วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข
     

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านช่องสำราญ ได้เข้าร่วมอบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบายสร้างคนดี  มีความสุข โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สฟป.ชย.3 เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโนบายทางการศึกษา 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านช่องสำราญ ::..วันที่ส่ง : 2023-11-16 อ่าน : 13