหนองอีหล่อ 65
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-29 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2566 2023-11-29 บ้านหนองอีหล่อ 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-29 บ้านหนองอีหล่อ 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-29 โคกเพชรวิทยาคาร 106
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2023-11-29 โคกเพชรวิทยาคาร 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-29 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายไทรทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 2023-11-29 บ้านท่าโป่ง 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-28 บ้านวังมน 69
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2023-11-28 บ้านวังมน 66
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 58
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 2023-11-28 บ้านวังมน 63
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 62
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day 2023-11-28 บ้านวังมน 65
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดวังมน ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 62
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-11-28 บ้านวังมน 63
กิจกรรมของโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-11-28 บ้านวังมน 63
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-11-28 บ้านวังมน 60
กิจกรรมของโรงเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 61
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 2023-11-28 บ้านวังมน 62
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 64
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 2023-11-28 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ยินดีต้อนรับ นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 2023-11-28 บ้านโคกกระเบื้องไห 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2023-11-28 บ้านโคกไค 66
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมลอยกระทง 2023-11-28 บ้านโคกไค 67
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-11-28 บ้านห้วยทราย 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2566 2023-11-28 บ้านห้วยทราย 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านห้วยทราย 2023-11-28 บ้านห้วยทราย 72
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 ซับใหญ่วิทยาคม 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปี 2566 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 95
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-28 ชุมชนบัวบานสามัคคี 65
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 66
กิจกรรมของโรงเรียน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านขี้เหล็ก 66
กิจกรรมของโรงเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 65
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตรับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 74
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต ณ หอประชุมเทพประชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 68
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเทพโพธิ์ทอง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "E.I.S. Anuban Thepsathit Adventure Dream World Trip" สำหรับนักเรียนห้องเรียน E.I.S  (English for Integrated Study) 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านหัวสะพาน 65
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านหัวสะพาน 66
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทงกับชุมชนกุดน้ำใส 2023-11-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 65
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประดิษฐ์กระทง สู่ประเพณีลอยกระทง 2023-11-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 62
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านงิ้ว 80
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีลอยกระทง 2023-11-28 บ้านโคกโต่งโต้น 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันวชิราวุธ"หรือวันลูกเสือไทย 2023-11-28 บ้านเดื่อ 75
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีลอยกระทง 2023-11-28 บ้านหนองตอ 69
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-28 บ้านขามราษฎร์นุกูล 65
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิปล์ 2023-11-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมงานมหาจุลกฐิน 500 กอง เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-11-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2566 2023-11-28 จอมแก้ววิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทอม 2-2566 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566 (Loy Krathong Festival) 2023-11-28 จอมแก้ววิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน รพ.สต.จอมแก้วฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-11-28 จอมแก้ววิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประดิษฐ์กระทง จากวัสดุทางธรรมชาติ 2023-11-28 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 72
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการและครู โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-11-27 บ้านห้วยบง 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง ๒๕๖๖ (Loy Krathong Festival) 2023-11-27 บ้านซับใหม่ 52
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2023-11-27 บ้านซับใหม่ 55
กิจกรรมของโรงเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน "กฐินสามัคคี" ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-11-27 บ้านไทรงาม 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 2023-11-27 บ้านเกาะมะนาว 57
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-27 บ้านเกาะมะนาว 56
กิจกรรมของโรงเรียน กล่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ให้บริการทันตกรรมและส่งเสริมการป้องกัน 2023-11-27 บ้านเกาะมะนาว 49
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารเพชรประกาย" 2023-11-27 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 52
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-11-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-27 บ้านวังขอนสัก 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีและร่วมทำโรงทาน ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ 2023-11-27 จอมแก้ววิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-27 บ้านละหานค่าย 58
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 2023-11-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 66
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดกฐิน ณ วัดพระพุทธบาท 2566 2023-11-26 บ้านโคกโต่งโต้น 63
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาวงศ์พระจันทร์และวัดป่าหินราง 2023-11-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 63
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวังสมบูรณ์ 2023-11-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 59
