ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-01-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2665 2023-01-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการประชุมปรึกษา แนะนำ นิเทศและกำกับติดตาม(Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน อซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ประธานเครือข่ายและประธานอำเภอ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยจำนวน 2 ราย 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET ) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวย​การ​เพื่อดำเนินงานคัดเลือก​นักเรียน​และสถานศึกษา​ เพื่อ​รับรางวัล​พระราชทาน​ ระดับ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ปีการศึกษา​2565 ระดับ​กลุ่ม​จังหวัด​ที่​ 11 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โครงการในปีงบประมาณ 2566 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปีี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566" 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอจัตุรัส 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์และโรงเรียนกุดตาลาด อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาท้าว จำนวน 2 ราย กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3พระครูอนุสรณ์)ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) วันที่สอง 2023-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพฐ.และคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่(งบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจทีมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ กิจกรรสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา(Cluster) โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการในโรงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 2023-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด/ปิดการแข่งขันกีฬาตรีมิตรเกมส์ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2022-12-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 46/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทธนู ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 53 ราย 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครี้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนคร้อ และสนามแข่งขันโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์/คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "หัตถกรรมศิลป์ล่ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล" 2022-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 2022-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี(ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2565 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ​จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม​นักเรียน​ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการ ในสังกัด 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวางหรีดเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพบิดาของบุคลากรในสังกัด 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 "ดอกกระเจียวเกมส์" 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สพฐ. ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ GAP 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอน 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน มอบนโยบายหลัก 4 ด้านของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกกุลา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กรณีประสบอุบัติเหตุ 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กรณีเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สาขาจัตุรัส 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 44/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอเทพสถิต ครั้งที่ 3/2565 มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ เขต 3 รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม 2022-12-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส หนองบัวใหญ่ 2022-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 2022-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับนายอำเภอจัตุรัสท่านใหม่ 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ และการจัดงานวันครู 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2565 และการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 2022-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2022-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2022-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในกลุ่มโรงเรียนปกติทั่วไป 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป ชัยภูมิเขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายไทรทอง 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 42/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบานและเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด อ.เนินสง่า 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 41/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเจ็บป่วย 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2022-11-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี งบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th