ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯและบรรยายพิเศษ ในโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิสรัปชั่น เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 0
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจานฯและโรงเรียนบ้านส้มป่อย 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสมีระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี" 2023-06-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร.อนุบาลเทพสถิตและร.ร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัด การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 3 ราย 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี (New GFMIS Thai) และการพัสดุ และการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถึคุณภาพ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย เป็นวันสุดท้าย 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น อ.ซับใหญ่ 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินเชิงประจักษ์คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3(บ้านท่าช้าง) อ.หนองบัวระเหว 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เป็นวันที่หก 2023-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปีทางบัญชี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 2023-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-06-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นวันที่ห้า 2023-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นวันที่สี่ 2023-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัย เคารพศพครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-06-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่สาม 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-06-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนทุุ่งกระเจียว อ.เทพสถิต 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ บรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วันที่สอง 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวันแรก 2023-05-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 92
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ และมอบนโยบายการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ทางระบบ Zoom Meeting 2023-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 3 โรงเรียน 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 3 โรงเรียน 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย 2023-05-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 2566 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 3 โรงเรียน 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 4 โรงเรียน 2023-05-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาปฏิบัติราชการ 2023-05-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านท่ากูบและโรงเรียนบ้านวังกุง 2023-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปนกิจศพครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตอ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลและโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 2 ราย 2023-05-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบาย เพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จาก สพฐ. 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ครั้งที่ 2/2566 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 20/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตอ 2023-05-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กและโรงเรียนบ้าหนองขาม อ.เนินสง่า 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2023-05-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-05-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนในสังกัด 2023-05-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ.ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom meeting 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ประจำปี 2566 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีการจัดสร้างพระบรมรูปจำลองและพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอจัตุรัส 2023-05-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-05-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 30 ราย 2023-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2023-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเปิดเรียนวันแรก 2023-05-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ของ ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการวางแผน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการกิจกรรม “KICK OFF” ปล่อยขบวนพสน. เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2023-05-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ผ่านระบบ Online ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว เตรียมพร้อมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบาย การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ปีการศึกษา 2566 2023-05-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 19/2566 ผ่านระบบ Video Conference 2023-05-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2023-05-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 11
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566 ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน"ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้เรียนอย่างมีคุณภาพ" 2023-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 2023-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม เดิน ปั่น รวมพลังชาวชัยภูมิ รณรงค์ออกไปเลือกตั้ง ส.ส.#ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ 14 พ.ค.2566 2023-05-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ 2023-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปกิจศพบิดาผู้บริหารสถานศึกษา 2023-05-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2566 2023-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้บริหารสถานศึกษา 2023-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 รับนโยบายจาก สพฐ.ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวางหรีดเคารพศพแสดงความอาลัยบิดาผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.บ้านดงลาน 2023-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 2023-05-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย 2023-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2023-05-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท 2023-04-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคาร สิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบวาตภัย 2023-04-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ.2564 2023-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 ชัยภูมิ 2023-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนหก ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 2023-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ "สพฐ.ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-04-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเจ็บป่วย 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster 13) ครั้งที่ 1/2566 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงวิชาการการบริหารงานสำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ.ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 2023-04-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566) 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day 2023-04-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ปี 2566 2023-04-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566 2023-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2023-04-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประเมินคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) 3 ตำแหน่ง 2023-04-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ บิดาข้าราชการบำนาญ 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) เนื่องจากประสบวาตภัย 2023-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566) ครั้งที่ 1/2566 2023-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2023-04-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 2023-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2023-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่อดิจิทัล วันที่สอง 2023-03-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 2023-03-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความอาลัยวางหรีดเคารพศพข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่อดิจิทัล 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-03-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา และสาขาบ้านคลองผักหวาน อ.เทพสถิต 2023-03-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-03-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดรั้วโรงเรียน Open House และงานมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสะพานยาว และโรงเรียนบ้านไทรงาม 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ/เปิดอาคารอนุสรณ์ 85 ปี 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์คณะผู้บริหารทีม VIP พบกับทีม VIP สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ กรณีประสบอุบัติเหตุและโรงเรียนบ้านนา กรณีประสบปัญหาภาวะยากลำบาก 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 2023-03-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2023-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 2023-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 2023-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส 2023-03-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการอนุบาลเทพสถิต ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม "A.B.T. Open house" 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ผ่านระบบ Online ประจำปี 2566 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม "NBK เปิดบ้าน Open house" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี) โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 2023-03-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT : ์์National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในเครือข่าย 6 อำเภอ 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มาตรวจการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ที่ได้ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า" ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Meetings 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมออนไลน์ Video Conference การบริหารการจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถึศึกษา 2023-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 2023-03-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการรายงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ การรับจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 2023-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานOpen House at Chatturatwittayanukul School 2023 เปิดประตู่สู่อนาคต โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะร่วมเป็นเกียรติงาน พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลองค์ประจำอำเภอจัตุรัสและพิธีถวายช้าง 2023-03-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขัันพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) 2023-03-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่มีอัตราเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 8 อัตรา 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 10/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้และโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-03-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมโครงการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้:เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมวิชาการ "การนำเสนอและเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-03-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่(PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566 2023-03-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 2 ราย กรณีบ้านเกิดอัคคีภัย และกรณีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 9/2566  สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านบุฉนวนและโรงเรียนบ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสระว่ายน้ำของโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566 2023-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 2023-02-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน/รางวัล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน(1 เมษายน 2566) 2023-02-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมชุมนมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) 2023-02-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นัดแรก 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 74