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ยางเตี้ยโคกรังเกมส์ 2566 2023-11-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2566 2023-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2023-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ร่วมตั้งกองกฐินสามัคคีวัดคีรีวง 2023-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 66
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2023-11-26 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้สนับสนุนการจัดสอบ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 2023-11-25 ชุมชนชวนวิทยา 82
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-25 ซับใหญ่วิทยาคม 83
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-25 บ้านวังขอนสัก 86
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายราชสดุดีลูกเสือไทย ๒๕๖๖ 2023-11-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 90
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 76
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 86
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 79
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-25 บ้านหนองตอ 80
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 65
กิจกรรมของโรงเรียน วันมหาธีรราชเจ้า 2023-11-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 67
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 80
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-24 บ้านซับใหม่ 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 โคกเพชรวิทยาคาร 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 และวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2023-11-24 ชุมชนชวนวิทยา 106
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-24 บ้านห้วยยาง 75
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเครือข่าย 2023-11-24 บ้านห้วยยาง 98
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านห้วยยาง 2023-11-24 บ้านห้วยยาง 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-24 โคกเพชรวิทยาคาร 65
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-24 บ้านโคกไค 61
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านโคกไค 60
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี ๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 หนองประดู่วิทยา 78
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2566 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 59
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 64
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวเเทนเเข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 64
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 62
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 2023-11-24 ซับใหญ่วิทยาคม 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 65
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 บ้านไทรงาม 84
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สักการะ เคารพ กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และ ชุมชน 2023-11-24 บ้านไทรงาม 75
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ย้ายไปรับตำแหน่งพนักงานราชการ 2023-11-24 บ้านไทรงาม 80
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2023-11-24 บ้านไทรงาม 78
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านไทรงาม พบปะ นักเรียน 2023-11-24 บ้านไทรงาม 78
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม การจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 ซับใหญ่วิทยาคม 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2023-11-24 ซับใหญ่วิทยาคม 77
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-11-24 อนุบาลเทพสถิต 83
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านหนองใหญ่ 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-24 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 92
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านงิ้ว 81
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเตรียมการเข้าแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่าย 2023-11-24 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 54
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิและมูลนิธิสมบัติ สารสมบัตรประจำปี 2566(ปีการศึกษา2567-2568) 2023-11-24 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 52
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 74
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2023-11-23 หัวสระวิทยา 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 หัวสระวิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 หัวสระวิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 หนองประดู่วิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 หนองประดู่วิทยา 73
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ วัดหนองประดู่ บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-23 หนองประดู่วิทยา 58
กิจกรรมของโรงเรียน พีธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-23 บ้านเกาะมะนาว 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-11-23 บ้านยางเครือ 62
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 บ้านสามหลักพัฒนา 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2566 2023-11-23 บ้านหนองอีหล่อ 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 บ้านวังขอนสัก 61
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-11-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-22 บ้านหนองม่วง 59
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-22 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากมูลนิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ ประจำปี 2566 2023-11-22 จอมแก้ววิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงิน ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2023-11-22 จอมแก้ววิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-22 จอมแก้ววิทยา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2023-11-22 บ้านซับใหม่ 54
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-22 บ้านโกรกกุลา 86
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2566 2023-11-22 บ้านหนองใหญ่ 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-22 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 65
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนปากจาบวิทยาร่วมทอดกฐินกับชุมชนบ้านปากจาบ 2023-11-22 ปากจาบวิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566 2023-11-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ "ศูนย์การรียน กฟผ. ลำตะคอง" 2023-11-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกกรรมเดินทางไกลแและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ 2023-11-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมบุญกฐิน วัดสำราญ บ้านกุ่ม "บวร" 2023-11-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ยินดีต้อนรับครูใหม่ 2023-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 56
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เตรียมพร้อมนิเทศเปิดภาคเรียน 2/66 2023-11-21 บ้านดอนกอก 57
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2023-11-21 หนองกกสามัคคี 52
