ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำรb “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะนักแสดงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566-2567 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันครู 2565 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-01-23 บ้านหนองตานา 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาจีน 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การอบรมด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ เพื่อการพัฒนาการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว การใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashilkawa” KAGU Design ครั้งที่ 3 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการอุทยานธรณีชัยภูมิ “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐกาตาร์ 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” ครั้งที่ 12 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” (AIA Healthiest School) 2023-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การการแข่งขัน International English Language Qlympiad 2023 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งาน “คืนสู่เหย้าชาวศึกษา ประจำปี 2566” 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงเวทีท้องถิ่น งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 803
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 2022-12-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 141
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ 2022-12-26 บ้านหนองตานา 23
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศ(เพิ่มเติม) 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่่งว่าง 2022-12-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉ 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดทำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฎิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ่อยคำสำนวนในหนังสราชการและกา 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มพูลทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาคร 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 147
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 98
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเขิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ "ดอกกระเจียวเกมส์" ครั้งที่ 4/2565 2022-12-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2565 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 23
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน รับการฉีดวัดซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและไอกรน 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 16
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ตาเนิน - กะฮาด 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 24
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปกติทั่วไป 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2565 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาสู่ยุทธศาสตร์สถานศึกษายุคดิจิทัล (SWOT Analysis in the Digital age)" 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 98
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 83
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th