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนหัวสระวิทยาและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาและโรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 8/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน "บ้านขามหนองโดนเกมส์ครั้งที่ 2" 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โรงเรียนบ้านโนนเชือก อ.จัตุรัส 2023-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2023-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) จำนวน 2 ราย 2023-02-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2566 2023-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดสอบโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-02-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเปิดงานเกียรติยศแห่งความใจภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 102
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP กระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับทีม สพป.ขอนแก่น เขต 3 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ สทศ.สพฐ. 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ.สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา" 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดัก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาและยกระดับ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนขนาดเล็ก จาก สพฐ. 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบกระดาษคำตอบ(O-net) ชั้น ม.3จากคณะกรรมการประจำตัวแทนศูนย์สอบ 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ นักเรียน ในการทดสอบ O-Net ชั้น ม.3 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียน ในสังกัด 3 โรงเรียน 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ O-Net ชั้น ม.3 ให้คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบไปมอบให้สนามสอบโรงเรียนจำนวน 9 สนาม 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 จำนวน 6 สนามสอบ 2023-02-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการตัวแทนประจำสนามสอบ ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ (O-NET) ให้คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้คณะกรรมการตัวแทนศูนย์ 2023-02-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ร.ร.ในสังกัด ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม นายหมู่ลูกเสือแกนนำต้านยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2566 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับข้อสอบ-กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก สทศ.สพฐ. 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 6/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 32
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2023-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานรับมอบจักรยานเพื่อการศึกษาจากลุ่มบริษัทผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 15 2023-02-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-02-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมประชุมเสวนาเรื่องแนวปฏิบัติฯ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 2023-02-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา ทุกแห่งจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 2023-02-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้คำขวัญ "หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล" 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กรณีประสบอุบัติเหตุ 2023-01-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2665 2023-01-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 86
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการประชุมปรึกษา แนะนำ นิเทศและกำกับติดตาม(Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน อซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2023-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ประธานเครือข่ายและประธานอำเภอ ครั้งพิเศษที่ 1/2566 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2566 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยจำนวน 2 ราย 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET ) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวย​การ​เพื่อดำเนินงานคัดเลือก​นักเรียน​และสถานศึกษา​ เพื่อ​รับรางวัล​พระราชทาน​ ระดับ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ปีการศึกษา​2565 ระดับ​กลุ่ม​จังหวัด​ที่​ 11 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โครงการในปีงบประมาณ 2566 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปีี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566" 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอจัตุรัส 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 83
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์และโรงเรียนกุดตาลาด อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านวังตาท้าว 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาท้าว จำนวน 2 ราย กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2023-01-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3พระครูอนุสรณ์)ที่ขออนุญาตรื้อถอน 2023-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) วันที่สอง 2023-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2023-01-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพฐ.และคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่(งบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจทีมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ กิจกรรสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา(Cluster) โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการในโรงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 2023-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด/ปิดการแข่งขันกีฬาตรีมิตรเกมส์ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2022-12-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 46/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-12-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 2022-12-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีประดับอินทธนู ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 53 ราย 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครี้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโนนคร้อ และสนามแข่งขันโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์/คัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "หัตถกรรมศิลป์ล่ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล" 2022-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 2022-12-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 111
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี(ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2565 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 77
กิจกรรมเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการ​จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม​นักเรียน​ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการ ในสังกัด 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์ 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมวางหรีดเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพบิดาของบุคลากรในสังกัด 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 "ดอกกระเจียวเกมส์" 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สพฐ. ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ GAP 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอน 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน มอบนโยบายหลัก 4 ด้านของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกกุลา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กรณีประสบอุบัติเหตุ 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กรณีเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ 2022-12-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สาขาจัตุรัส 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 44/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอเทพสถิต ครั้งที่ 3/2565 มอบนโยบายการบริหารจัดการด้านการศึกษา 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ เขต 3 รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม 2022-12-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 114
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส หนองบัวใหญ่ 2022-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 2022-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับนายอำเภอจัตุรัสท่านใหม่ 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ และการจัดงานวันครู 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2565 และการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 2022-12-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 2022-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2022-12-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2022-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในกลุ่มโรงเรียนปกติทั่วไป 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป ชัยภูมิเขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายไทรทอง 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 42/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 69
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบานและเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 220
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 84
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด อ.เนินสง่า 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567) 2022-11-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
กิจกรรมเขตพื้นที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 41/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2022-11-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 2022-11-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 66
กิจกรรมเขตพื้นที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2022-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
กิจกรรมเขตพื้นที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเจ็บป่วย 2022-11-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
กิจกรรมเขตพื้นที่ คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน 2022-11-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 73
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 77
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี งบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
กิจกรรมเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th