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2023-11-21 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 53
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 2023-11-21 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 53
กิจกรรมของโรงเรียน นายพีรวิชญ์ บวกไธสง กล่าวอำลานักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2023-11-21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 55
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี โดย สพป.ชย.3 2023-11-21 หนองกกสามัคคี 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด 2023-11-21 บ้านสามหลักพัฒนา 62
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินตาม โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2023-11-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 61
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-21 บ้านสำนักตูมกา 78
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2023-11-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เครือข่ายหนองบัวระเหว 2023-11-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 69
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านไร่พัฒนา 109
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านขี้เหล็ก 73
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน 2023-11-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 83
กิจกรรมของโรงเรียน ครอบครัว “ก้อนมณี” บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 2023-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านที่โป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.ชัยภูมิ 2023-11-20 บ้านท่าโป่ง 66
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2023-11-20 บ้านละหานค่าย 68
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปี 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียน 2023-11-20 ปากจาบวิทยา 63
กิจกรรมของโรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2023-11-20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 64
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-11-20 บ้านซับเจริญสุข 66
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-20 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 66
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านห้วยยางดี 77
กิจกรรมของโรงเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย ของเครือข่ายไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-20 บ้านห้วยยางดี 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 ชุมชนชวนวิทยา 71
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมส่งและแสดงความยินดีแก่ นายพีรวิชญ์ บวกไธสง เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2023-11-20 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 67
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงขนมนักเรียน 2023-11-20 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 72
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 65
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “คว้ารางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันวอลเลย์บอลหลวงบรรเทาเกมส์ ประจำปี 2566 2023-11-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 69
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านทรายเงิน 2023-11-19 บ้านห้วยทราย 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดคลองสันติธรรม 2023-11-19 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ เกาะแก้วรัตนสาม (วัดป่าวังตาลาดสมบูรณ์) 2023-11-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านวังบายศรี 2023-11-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 66
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-19 บ้านใหม่นาดี 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านขี้เหล็ก 2023-11-18 บ้านขี้เหล็ก 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่าย ตาเนิน กะฮาด 2023-11-18 บ้านขี้เหล็ก 67
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2566 2023-11-18 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 66
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-11-17 บ้านยางเครือ 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 67
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าศรัทธาธรรม 2023-11-17 บ้านเดื่อ 66
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-11-17 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 70
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ครั้งที่ 71 ปี 2566 2023-11-17 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-11-17 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 71
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิปล์ 2023-11-17 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย “เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์” 2023-11-17 โคกเพชรวิทยาคาร 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดศรีดาวเรืองวนาราม 2023-11-16 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 65
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-11-16 ซับใหญ่วิทยาคม 71
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-11-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 69
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕'๖๖ โรงเรียนบ้านไทรงาม 2023-11-16 บ้านไทรงาม 68
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2566 2023-11-16 บ้านหนองใหญ่ 70
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-16 หินตั้งพิทยากร 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-16 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 48
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-15 บ้านหนองตอ 87
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-15 บ้านห้วยทราย 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2023-11-15 จอมแก้ววิทยา 82
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2023-11-15 บ้านโนนเชือก 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-14 บ้านยางเครือ 92
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-11-14 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 102
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศ ติดตาม เตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-14 จอมแก้ววิทยา 85
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเล่ย์บอลหลวงบรรเทาเกมส์ ๒๕๖๖ 2023-11-14 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการนิเทศ ติดตาม เตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-14 บ้านเกาะมะนาว 86
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเกาะมะนาว วัดโปร่งหนองนายอูและวัดป่ารวก 2023-11-14 บ้านเกาะมะนาว 92
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-11-14 บ้านโคกไค 77
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันทำบุญกฐิน วัดบ้านละหานค่าย 2023-11-14 บ้านละหานค่าย 79
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2023-11-13 บ้านหนองตอ 86
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2023-11-13 ซับใหญ่วิทยาคม 87
