วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
     

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำโดย นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นางนงค์นุช วงศ์วัชรโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล และ นางสาวกรรณิการ์ กระจ่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ได้ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ทางโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 15