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-13 ซับใหญ่วิทยาคม 68
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านท่าศาล 2023-11-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 75
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเบื้องต้น การอ่าน-การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ๖ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-11-13 หนองประดู่วิทยา 85
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๖ 2023-11-13 หนองประดู่วิทยา 75
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-11-13 หนองประดู่วิทยา 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ยินดีต้อนรับ ครูวัชรีภรณ์ ทิพย์ประทุม 2023-11-13 บ้านหนองอีหล่อ 72
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว 2023-11-13 บ้านไร่พัฒนา 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกีฬาสี ไตรมิตรเกมส์ 2023-11-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 65
กิจกรรมของโรงเรียน แสดงความดีกับคุณครูประภัสสร สามารถ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา 2023-11-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทอดกฐินวัดทรายชาว 2023-11-11 บ้านใหม่นาดี 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-11 บ้านใหม่นาดี 69
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข 2023-11-11 บ้านโคกไค 67
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ในหัวข้อ"การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข" 2023-11-11 อนุบาลเทพสถิต 71
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 82
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน2/66 2023-11-10 บ้านห้วยบง 83
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีชุมชน 2023-11-10 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 80
กิจกรรมของโรงเรียน ครูสอน ผู้ปกครองเสริม “ดอนกอก 2/66” 2023-11-10 บ้านดอนกอก 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2023-11-10 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 2023-11-10 จอมแก้ววิทยา 92
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งคุณครูพัชญาภา ยอดดำเนิน ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป.ชย.2 2023-11-09 บ้านหนองตอ 88
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณ คุณสังเวียน เล็ดมะ และครอบครัว 2023-11-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 91
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ร่วมทอดกฐินสามมัคคี ณ วัดบ้านวังขอนสัก 2023-11-09 บ้านวังขอนสัก 103
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เเละจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-09 โคกเพชรวิทยาคาร 108
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-11-08 ซับใหญ่วิทยาคม 85
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-08 หัวสระวิทยา 88
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-08 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 87
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและห้องเรียน 2023-11-08 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 85
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-07 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 89
กิจกรรมของโรงเรียน รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-11-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 90
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-07 บ้านใหม่นาดี 94
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-07 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 85
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 2023-11-07 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 183
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง 2023-11-07 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 96
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ในงานปริวาสกรรม 2023-11-07 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 102
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2023-11-07 บ้านโคกไค 78
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ 2023-11-07 บ้านโคกไค 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากรพ.สต.จอมแก้วบริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-11-06 จอมแก้ววิทยา 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 จอมแก้ววิทยา 74
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2023-11-06 บ้านหนองตอ 73
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-11-06 บ้านซับใหม่ 84
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านวังขอนสัก 81
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านวังขอนสัก 76
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านเกาะมะนาว 71
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วม กิจกรรมเคารพธงชาติ ในช่วงเช้าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 74
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกชาววัง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การสวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 70
กิจกรรมของโรงเรียน บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 71
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดีทำบุญสนับสนุนการศึกษา 2023-11-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-06 บ้านละหานค่าย 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-05 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 84
กิจกรรมของโรงเรียน การลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2023-11-05 บ้านดงลาน 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ต้อนรับคณะครู เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จำนวน 4 ท่าน 2023-11-04 ชุมชนชวนวิทยา 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-11-04 ชุมชนชวนวิทยา 92
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 85
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-03 บ้านขี้เหล็ก 102
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”กำจัดยุงลาย 2023-11-03 บ้านดอนกอก 94
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-03 หินตั้งพิทยากร 103
กิจกรรมของโรงเรียน ประกาศเจตนารมณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2023-11-03 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 85
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-03 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 88
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-11-03 บ้านดอนกอก 78
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-11-03 บ้านมะเกลือโนนทอง 85
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-03 บ้านมะเกลือโนนทอง 80
กิจกรรมของโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-03 บ้านมะเกลือโนนทอง 82
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2566 2023-11-03 บ้านดอนกอก 59
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-02 ซับใหญ่วิทยาคม 61
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-02 ซับใหญ่วิทยาคม 59
กิจกรรมของโรงเรียน จิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” 2023-11-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 92
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน..คนใหม่ นายภาคิณ บุบผาลา ผู้อำนายการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-11-02 จอมแก้ววิทยา 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-02 จอมแก้ววิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน “..HALLOWEEN DAY 2023..” 2023-11-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 70
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-11-02 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 61
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม "ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน" (Performance Agreement :PA) 2023-11-02 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ อบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2023-11-01 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 78
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 บ้านหนองตอ 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-01 บ้านตลุกคูณพัฒนา 92
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 75
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครูเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-11-01 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว 2023-11-01 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 75
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่2/2566 2023-11-01 ปากจาบวิทยา 76
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 78
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-01 บ้านตลุกคูณพัฒนา 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาปรับภูมิทัศน์เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-31 จอมแก้ววิทยา 78
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-31 บ้านซับใหม่ 87
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-10-31 จอมแก้ววิทยา 78
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 2023-10-31 บ้านซับใหม่ 80
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ 2023-10-31 โป่งขุนเพชร 80
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว 2023-10-31 บ้านไร่พัฒนา 80
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-30 บ้านหนองตอ 78
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-30 บ้านหนองตอ 88
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-30 บ้านงิ้ว 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ 2023-10-30 จอมแก้ววิทยา 76
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-28 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 102
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 2023-10-28 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 96
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-10-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 93
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 98
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ นิเทศการอ่านออก เขียนได้ 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 100
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับ นางปราณีต ลีหัวสระ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 103
กิจกรรมของโรงเรียน ส่ง นายจตุรพรรค วันเพ็ง รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 101
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ 2566 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 102
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬา-กรีฑานักเรียนชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 90
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์ 2566 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 86
กิจกรรมของโรงเรียน บริจาคเครื่องดนตรี 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 87
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2566 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 93
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุจิตรา นาดี 2023-10-26 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 103
กิจกรรมของโรงเรียน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 2023-10-26 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 104
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-10-26 ซับใหญ่วิทยาคม 98
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูเดินทางไปส่งคุณครูจุฑารัตน์ ชาติชนะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-10-25 บ้านเกาะมะนาว 98
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน และทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะมะนาว 2023-10-25 บ้านเกาะมะนาว 92
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-25 บ้านหัวสะพาน 101
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงไอศกรีมนักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-10-24 โป่งขุนเพชร 123
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๕๖๖ 2023-10-23 บ้านหนองตอ 100
กิจกรรมของโรงเรียน วันปิยมหาราช 2023-10-23 ซับใหญ่วิทยาคม 98
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2023-10-23 จอมแก้ววิทยา 103
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 2023-10-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 104
กิจกรรมของโรงเรียน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-10-21 บ้านท่ากูบ 118
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนกลุ่มใหม่) 2023-10-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 117
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2023-10-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 112
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการจัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผล “ด้านการอ่านออก-เขียนได้” 2023-10-20 จอมแก้ววิทยา 122
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมการจัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผล “ด้านการอ่านออก-เขียนได้” 2023-10-19 บ้านดอนกอก 111
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากนักเรียนสูญเสียบิดาจากสถานการณ์สงครามในประเทศอิสราเอล 2023-10-18 บ้านโนนเชือก 107
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยามอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มใหม่ 2023-10-18 จอมแก้ววิทยา 110
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 104
กิจกรรมของโรงเรียน ๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช 2023-10-14 ซับใหญ่วิทยาคม 113
กิจกรรมของโรงเรียน “...พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช..” 2023-10-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 118
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาประเพณีสารทไทย - ลาว 2023-10-14 บ้านโกรกกุลา 139
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายตาเนิน - กะฮาด ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-14 บ้านโกรกกุลา 137
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-10-13 บ้านหนองตอ 114
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2566 2023-10-13 บ้านหัวสะพาน 118
กิจกรรมของโรงเรียน “รร.บ้านดอนกอก”เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 2023-10-13 บ้านดอนกอก 118
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง “มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่)” 2023-10-13 บ้านสำนักตูมกา 116
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน..คนใหม่ 2023-10-12 บ้านใหม่นาดี 116
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมวิชาการ พัฒนาการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-10-12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 108
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านโนนเชือก 122
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 107
กิจกรรมของโรงเรียน การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก คณะสงฆ์ ภาค 11 ประจำปี 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 122
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 122
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 107
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 109
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 117
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 112
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ทำบุญวันพระ ตักบาตรกลางพรรษา” 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 100
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA (สายงานบริหารสถานศึกษา) 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 100
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ด้วยการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต่อสู้บังคับมือ 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 105
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 106
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 2023-10-11 หนองประดู่วิทยา 90
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-10-11 หนองประดู่วิทยา 86
กิจกรรมของโรงเรียน แข่งขันกีฬาประเพณี บ้านกุ่ม&หนองประดู่เกมส์ ครั้งที่ 1 2023-10-11 หนองประดู่วิทยา 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 2023-10-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษา นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มใหม่ 2023-10-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 88
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ "บ้านกุ่ม-หนองประดู่เกมส์" ครั้งที่ 1 2023-10-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 90
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) 2023-10-11 บ้านสำนักตูมกา 90
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายไทรทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-11 บ้านสำนักตูมกา 88
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 2023-10-11 ซับใหญ่วิทยาคม 93
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยายินดีต้อนรับ นายภาคิณ บุบผาลา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-10-11 จอมแก้ววิทยา 86
กิจกรรมของโรงเรียน อมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Canva เบื้องต้น และการสร้างคลิปวิดีโอ เพื่อพัฒนาทักษะจัดการเรียนการสอน 2023-10-11 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 102
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการส่งเสริมนิเทศบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็น และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ประจำเครือข่ายโป่งนก 2023-10-10 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 116
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของนายกนกพล ชัยเพ็ชร 2023-10-10 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 110
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-10 บ้านใหม่นาดี 110
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-10-10 บ้านงิ้ว 133
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน "ใหม่นาดีเกมส์" 2023-10-10 บ้านใหม่นาดี 111
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุน กสศ.ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) และมอบทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 2023-10-10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 114
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-10-10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 113
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. หญิงอภิญญา ชาลีแดง 2023-10-10 บ้านหนองตอ 110
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด 2023-10-10 บ้านสามหลักพัฒนา 119
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา กสศ.ภาคเรียนที่ 1 /2566 (กลุ่มใหม่) 2023-10-10 บ้านหัวสะพาน 99
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-10-10 หินตั้งพิทยากร 90
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุนหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มใหม่รอบที่ 1) 2023-10-10 บ้านห้วยยางดี 83
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจิตอาสา 2023-10-09 ซับใหญ่วิทยาคม 93
กิจกรรมของโรงเรียน วันอำลานักเรียนของ…ครูเกษม กิติพันธยาพร 2023-10-09 ซับใหญ่วิทยาคม 92
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กสศ. ภาคเรียน1/2566(กลุ่มใหม่) 2023-10-09 บ้านงิ้ว 118
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณคุณครูพรพิรุณที่ได้นำไอศกรีมมาเลี้ยงลูกๆนักเรียน 2023-10-09 บ้านงิ้ว 114
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ ๙ 2023-10-09 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพในการจัดการเเข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 โคกเพชรวิทยาคาร 98
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-10-09 บ้านซับหมี 176
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ร่วมทำการแสดงต้อนรับและแสดงความยินดี 2023-10-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 91
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่2 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-10-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 88
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 84
กิจกรรมของโรงเรียน เกษียณอายุราชการครู ปีงบประมาณ 2566 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 89
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 บ้านเกาะมะนาว 93
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 โป่งขุนเพชร 89
กิจกรรมของโรงเรียน “..ประเมิน PA ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..” 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 99
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 99
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายเครือข่ายไทรทอง 2023-10-08 บ้านท่าโป่ง 112
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-08 หนองประดู่วิทยา 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเครือข่ายบึงชวน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-08 จอมแก้ววิทยา 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 2023-10-08 จอมแก้ววิทยา 94
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โรคบาดทะยัก และโรคคอตีบ ไอกรน 2023-10-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 94
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-10-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-10-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 108
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566 2023-10-07 บ้านท่าโป่ง 112
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโป่งนก ครั้งที่ 71 2023-10-05 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 127
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้นักเรียนลุ่มใหม่ 26 คน 2023-10-04 บ้านตลุกคูณพัฒนา 119
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำลาครูจรัญ ครูจันทรา ธัญญาหาร 2023-10-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 123
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองครั้งที่2 ก่อนปิดภาคเรียนที่1 2023-10-03 บ้านดงลาน 119
กิจกรรมของโรงเรียน การเเข่งขันกีฬาวะตะแบกเกมส์ ครั้งที่17 2023-10-03 บ้านดงลาน 120
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจพยาธิใบไม้ตับ ประจำปี 2566 2023-10-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 110
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-10-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 119
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (นักเรียนกลุ่มใหม่) 2023-10-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 123
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เทพสถิต รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2023-10-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 110
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ร้อยดวงใจมุทิตา กสินาเกษมสันต์ ผูกพันวังตาลาดสมบูรณ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสุนทร มณีรุ่ง 2023-10-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 114
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Fay) ประจำปี 2566 2023-10-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 106
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-10-03 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 109
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” มอบทุน กสศ. นักเรียนกลุ่มใหม่ 2023-10-03 บ้านดอนกอก 104
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจาปีการศึกษา 2566 2023-10-03 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 107
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมโครงการขยับกายสบายชีวีด้วยกีฬาและนันทนาการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเล่นตะกร้อสำหรับนักเรียน 2023-10-02 บ้านยางเครือ 101
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการ การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-10-02 บ้านยางเครือ 95
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการยุวเกษตร 2023-10-01 โคกเพชรวิทยาคาร 101
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมเเข่งขันกีฬา "โคกเริงรมย์เกมส์" 2023-10-01 โคกเพชรวิทยาคาร 143
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-10-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 95
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านห้วยยางดี เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-01 บ้านห้วยยางดี 99
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2023-10-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 92
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาประเพณีสารทลาว ครั้งที่ 57 ประจำปี 2566 2023-09-30 บ้านโกรกกุลา 106
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-09-29 บ้านหนองตอ 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ร่วมกันทำพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-29 ชุมชนบัวบานสามัคคี 126
กิจกรรมของโรงเรียน วันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 106
กิจกรรมของโรงเรียน เวทีคนเก่งภาษาไทย 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 110
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งในกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 96
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับ ”โล่รางวัลและเกียรติบัตร” เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 98
กิจกรรมของโรงเรียน เกษียณอย่าง...เกษม 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 110
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 2023-09-28 บ้านใหม่สามัคคี 144
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2023-09-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 94
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2023-09-28 บ้านหนองตอ 98
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 2023-09-28 บ้านหนองตอ 144
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) 2023-09-28 จอมแก้ววิทยา 95
กิจกรรมของโรงเรียน นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย และครูวิลัยวัลย์ บุตรวงษ์ รับมอบเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 2023-09-28 บ้านละหานค่าย 98
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ 2023-09-28 บ้านใหม่สามัคคี 112
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2023-09-28 บ้านหัวสะพาน 109
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-09-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 97
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2023-09-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 140
กิจกรรมของโรงเรียน รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 รับโล่รางวัลสภานักเรียนตันแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมของนักเรียน และเกียรติบัตร ชนะเลิศ กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2023-09-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 109
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร รับการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA 2023-09-27 โป่งขุนเพชร 131
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน บ้านใหม่สามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 4 2023-09-27 บ้านใหม่สามัคคี 146
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 2023-09-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 147
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง "รับการสนับสนุนงบโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ พลานามัยให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร" 2023-09-27 บ้านสำนักตูมกา 154
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และรับรางวัลต่างๆจากผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 126
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาให้การต้อนรับนางสาวธิดารัตน์ ตระกูลพรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เอกการประถมศึกษา 2023-09-26 จอมแก้ววิทยา 119
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 2023-09-25 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 123
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (Performance Argreement : PA ) 2023-09-25 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 127
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “พม.พบนักเรียน“ เพื่อมอบทุนการศึกษา และเงินสงเคราะห์ ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-09-25 บ้านซับใหม่ 99
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้นภูมิปัญญา 2023-09-25 บ้านซับใหม่ 105
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเปิดป้ายอาคารสุวัฒนบวรคุณ โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2023-09-25 บ้านร้านหญ้า 111
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา - นักเรียน ชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 2023-09-24 บ้านเกาะมะนาว 114
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู 2023-09-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 104
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 128
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู 2023-09-22 บ้านหัวสะพาน 160
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูจิรัชยา ชอบจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 130
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูมัลลิยา คุณอุตส่าห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 125
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูเพ็ญพัช แก้วคะตา ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 128
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูอรพิน ปลื้มมะรัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 116
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูนงคราญ ไชยจันลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 119
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลงานตามข้อตกลง PA ของครูพรนิภา นูพลงกรัง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 115
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 148
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนรับทุนการศึกษาและชุดลูกเสือจากอำเภอเนินสง่า 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 143
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน หนองผักชีเกมส์ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 113
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูวัชระ วรรณจงคำ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 109
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์การกีฬา วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 120
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนในกลุ่มตำบลห้วยแย้ วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 138
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน ห้วยแย้เกมส์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 156
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 114
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 115
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 118
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 111
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 112
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 116
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 121
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 118
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 118
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 117
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นป.5 - ป.6 รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 111
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมิน ว.PA ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะครูโรงเรียนบ้านโกรกกุลา 2023-09-21 บ้านโกรกกุลา 136
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดงานเกษียณเกษมสันต์ 2023-09-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 112
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 122
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-09-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 115
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 119
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA สายงานบริหารสถานศึกษา 2023-09-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 112
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมเชิงปฏิบัติการ Stem Education 2023-09-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 113
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-21 บ้านหัวหนอง 150
กิจกรรมของโรงเรียน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 2023-09-21 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 116
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัท สร้างการดี สาขาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม “มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้าซับใหญ่” 2023-09-21 ซับใหญ่วิทยาคม 91
กิจกรรมของโรงเรียน ตลาดนัดทักษะอาชีพนักเรียนสู่ชุมชน 2023-09-21 ซับใหญ่วิทยาคม 95
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง (PA) 2023-09-21 บ้านสำนักตูมกา 96
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-09-21 บ้านไร่พัฒนา 147
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) 2023-09-21 บ้านไร่พัฒนา 97
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-09-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 104
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 101
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ การแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 2023-09-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 104
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านละหานค่าย 102
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านมะเกลือโนนทอง 110
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-09-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 107
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านหนองขาม 106
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 2023-09-19 บ้านซับหมี 177
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 143
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2023-09-19 บ้านงิ้ว 92
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านโนนเชือก 88
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 89
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 97
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 89
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 91
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านหนองม่วง 118
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านตลุกคูณพัฒนา 85
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนางาน(PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อ 2023-09-18 บ้านเดื่อ 76
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-09-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 79
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ 2023-09-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 112
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-15 ซับใหญ่วิทยาคม 118
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการ