ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-09 บ้านบุฉนวน 1
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการรณรงค์พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เด็ก เยาวชนและประชาชน 2023-06-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมโปรแกรม ThaID 2023-06-09 บ้านงิ้ว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-06-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-09 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2023-06-09 ซับใหญ่วิทยาคม 2
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-06-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-06-09 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “ปลูกต้นสับปะรดสี” 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านสามหลักพัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ 2023-06-09 บ้านละหานค่าย 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 8 มิถุนายน 2566 2023-06-09 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 13
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-06-09 บ้านหนองตะครอง 3
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-09 บ้านหนองตะครอง 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ วัดบ้านท่าช้าง 2023-06-09 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านโคกกระเบื้องไห 2
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านสำโรงโคก 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านสำโรงโคก 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-09 บ้านดงลาน 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-09 บ้านดงลาน 1
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน การนำเสนอรายงานการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563-2565 2023-06-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านวังกะทะ 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-06-08 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-08 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-08 บ้านสำนักตูมกา 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2566 2023-06-08 จอมแก้ววิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 2023-06-08 จอมแก้ววิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ชุมชนบัวบานสามัคคี 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3
กิจกรรมของโรงเรียน ไหว้ครู ปีการศึกษา2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านวังกะทะ 4
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านงิ้ว 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-06-08 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 5
กิจกรรมของโรงเรียน “..รับมอบอนุสรณ์รุ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6..” 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2
กิจกรรมของโรงเรียน เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านห้วยยาง 4
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-08 บ้านเกาะมะนาว 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านช่องสำราญ 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านเกาะมะนาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านเกาะมะนาว 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านช่องสำราญ 3
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 1
กิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงไอศกรีมวันเกิด 2023-06-08 บ้านหัวสะพาน 1
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ อัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 2023-06-08 ซับใหญ่วิทยาคม 3
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  2023-06-08 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลงนามถวายพระพร 2023-06-08 บ้านท่าแตง 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-06-08 บ้านท่าแตง 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-06-08 บ้านท่าแตง 64
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 2023-06-08 บ้านท่าแตง 36
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ๒๕๖๖ 2023-06-08 หนองประดู่วิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองดง 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 8
กิจกรรมของโรงเรียน วันไหว้ครู 2023-06-08 บ้านโป่งนกพิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2023-06-08 หนองประดู่วิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีสักการะ พระภูมิ เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 2023-06-08 หนองประดู่วิทยา 1
กิจกรรมของโรงเรียน รร.บ้านหนองกองแก้ว จัดพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองกองแก้ว 7
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2566 2023-06-08 บ้านหัวสะพาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองดง 2
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใน 2023-06-08 บ้านยางเกี่ยวแฝก 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เนื่องในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนหก 2023-06-08 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่2 2023-06-08 บ้านห้วยทราย 4
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูใหม่.. 2023-06-08 รังงามวิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 รังงามวิทยา 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 2023-06-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 2023-06-07 ซับใหญ่วิทยาคม 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-07 บ้านสำนักตูมกา 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันคล้ายก่อตั้งโรงเรียนบ้านซับไทร 2023-06-07 บ้านซับไทร 1
กิจกรรมของโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-07 บ้านซับไทร 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 2023-06-07 บ้านซับไทร 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียน 2023-06-07 บ้านละหานค่าย 1
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-07 บ้านซับไทร 3
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-07 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง 2023-06-07 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นางศุภิศรา วงษ์สุก ผอ.รพ.สต. เข้ามาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID 19 2023-06-07 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม อบรมศีลธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 2023-06-07 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ยินดีต้อนรับนางสาวอทิติยา กลิ่นศรีสุข ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 2023-06-07 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2566 2023-06-06 บ้านโป่งนกพิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World no tobacco day 2023-06-06 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมค่ายดนตรี Music Camp 2023-06-06 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-06 บ้านสระสี่เหลี่ยม 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-06 บ้านหนองตะครอง 3
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-06-06 บ้านบุฉนวน 4
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-06-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 17
กิจกรรมของโรงเรียน “ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา“ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-06-06 บ้านงิ้ว 9
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านงิ้ว 9
กิจกรรมของโรงเรียน "การเลือกตั้งประธานนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านงิ้ว 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-06 บ้านละหานค่าย 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256 2023-06-06 ชุมชนบัวบานสามัคคี 4
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 3
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 1
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 2
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 1
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 2
กิจกรรมของโรงเรียน จดหมายข่าว 2023-06-06 บ้านโคกสะอาด 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาขอขอบคุณ คุณครูไอลดา เพชรกลัด 2023-06-05 บ้านไร่พัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาขอแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ภูมิลำเนาทุกท่าน 2023-06-05 บ้านไร่พัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2023-06-05 บ้านไร่พัฒนา 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-06-05 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-05 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 2023-06-05 หนองประดู่วิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ ดร. ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-04 บ้านท่าโป่ง 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-04 บ้านท่าโป่ง 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมการถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-04 โคกเพชรวิทยาคาร 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้ชื่อกิจกรรม “น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-04 โคกเพชรวิทยาคาร 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้เกี่ยวกับ “วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day” 2023-06-04 โคกเพชรวิทยาคาร 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 ซับใหญ่วิทยาคม 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2023-06-03 หัวสระวิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-03 หัวสระวิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-03 หัวสระวิทยา 2
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-06-03 หัวสระวิทยา 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ากูบ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 บ้านท่ากูบ 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ากูบ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-06-03 บ้านท่ากูบ 1
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2023-06-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2566 2023-06-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูธงชัย ประจงสุข 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 1
กิจกรรมของโรงเรียน คุณหมอจาก รพ.สต.บ้านไร่มาให้ความรู้ รณรงค์เรื่องบุหรี่,เรื่องลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก 2023-06-03 บ้านไร่พัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดโปร่งหนองนายอู ตำบลเกาะมะนาว 2023-06-03 บ้านเกาะมะนาว 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่องทาง เสริมสร้างปัญญา ปีการศึกษา 2566 2023-06-03 บ้านเกาะมะนาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ส่งครูนภาพร ชาติเพชร ย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น 2023-06-03 บ้านหนองขาม 5
กิจกรรมของโรงเรียน ทรงพระเจริญ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03 โคกเพชรวิทยาคาร 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพาน : ดำเนินจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวัน พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-03 บ้านสะพานยาว 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2023-06-03 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 1
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19 2023-06-02 ซับใหญ่วิทยาคม 1
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02 ซับใหญ่วิทยาคม 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2566 2023-06-02 บ้านหนองตอ 2
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และบำเพ็ญประโยชน์ 2023-06-02 จอมแก้ววิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-06-02 บ้านซับหมี 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2023-06-02 บ้านหัวสะพาน 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 2023-06-02 บ้านหัวสะพาน 6
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2023-06-02 บ้านยางเกี่ยวแฝก 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 2023-06-02 บ้านสามหลักพัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่องทางเสริมสร้างปัญญา ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-06-02 จอมแก้ววิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิสาขบูชาโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-06-02 บ้านท่ากูบ 6
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02 บ้านหัวสะพาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 2023-06-02 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-06-02 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต 2023-06-02 ซับใหญ่วิทยาคม 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านหนองขาม 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2023-06-01 บ้านห้วยทราย 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day 2023-06-01 จอมแก้ววิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน 2023-06-01 จอมแก้ววิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-06-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านหนองม่วง 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดยนางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูด้วยต้นไม้ 2023-06-01 บ้านละหานค่าย 3
กิจกรรมของโรงเรียน การเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และการเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก 2023-06-01 บ้านหนองใหญ่ 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-06-01 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-01 ชุมชนบัวบานสามัคคี 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day” 2023-06-01 ชุมชนบัวบานสามัคคี 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม ''วันงดสูบบุหรี่โลก 2566'' 2023-06-01 บ้านสำนักตูมกา 2
กิจกรรมของโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรมมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 ซับใหญ่วิทยาคม 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2023-05-31 บ้านหนองดง 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย โดย นางสาวกัญญา พร้อมกลาง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 2023-05-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินกิจกรรม 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 1
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3
กิจกรรมของโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านยางเกี่ยวแฝก 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในภายชุมชน 2023-05-31 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านหัวสะพาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านช่องสำราญ 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านสามหลักพัฒนา 1
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านบุฉนวน 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) 31 พฤษภาคม 2566 2023-05-31 บ้านตลุกคูณพัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 1
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-31 หนองประดู่วิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : ร่วมรณรงค์ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เนื่องในวันสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-05-31 บ้านสะพานยาว 4
กิจกรรมของโรงเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 2023-05-31 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันงดสูบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านเกาะมะนาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่ายร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษ ของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ 2023-05-31 บ้านละหานค่าย 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-05-31 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน งานทัตกรรมโรงพยาบาลอำเภอหนองบัวระเหวและฝ่ายอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตานา ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 2023-05-31 บ้านหนองตานา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระยะ 5 ปี 2023-05-31 บ้านหนองตานา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานารับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-31 บ้านหนองตานา 3
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-05-30 หินตั้งพิทยากร 6
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-30 บ้านเกาะมะนาว 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-05-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 6
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-30 จัตุรัสวิทยานุกูล 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เเละโรงเรียนกู่โกสีย์วิทยา 2023-05-29 โคกเพชรวิทยาคาร 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-29 โคกเพชรวิทยาคาร 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปีการศึกษา 1/2566 2023-05-29 โคกเพชรวิทยาคาร 4
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-05-29 บ้านสำนักตูมกา 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-05-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-05-29 บ้านสามหลักพัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-29 จอมแก้ววิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ขอต้อนรับคุณครูเพชรภูมิ ปัดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-05-29 จอมแก้ววิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-05-29 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมจัดกิจกรรมไหวครูประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566 2023-05-29 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีส่งครูย้าย 2023-05-29 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 3
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2
กิจกรรมของโรงเรียน Big Cleaning Day 2023-05-29 ซับใหญ่วิทยาคม 1
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 2023-05-29 ซับใหญ่วิทยาคม 1
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากโครงการพัฒนานโยบาย 2023-05-29 ซับใหญ่วิทยาคม 1
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านละหานค่าย 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัชรพงษ์ เจริญพัฒน์ 2023-05-29 บ้านสำนักตูมกา 2
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-29 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 3
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านหัวสะพาน 4
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมงานยกช่อฟ้า ณ วัดอุบลวนาราม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2023-05-29 บ้านหัวสะพาน 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-28 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-05-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-SchoolMaster 2023-05-27 จัตุรัสวิทยานุกูล 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 9
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 2023-05-26 บ้านซับหมี 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-26 บ้านห้วยยาง 6
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-26 บ้านห้วยยาง 10
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 2023-05-26 บ้านหนองตะครอง 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการนิเทศภายในครู ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-26 บ้านละหานค่าย 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจรับอุปกรณ์DLTV 2023-05-25 บ้านห้วยทราย 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านหนองขาม 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 จอมแก้ววิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 5
กิจกรรมของโรงเรียน มูลนิธิ CCF จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม อบรมการป้องกันตนเองในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2023-05-25 บ้านซับหมี 34
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.ประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชย.๓ ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) 2023-05-25 บ้านหนองขาม 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านหนองขาม 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหนองดง 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 บ้านหนองดง 6
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว นำโดย ดร.ปฏิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-25 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 13
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านช่องสำราญ 5
กิจกรรมของโรงเรียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบ้านงิ้ว 2023-05-24 บ้านงิ้ว 6
กิจกรรมของโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ การต่อคำศัพท์และสมการคณิตศาสตร์ รายการ VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 2023-05-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอต้อนรับ นางสาวศศิวรรณ โฮมภิรมย์ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง 2023-05-24 จอมแก้ววิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวณัฐฎา สุนา ครั้งที่ 2 2023-05-24 จอมแก้ววิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี รับการนิเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-24 บ้านซับหมี 13
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านหนองม่วง 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-05-24 บ้านบุฉนวน 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-05-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-24 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 7
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 2023-05-24 บ้านหนองใหญ่ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงรับการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2023-05-24 บ้านห้วยบง 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง เลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-05-24 บ้านห้วยบง 7
กิจกรรมของโรงเรียน หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน 2023-05-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 21
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์และ แก้ปัญหาทางระบายน้ำ 2023-05-23 บ้านงิ้ว 9
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติ โครงการป้องกันการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2023-05-23 บ้านงิ้ว 9
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-23 ซับใหญ่วิทยาคม 10
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-23 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 13
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-23 บ้านสามหลักพัฒนา 11
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-05-23 บ้านเกาะมะนาว 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566" 2023-05-23 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 2023-05-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 7
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2023-05-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้นำชุนชน เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 2023-05-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ 2023-05-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 5
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-22 บ้านเกาะมะนาว 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกับชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 2023-05-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาปรับภูมิทัศน์เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-21 จอมแก้ววิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 2023-05-21 โคกเพชรวิทยาคาร 2
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-20 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง ด้วยความยินดียิ่ง 2023-05-20 บ้านวังตะเฆ่ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-20 บ้านวังตะเฆ่ 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-20 บ้านวังตะเฆ่ 2
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสุภาพบุรุษจราจร ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 2023-05-20 หัวสระวิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-05-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Q-PLC) เสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี (Q-Leadership) สู่การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ป่าหินงาม) 2023-05-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2023-05-19 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) พระใบฎีกาเจริญ จกฺกวโร เจ้าอาวาส วัดบ้านหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลโสกปลาดุก สอนศีลธรรมในโรงเรียน 2023-05-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมกิจกรรม นายอำเภอเข้าวัด หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-19 บ้านเกาะมะนาว 3
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวนำนักเรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ 2023-05-19 บ้านเกาะมะนาว 3
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-19 บ้านเกาะมะนาว 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2023-05-19 โคกเพชรวิทยาคาร 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ที่ 11 2023-05-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 10 ทุน 2023-05-18 บ้านหัวสะพาน 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ต้อนรับสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาให้การต้อนรับคุณครู เพชรภูมิ ปัดภัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรยากาศ การต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ 2023-05-17 จอมแก้ววิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2023-05-17 บ้านซับไทร 4
กิจกรรมของโรงเรียน นายไพโรจน์ ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 จอมแก้ววิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Q-Leadership) สู่การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 2023-05-17 บ้านซับไทร 9
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 2023-05-17 บ้านซับไทร 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 5
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันแรก 2023-05-17 บ้านงิ้ว 7
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 หัวสระวิทยา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนนักเรียน ทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-17 ชุมชนชวนวิทยา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-05-17 ซับใหญ่วิทยาคม 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 7
กิจกรรมของโรงเรียน การเปิดการเรียนการสอนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-16 บ้านห้วยยาง 6
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 2023-05-16 บ้านห้วยทราย 6
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2023-05-16 บ้านหนองม่วง 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อแก้ปัญหา ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ( Learning Loss ) 2023-05-16 บ้านหนองม่วง 5
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 2023-05-16 บ้านตลุกคูณพัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนทื่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-16 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร” 2023-05-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีย้าย (ปกติ) ประจำปีการศึกษา2566 2023-05-16 บ้านหัวสะพาน 7
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-16 บ้านเกาะมะนาว 3
กิจกรรมของโรงเรียน วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่ายและครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย เป็นประธานประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2023-05-16 บ้านละหานค่าย 4
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ๋วิทยาคม 2023-05-15 ซับใหญ่วิทยาคม 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2023-05-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 9
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/66 2023-05-15 บ้านห้วยบง 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 บ้านงิ้ว 16
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการ 2023-05-15 บ้านงิ้ว 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 4
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-05-15 ซับใหญ่วิทยาคม 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-15 บ้านหัวสะพาน 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-14 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่ายและครูจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 2023-05-13 บ้านละหานค่าย 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-12 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านเดื่อ 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านเดื่อ 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านสามหลักพัฒนา 7
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-12 บ้านเกาะมะนาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-05-12 บ้านเกาะมะนาว 2
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว 2023-05-12 บ้านไร่พัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-05-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อม ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 9
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอบคุณ และยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.สุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) ท่านรองฯและคณะครู ได้เดินทางมาส่งคุณครูคนใหม่ 2023-05-12 บ้านละหานค่าย 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดค่ายเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้ ชั้นปฐมวัย สู่ ป.1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-11 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 2023-05-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2566 2023-05-11 ซับใหญ่วิทยาคม 5
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมประชุม โดยนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-05-10 บ้านละหานค่าย 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1/2566 2023-04-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านหัวสะพาน 2023-04-24 บ้านหัวสะพาน 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จัดโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 2023-04-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ”เที่ยวเขื่อนลำคันฉู ดูกังหันลม ชมกระชังปลา เฮฮากินปลาเผา” 2023-04-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 2023-04-16 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2023-04-15 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-04-14 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-04-10 บ้านวังตะเฆ่ 28
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ 2023-04-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 65
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร สงกรานต์2566 2023-04-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงต้อนรับ ผอ.ศักดิ์ชัย ระโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-04-08 บ้านหัวสะพาน 38
กิจกรรมของโรงเรียน การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 30
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 3 2023-04-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 40
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 2023-04-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2023-04-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม big cleanings day ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-04-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 17
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบสอง ระดับประเทศ 2023-04-04 บ้านหัวสะพาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS (บูรณาการสอนภาษาอังกฤษ 4 สาระ) 2023-04-03 อนุบาลเทพสถิต 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 17
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ด้วยเครื่องมือการนิเทศแบบคลินิก 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 13
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 13
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขัน ESports ROV Subyai Championship ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 11
กิจกรรมของโรงเรียน ติตตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2565 2023-04-03 ซับใหญ่วิทยาคม 13
กิจกรรมของโรงเรียน รับการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-04-03 บ้านตลุกคูณพัฒนา 15
กิจกรรมของโรงเรียน ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 2023-04-03 บ้านโป่งนกพิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน Open house ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 บ้านโป่งนกพิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 โคกเพชรวิทยาคาร 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเพชรพัฒนาเกมส์" ครั้งที่ 22 2023-04-03 โคกเพชรวิทยาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรม Open House และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-04-03 โคกเพชรวิทยาคาร 21
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-04-02 บ้านบุฉนวน 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน เข้ารับการประเมินติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2023-04-02 บ้านบุฉนวน 18
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-04-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-31 ปากจาบวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-31 บ้านหนองตะครอง 16
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30 2023-03-31 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-31 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-31 บ้านหนองขาม 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-31 บ้านหนองขาม 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2023-03-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-03-30 บ้านซับหมี 61
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รูปแบบการประเมินแนวใหม่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-30 หนองประดู่วิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-30 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-29 อนุบาลเทพสถิต 25
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ 2023-03-29 บ้านหนองจะบก 20
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายคุณธรรม 2023-03-29 บ้านหนองจะบก 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2565 2023-03-29 รังงามวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 2023-03-29 รังงามวิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-03-29 รังงามวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล3 2023-03-29 รังงามวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม รับทุนยากจนและทุนเสมอภาครอยต่อช่วงชั้น 2023-03-29 รังงามวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 2023-03-29 รังงามวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปี 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจาก กองทุน กสศ. นักเรียนทุนเสมอภาคช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-29 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-29 ชุมชนชวนวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-28 บ้านหนองอีหล่อ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2023-03-28 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-27 บ้านวังกะทะ 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-03-27 บ้านตลุกคูณพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-27 หินตั้งพิทยากร 22
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-27 หินตั้งพิทยากร 20
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-03-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2023-03-27 บ้านดงลาน 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 2023-03-27 บ้านดงลาน 19
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 2023-03-27 บ้านดงลาน 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-03-27 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2023-03-27 บ้านซับไทร 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-27 บ้านซับไทร 15
กิจกรรมของโรงเรียน กโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม [DLTV] โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-26 หนองประดู่วิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565 2023-03-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 17
กิจกรรมของโรงเรียน “..รับมอบกระปุกออมทรัพย์ School Box..” 2023-03-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 14
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-26 บ้านสามหลักพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-26 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 108
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 2023-03-26 ชุมชนชวนวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-26 บ้านหัวหนอง 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ปากจาบวิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนปากจาบวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ปากจาบวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนปากจาบวิทยา ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ปากจาบวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม CCF ณ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-03-25 บ้านซับหมี 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2023-03-25 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-25 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 53
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร 2023-03-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2023-03-25 บ้านเกาะมะนาว 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 จอมแก้ววิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-24 บ้านหนองตะครอง 12
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-24 บ้านหนองตะครอง 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและปัจฉิมนิเทศรับประกาศนียบัตร โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์นครราชสีมา & อุทยานเขากระโดง สนามช้างอารีน่า 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุน กสศ กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ทำพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนหลังใหม่ 3 ชั้น 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 13
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านวังตะเฆ่ 11
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านละหานค่าย 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 2023-03-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 14
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านหัวสะพาน 15
กิจกรรมของโรงเรียน OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-03-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2023-03-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)กลุ่มรอยต่อ 2023-03-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-23 บ้านห้วยทราย 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-23 บ้านไร่พัฒนา 14
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชัน ป.๖ 2023-03-23 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค 2023-03-23 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 11
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2566 2023-03-23 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2023-03-23 บ้านซับหมี 50
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-03-23 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (มอบเกียรติบัตรจากโครงการครูแดร์ D.A.R.E.) 2023-03-23 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 และม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-03-23 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกษา2565และกิจกรรมปิดบ้านวิชาการ(Open house) 2023-03-23 บ้านไร่พัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย) Drug Abuse Resistance Education 2023-03-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-22 บ้านยางเกี่ยวแฝก 26
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินงานจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2023-03-22 บ้านยางเกี่ยวแฝก 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-22 บ้านซับใหม่ 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-22 บ้านดงลาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-22 หนองประดู่วิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-22 หนองประดู่วิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ​ 2023-03-22 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-21 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 48
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-21 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 52
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-03-21 บ้านหนองขาม 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 12
กิจกรรมของโรงเรียน รร.บ้านวังกะทะ รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 2023-03-20 บ้านวังกะทะ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดการเรียนรู้โครงงาน เรื่อง กล้วย ระดับชั้นปฐมวัย 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าค่ายอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.2 เครือข่ายหนองบัวระเหว 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมงานชุมชน กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในงานปริวาสกรรม 2023-03-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ ทดสอบปลายปีการศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อจัดทำนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 2023-03-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 17
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-03-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “กิจกรรมการลอยตัว” โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-20 หนองประดู่วิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “มาฆปูรณมีบูชา” ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้ความอนุเคราะห์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหานครอาเซียน จัดกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษา 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Readding Test:RT) ป.1 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2023-03-20 โคกเพชรวิทยาคาร 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านหนองกองแก้ว 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การปัจฉิมนิเทศผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 46
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (กังหันลม) 2023-03-20 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 14
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ อบรมทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2023-03-20 บ้านโป่งนกพิทยา 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสถานศึกษา 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน ประขุมผู้ปกครอง 2023-03-20 บ้านช่องสำราญ 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.ส.ป.ก.)ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 2023-03-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง บ้านท่าศิลา และโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2565 2023-03-20 บ้านละหานค่าย 13
กิจกรรมของโรงเรียน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบพระคุณ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ที่กรุณามอบหมายให้ ดร. สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย 3 นายอรุณชัย ชัยภักดี ผอ.รร บ้านตะลอมไผ่ กรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2565 2023-03-20 บ้านละหานค่าย 18
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-19 บ้านซับไทร 16
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาทุนเสมอภาค กลุ่มชั้นรอยต่อ 2023-03-19 บ้านซับไทร 14
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NATIONAL TEST : NT) 2023-03-19 บ้านซับไทร 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-19 บ้านหนองกองแก้ว 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-19 บ้านหนองกองแก้ว 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย/A.B.T. Open house /ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-19 อนุบาลเทพสถิต 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน 2023-03-19 บ้านดงลาน 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานได้จ่ายทุนการศึกษาเสมอภาค 2023-03-19 บ้านดงลาน 15
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา NT (National test) 2023-03-19 บ้านดงลาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 และ4 ปีการศึกษา 2565 2023-03-19 จอมแก้ววิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-03-19 จอมแก้ววิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา "ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ" 2023-03-18 บ้านสำนักตูมกา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2023-03-18 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2565 ทุนรอยต่อ ทุนเอสโซ่ 2023-03-18 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 2023-03-18 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน “...เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565...” 2023-03-18 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานวันแห่งความภูมิใจ(ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 42
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-18 บ้านเกาะมะนาว 15
กิจกรรมของโรงเรียน English Day Camp 2023 2023-03-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-03-17 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ประจำปี 2565 2023-03-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีปิดกองลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือ นักเรียนประสบอุบัติเหตุ 2023-03-17 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ส.ป.ก.) 2023-03-17 บ้านหนองจะบก 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียน สนับสนุนโดย กลุ่มหลงหลงทัวร์ 2023-03-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "365 วัน มหัศจรรย์ ลูก บ.ก." 2023-03-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 16
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียนจาก กองทุน กสศ.(กลุ่มรอยต่อ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-17 หนองประดู่วิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 2023-03-17 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดพิธีมอบวุฒฺบัตรบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-17 ชุมชนชวนวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-17 ชุมชนชวนวิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-17 ชุมชนชวนวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน คณะผู้บริหารของเซนทรัล(Central Team ) คุณพลาย ภิรมย์ และคุณวิเชียร พรมทุ่งค้อ เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง 2023-03-17 บ้านไร่พัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 2023-03-17 บ้านสามหลักพัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน เรื่อง สอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาค 2023-03-17 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-17 บ้านสามหลักพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-17 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน จ่ายทุนการศึกษา ชั้นรอยต่อ 2023-03-17 บ้านช่องสำราญ 16
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ NT 2023-03-17 บ้านช่องสำราญ 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี) 2023-03-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน วงดุริยางค์นี้เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 2023-03-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 16
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ National Test (NT) ชั้น ป.๓ 2023-03-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2023-03-16 บ้านไร่พัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 รังงามวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน 2023-03-16 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2023-03-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-16 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT : National Test) ประจำปี 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-16 หนองประดู่วิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม การปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-16 บ้านท่าโป่ง 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 จอมแก้ววิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 จอมแก้ววิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-03-16 บ้านวังกะทะ 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-03-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ ในประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม ณ ที่พักสงฆ์เกาะแก้วรัตนสมา (วัดป่าวังตาลาด) 2023-03-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-16 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT (National Test) 2023-03-16 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 2023-03-15 บ้านวังกะทะ 21
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 ปากจาบวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านหนองตอ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ดำเนินการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-03-15 บ้านสำนักตูมกา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 2023-03-15 บ้านสำนักตูมกา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านสำนักตูมกา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2023-03-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประเมินการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านช่องสำราญ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-15 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มอบทุนอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 2023-03-15 บ้านเกาะมะนาว 16
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ NT ชั้นป.3 2023-03-15 บ้านสระสี่เหลี่ยม 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ไดัรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 2023-03-15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษานักเรียนกลุ่มรอยต่อ จากกองทุน กสศ. 2023-03-15 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-15 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 16
กิจกรรมของโรงเรียน NT (National Test)การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2023-03-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นณ สวนมะพร้าวสุธาทิพย์ อำเภอเทพสถิต 2023-03-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 25
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านหัวสะพาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-15 บ้านยางเกี่ยวแฝก 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2 5 6 5 2023-03-15 บ้านมะเกลือโนนทอง 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-03-14 บ้านบุฉนวน 25
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-14 บ้านหัวสะพาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย 2023-03-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์นครราชสีมา-ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 2023-03-14 รังงามวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านท่าช้าง 2023-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2023-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลหนองบัวระเหวออกบริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น ป.5,ป.6 2023-03-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 12
กิจกรรมของโรงเรียน ก็จกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม 2023-03-13 รังงามวิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-13 รังงามวิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-13 รังงามวิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-03-13 บ้านหนองขาม 14
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (มอบเกียรติบัตรจากโครงการครูแดร์ D.A.R.E.) 2023-03-13 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 23
กิจกรรมของโรงเรียน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2023-03-13 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 13
กิจกรรมของโรงเรียน การนำเสนอและเผยแพร่สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2023-03-13 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ของครูกนกพล ชัยเพ็ชร ครูผู้ช่วยวิชาคณิตศาสตร์ 2023-03-13 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 2023-03-13 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 2023-03-13 บ้านบุฉนวน 25
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-13 บ้านหัวสะพาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-03-13 บ้านบุฉนวน 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2023-03-13 บ้านบุฉนวน 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2023-03-13 บ้านหัวสะพาน 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอน 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 17
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่(PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเนินสง่า (กบอ.) 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 2023-03-13 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ได้จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท ในรายการแข่งขันH.K.W.KK. A-MATH CONTEST 2023 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 2023-03-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนหินฝนวิทยาคมร่วมงานปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดเขายายหอม 2023-03-13 หินฝนวิทยาคม 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมิน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-13 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-12 บ้านซับไทร 20
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์" 2023-03-12 บ้านซับไทร 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา นั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2023-03-12 บ้านซับไทร 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-03-12 บ้านซับไทร 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 2023-03-12 บ้านซับไทร 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-12 บ้านซับไทร 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี 2023-03-12 บ้านซับไทร 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 2023-03-12 บ้านซับไทร 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2565 2023-03-12 บ้านเกาะมะนาว 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2023-03-12 บ้านไร่พัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา "บ้านนา สัญญารัก ครั้งที่ 2" 2023-03-12 บ้านนา 72
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนา 2023-03-12 บ้านนา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2565 2023-03-12 ชุมชนชวนวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-12 ชุมชนชวนวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมบัณฑิตน้อย 2023-03-12 บ้านดงลาน 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-03-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 21
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นครราชสีมา–ชัยภูมิ ครั้งที่ 48 2023-03-11 บ้านหนองตอ 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน และมอบเงินอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-11 บ้านละหานค่าย 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะ ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-03-11 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-03-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ 2023-03-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดบางอำพันธ์ 2023-03-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-10 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2023-03-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-03-10 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-03-09 หนองประดู่วิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์นครราชสีมา 2023-03-09 บ้านห้วยทราย 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทดสอบกำลังใจลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2023-03-09 บ้านห้วยทราย 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-03-09 บ้านหนองตอ 19
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศภายใน นิเทศการสอน/ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 2023-03-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-08 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO 2023-03-08 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรีียนจอมแก้ววิทยามอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-08 จอมแก้ววิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เปิดโครงการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-03-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 2023-03-07 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-03-07 บ้านบุฉนวน 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-07 บ้านยางเกี่ยวแฝก 15
กิจกรรมของโรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่มอบนโยบาย ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเปิดงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-03-07 บ้านวังตะเฆ่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-03-07 บ้านหนองตานา 20
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรม “Day Camp” ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 2023-03-07 บ้านหนองตานา 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-07 บ้านช่องสำราญ 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-06 บ้านหนองม่วง 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม ''วันมาฆบูชา'' 2023-03-05 บ้านสำนักตูมกา 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-05 บ้านท่าโป่ง 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-05 ชุมชนบัวบานสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอและเผยแพร่สื่อนวัตกรรม เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี 2023-03-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1 "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 2023-03-05 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกกรมเดินทางไกลและแรมคืน 1-3 มีนาคม 2566 ณ B.P. Scout camp 2023-03-04 บ้านไร่พัฒนา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.3 2023-03-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2566 2023-03-04 บ้านดงลาน 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2023-03-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-04 บ้านห้วยทราย 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-04 บ้านห้วยทราย 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวนำนักเรียนร่วมทำบุญถวายปัจจัย และเวียนเทียน ณ โปร่งหนองนายอู เนื่องในวันมาฆบูชา 2023-03-04 บ้านเกาะมะนาว 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-03-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบทุนค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-03-03 โป่งขุนเพชร 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-03-03 จอมแก้ววิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธียกเสาเอก เสาโทกุฏิพระสงฆ์ 2023-03-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-03-03 บ้านซับหมี 51
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-03 หนองประดู่วิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-02 บ้านวังกะทะ 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนและติดตาม การดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1/2566 2023-03-02 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดชัยภูมิ 2023-03-02 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน การประกวดแข่งขันบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 2023-03-02 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาโดยนั่งรถไฟไปธรรมชาติที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ จ.ลพบุรี 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาใส่ใจสุขภาพคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม 2023-03-02 จอมแก้ววิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธียกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2023-03-02 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล  video conference  เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจาก นายประวิช ยะรินทร์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  2023-03-02 บ้านละหานค่าย 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 2023-03-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2566 2023-03-01 บ้านดงลาน 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2023-03-01 บ้านดงลาน 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเทพวิทย์ 2023-03-01 บ้านดงลาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “นั่งรถไฟ ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ณ จังหวัดลพบุรี 2023-03-01 บ้านดงลาน 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-03-01 บ้านดงลาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดชลบุรี 2023-03-01 บ้านดงลาน 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน จัดพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-03-01 บ้านดงลาน 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2566 2023-03-01 บ้านดงลาน 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 บ้านดงลาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน มอบทุนนักเรียนกองทุน กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2565 2023-03-01 บ้านดงลาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 บ้านดงลาน 13
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2565 2023-03-01 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการอ่านการเขียนระดับชาติ (RT) 2023-02-28 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 18
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรวมพล คน "TO BE NUMBER ONE" 2566 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองผักชี 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพี่สอนน้องป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 12
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 13
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 16 มกราคม 2566 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี2566 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 14
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 2023-02-28 บ้านหนองผักชี 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันบรรยายธรรม ระดับจังหวัดชัยภูมิ 2023-02-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 2023-02-28 บ้านโป่งนกพิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2023-02-28 จอมแก้ววิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน ทุนการศึกษาจากคุณอรุณ แถวจัตุรัสและคณะ โครงการรักการอ่านโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-02-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ชั้น ป.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 45
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 24
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 18
กิจกรรมของโรงเรียน คุณสามารถ ฉิมวัฒน์ เจ้าของร้านรักษ์เมล็ดพันธุ์ ได้ทำการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 20
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมยาเสพติด 2023-02-27 บ้านสระสี่เหลี่ยม 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประเมินผลการปฏิบัติงาน นายพิภัช พรมอ้น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังกะทะ รอบที่1 (6 เดือน) 2023-02-27 บ้านวังกะทะ 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-27 บ้านวังตะเฆ่ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-02-27 บ้านหนองดง 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-02-27 บ้านเกาะมะนาว 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวนปีการศึกษา 2565 2023-02-27 บ้านเกาะมะนาว 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้รับมอบหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-02-27 บ้านเกาะมะนาว 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-27 บ้านตลุกคูณพัฒนา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565 2023-02-27 จอมแก้ววิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 2023-02-27 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ปีการศึกษา 2565ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยทราย 2023-02-27 ชุมชนชวนวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-26 บ้านห้วยทราย 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนปากจาบวิทยา ปีการศึกษา 2565 2023-02-26 ปากจาบวิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ 2023-02-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-02-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระบบ Digital Testing ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-26 บ้านท่าโป่ง 18
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2023-02-26 หินตั้งพิทยากร 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือภูกระแต อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565" 2023-02-25 บ้านสำนักตูมกา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดทำโครงการ MOU 2023-02-25 บ้านสำนักตูมกา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี 2565" 2023-02-25 บ้านสำนักตูมกา 18
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 2023-02-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-02-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2023-02-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-02-25 บ้านซับหมี 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-25 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ปีการศึกษา 2565 2023-02-25 บ้านสำโรงโคก 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 2023-02-25 บ้านสำโรงโคก 18
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย” 2023-02-25 บ้านหนองตอ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-02-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 2023-02-24 บ้านโป่งนกพิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-02-23 บ้านหนองตอ 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2023-02-23 บ้านหนองดง 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-02-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียนจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส 2023-02-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางสำรวจของลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-02-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำ 2023-02-22 บ้านสำโรงโคก 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 2023-02-22 ชุมชนชวนวิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-02-22 บ้านซับหมี 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ กิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 2023-02-22 บ้านเดื่อ 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-22 บ้านเดื่อ 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 2023-02-22 บ้านเดื่อ 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-22 รังงามวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  2023-02-22 บ้านหนองตานา 20
กิจกรรมของโรงเรียน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-02-22 บ้านหนองตานา 20
กิจกรรมของโรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเปิดงานเกียรติยศแห่งความใจภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-22 บ้านหนองม่วง 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-22 บ้านวังตะเฆ่ 23
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-02-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่ฯ 2023-02-21 บ้านหัวหนอง 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนไตรมิตรศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน “บ้านขาม-หนองโดนเกมส์ ครั้งที่ 2” 2023-02-21 บ้านยางเครือ 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาดำเนินการจัดการสอบเพื่อประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน (Readding Test:RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-21 ชุมชนชวนวิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานนักเรียน เนื่องในงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-21 ชุมชนชวนวิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 2023-02-21 บ้านโป่งนกพิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2023-02-21 บ้านโป่งนกพิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนธรรมชาติบึงละหาน ชัยภูมิ” โดยหน่วยงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน 2023-02-21 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-21 ชุมชนบัวบานสามัคคี 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันบรรยายธรรมฯ ณ วัดโคกหินตั้ง 2023-02-21 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เีรยน (RT) 2023-02-21 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ได้ดำเนินการสอบ (Reading Test : RT) 2023-02-21 บ้านซับหมี 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 2023-02-21 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2023-02-21 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-21 บ้านไร่พัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดงได้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านหนองดง 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ จัดสอบ RT ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-21 บ้านหนองบัวใหญ่ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน การออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียน 2023-02-21 ปากจาบวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 จอมแก้ววิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 27
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT:READING TEST) 2023-02-20 ปากจาบวิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reding Test : RT) ชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-02-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา 2023-02-20 รังงามวิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโดยนำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 2023-02-20 บ้านละหานค่าย 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-02-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมรับนดยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจาก เลขาธิการ กพฐ. 2023-02-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-02-20 บ้านซับหมี 62
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-20 บ้านหนองอีหล่อ 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่จัดนิทรรศการในงานการรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-20 บ้านหนองบัวใหญ่ 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและชมการจัดนิทรนศการ วิชาการ วันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิเขต3 และตลาดนัดสนับสนุนผลผลิตจากฝีมือนักเรียนณ รร.บ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต 2023-02-20 ปากจาบวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน นำเสนอนิทรรศการผลงานดีเด่น 2023-02-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-02-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศ แห่งความภาคภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-02-19 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-19 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานการประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธี 2023-02-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2023-02-18 บ้านไร่พัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ 2023-02-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 25
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “เขียว-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-17 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-02-16 บ้านหนองขาม 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2023-02-16 บ้านละหานค่าย 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-16 โคกเพชรวิทยาคาร 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว 2023-02-16 โคกเพชรวิทยาคาร 21
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว 2023-02-15 บ้านโป่งนกพิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-15 บ้านส้มป่อย 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ออกบริการสุขภาพนักเรียน 2023-02-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด 2023-02-15 บ้านไร่พัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2023-02-14 ชุมชนชวนวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน รวมพล คน TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองบัวระเหว 2023-02-13 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 22
กิจกรรมของโรงเรียน RAWE RUNNING 2023 แล่น เลาะ บึง 2023-02-13 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 21
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 2023-02-13 บ้านโป่งนกพิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-02-13 บ้านหนองตานา 22
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-02-13 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา นำนักเรียนสอบ O - NET ปีการศึกษา 2565 2023-02-13 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณาสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่ขออนุญาตรื้อถอนแทงค์น้ำ แบบฝ.33 2023-02-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน สนามสอบ การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-02-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนสอบ O - NET ปีการศึกษา 2565 2023-02-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2023-02-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย สทศ. 2023-02-11 บ้านหนองตานา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบ การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 2023-02-11 บ้านท่าโป่ง 38
กิจกรรมของโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง ปีการศึกษา 2565 2023-02-11 อนุบาลเทพสถิต 31
กิจกรรมของโรงเรียน MOU ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนปลอดบุหรี่ /บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ 2023-02-11 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 29
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ นางสาวพชราวลี รุจาคม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-02-10 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 2023-02-10 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน 2023-02-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนหัวแข็ง ครูสร้างได้ 2023-02-09 บ้านโป่งนกพิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-02-09 บ้านเกาะมะนาว 32
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-02-09 บ้านเกาะมะนาว 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-09 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีลงนาม MOU กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2023-02-09 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 2023-02-08 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 2023-02-08 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 2023-02-08 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 2023-02-08 บ้านสำโรงโคก 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “ห้องเรียนสีขาว” โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-08 ชุมชนชวนวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้ พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย 2023-02-07 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติและอบายมุข 2023-02-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม ประทายข้าวเปลือก 2023-02-07 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอจากโรงพบาบาลหนองบัวระเหว ออกบริการเคลือบฟลูออไรด์ 2023-02-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 21
กิจกรรมของโรงเรียน การปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-02-06 โป่งขุนเพชร 32
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ได้รับการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ (Site Visit) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๕ จากทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-02-06 บ้านวังอ้ายจีด 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารและสนับสนุนค่าชุดกีฬาให้แก่นักเรียน 2023-02-06 บ้านหนองขาม 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-02-06 บ้านโป่งนกพิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนในตำบลกุดน้ำใส โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-02-06 บ้านเดื่อ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-02-06 โคกเพชรวิทยาคาร 19
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ 2023-02-06 บ้านโป่งนกพิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2023-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-03 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 /2565 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-02-03 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-02-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประจำปี ปิดทองรูปหล่อพระครูสุทธศาสราจารย์ ณ วัดโพธิ์ศรี 2023-02-02 บ้านเดื่อ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคณะจากโรงพบาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ออกสำรวจข้อมูลนักเรียน ป.1 - ป.6 2023-02-02 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน รายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านท่าโป่ง 36
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านหนองม่วง 25
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านวังอ้ายจีด 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานาประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านหนองตานา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว ใส่ใจสุขภาพนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-02-02 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ เพื่อขยายผลเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) 2023-02-02 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566...” 2023-02-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 23
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบเครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬาและทุนการศึกษา 2023-02-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ 2023-02-02 บ้านซับหมี 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีกับความสำเร็จ 2023-02-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน รงเรียนบ้านเกาะมะนาวร่วมให้กำลังใจนักเรียนและได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านเกาะมะนาว 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-02 ชุมชนบัวบานสามัคคี 42
กิจกรรมของโรงเรียน รงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 2023-02-02 ชุมชนบัวบานสามัคคี 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งดำเนินโครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2023-02-02 บ้านท่าโป่ง 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนานำนักเรียนเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 2023-02-02 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) คว้าเหรียญทอง อันดับที่ 19 ในการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4 - ป.6 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รร.บ้านวังกะทะ สพป.ชย3 2023-02-01 บ้านวังกะทะ 48
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ 2023-02-01 บ้านโป่งนกพิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ขอขอบคุณ คุณหมอจากโรงพยาบาลเทพสถิต 2023-01-31 บ้านไร่พัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-31 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา 2023-01-31 บ้านเกาะมะนาว 19
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง และบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก (งานบุญเดือนสาม) 2023-01-31 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1-3 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-01-31 หินฝนวิทยาคม 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-30 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรีนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนรับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 2023-01-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 20
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษา ระดับมัธยม 2023-01-30 บ้านโป่งนกพิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-29 อนุบาลเทพสถิต 21
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-29 บ้านบุฉนวน 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2023-01-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา2565 2023-01-27 บ้านห้วยทราย 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-27 บ้านไร่พัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-27 บ้านหนองม่วง 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยินดีต้อนรับ ทีมหนุนเสริม โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-01-27 บ้านวังตะเฆ่ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 27
กิจกรรมของโรงเรียน อบต.เกาะมะนาว ร่วมกับ รพสต.จอมแก้ว เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-01-26 บ้านเกาะมะนาว 21
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) 2023-01-26 บ้านโป่งนกพิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-01-26 จอมแก้ววิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 2566 2023-01-26 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรม จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-01-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-01-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการยิ้มสดใสเด็กบำเหน็จฟันดี (โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามมารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 2023-01-25 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีต้อนรับทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 2023-01-25 บ้านซับหมี 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู สพป.ชย3 2023-01-25 บ้านหนองบัวใหญ่ 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการกองทุนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-01-24 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-24 บ้านวังตะเฆ่ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดกิจกรรม ค่าย ติว O-NET ป.6 ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 25
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 26
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา (Cluster) โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (เทพไทรทอง) 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 25
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 28
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด เเบรนด์ ORIENTAL PRINCESS เเละ เเบรนต์กตัญญู 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 20
กิจกรรมของโรงเรียน สังเกตการเรียนการสอน และติดตามผล การเรียนการสอนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการ ของศูนย์ USO net 2023-01-24 บ้านวังอ้ายจีด 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี2566 2023-01-24 บ้านหนองบัวใหญ่ 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-01-24 รังงามวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-01-24 รังงามวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและกฎหมายและระเบียบวินัยจราจร สังคมหัวแข็ง 2023-01-24 บ้านโป่งนกพิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมกิจกรรมฟัง "เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก" ประจำปี 2566 ณ วัดสำราญ 2023-01-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษา นักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 2023-01-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 2023-01-24 บ้านหนองดง 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-24 บ้านหนองดง 28
กิจกรรมของโรงเรียน สวัสดีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 2023-01-24 บ้านหนองดง 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ประจำปี2565 2023-01-23 อนุบาลเทพสถิต 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-23 บ้านหนองขาม 29
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-01-23 บ้านหนองตานา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนพื้นฐานนักเรียนยากยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. ปีการศึกษา 2/2565 2023-01-23 บ้านตลุกคูณพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-01-23 บ้านตลุกคูณพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน การทำ MOU สถานศึกษาสีขาวฯ 2023-01-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 24
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-23 บ้านสระสี่เหลี่ยม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมมอบทุนกสศ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 2023-01-23 บ้านเดื่อ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ได้ จัดกิจกรรม “Wangtalad English camp for primary and secondary students ” 2023-01-22 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง 2023-01-22 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งดำเนินการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 "English Camp 2023' 2023-01-21 บ้านท่าโป่ง 31
กิจกรรมของโรงเรียน กสศ.มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-01-21 บ้านสำนักตูมกา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู 2023-01-21 บ้านสำนักตูมกา 23
กิจกรรมของโรงเรียน การมานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์ 2023-01-20 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 28
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เข้าใจเรื่องที่อ่าน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-01-20 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 โรงเรียนบ้านซับหมี 2023-01-20 บ้านซับหมี 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2023-01-20 บ้านซับหมี 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-01-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง - เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา 2023-01-19 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 / 2565 2023-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 2023-01-19 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับมอบเสื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญมีการโยธาและก่อสร้าง 2023-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 2023-01-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา 2023-01-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-01-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-01-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวัครู ปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 2023-01-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศ จากศึกษานิเทศน์ ในกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 2023-01-18 บ้านวังตะเฆ่ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๖ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 2023-01-18 บ้านเดื่อ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมกับวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่ออบรมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี และอบรมคุณธรรมนักเรียน 2023-01-18 บ้านเดื่อ 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) 2023-01-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 2023-01-18 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-18 บ้านบุฉนวน 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ ๖๗ ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” 2023-01-18 บ้านเกาะมะนาว 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2023-01-18 บ้านหนองตอ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนบ้านวังกระทะ อำเภอหนองบัวระเหว 2023-01-18 บ้านละหานค่าย 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500) 2023-01-18 ชุมชนชวนวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 2023-01-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันครู สพป.ชัยภูมิเขต3 2023-01-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 2023-01-17 บ้านโป่งนกพิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงาน วันครู ปี ๒๕๖๖ 2023-01-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งเตรียมการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 "English Camp 2023" 2023-01-17 บ้านท่าโป่ง 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 2023-01-17 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ 2566 โรงเรียนบ้านลัหาน (อภดิรักษืวิทยา)  2023-01-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 55
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 2023-01-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ""ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"" 2023-01-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 30
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอหนองบัวระเหวจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-01-16 บ้านวังกะทะ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด“พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality 2023-01-16 จอมแก้ววิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-15 บ้านท่าโป่ง 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-15 บ้านไร่พัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-15 ชุมชนบัวบานสามัคคี 23
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-15 ชุมชนบัวบานสามัคคี 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 2023-01-15 บ้านซับใหม่ 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 2023-01-15 บ้านสำโรงโคก 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2023-01-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา จัดกิจกรรม ''วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566'' 2023-01-14 บ้านสำนักตูมกา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2023-01-14 บ้านหนองขาม 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2023-01-14 บ้านหนองตอ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-14 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) นำนักเรียนร่วมการแสดงในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ร่วมกับเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2023-01-14 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม ""วันเด็กแห่งชาติ"" ประจำปี 2566 2023-01-14 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 2023-01-14 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  2023-01-14 ชุมชนชวนวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 2023-01-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ขอขอบพระคุณลานมันโชคดีพืชผล ที่ได้มามอบของขวัญขนมเนื่องในวันเด็ก ปี 2566 2023-01-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ @วังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-01-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" 2023-01-14 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษา 2023-01-14 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-01-14 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-14 บ้านโป่งนกพิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-14 อนุบาลเทพสถิต 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-01-13 บ้านวังตะเฆ่ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-13 โป่งขุนเพชร 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-01-13 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566 2023-01-13 บ้านห้วยทราย 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-13 บ้านหนองม่วง 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-01-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ 2023-01-13 บ้านวังกะทะ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา อำเภอเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 2023-01-13 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามััคคี) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สู่เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 2023-01-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 20
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 19
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Z (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 26
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน "หนองผักชีเกมส์' 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 20
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2023-01-12 บ้านหนองผักชี 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-10 จอมแก้ววิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่และต้อนรับตณะศึกษาดูงาน 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2566 2023-01-10 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-01-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2023 2023-01-07 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 23
กิจกรรมของโรงเรียน ปฏิบัติวิทิสาสมาธิ ถวายพระพร 2023-01-07 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 2023-01-07 ชุมชนชวนวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี(สำรอง)แบบไม่พักค้าง(Day camp)และลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-07 อนุบาลเทพสถิต 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการ สอบกลางภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-01-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2023-01-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-01-06 บ้านห้วยทราย 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๔ นางสาวพัชรพร พิมพ์ศรี 2023-01-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับหน้าดินเพื่อเตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีต 2023-01-06 บ้านวังตะเฆ่ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมประจำเดือนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-01-06 จอมแก้ววิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2023-01-06 บ้านละหานค่าย 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 2023-01-05 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบยาสามัญประจำบ้าน และรับบริการวัคซีน 2023-01-05 บ้านวังตะเฆ่ 28
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2023-01-05 บ้านวังตะเฆ่ 29
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา กล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-01-04 จอมแก้ววิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมสวัสดีใหม่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-01-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร 2023-01-04 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-01-04 บ้านโป่งนกพิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน Merry Christmas and Happy new year 2023 2023-01-04 บ้านโป่งนกพิทยา 34
กิจกรรมของโรงเรียน Merry Christmas and Happy New year 2023-01-04 รังงามวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๗๐ ปีการศึกษา๒๕๖๕ 2023-01-04 รังงามวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) เข้าคารวะขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ 2023-01-03 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 2023-01-03 บ้านบุฉนวน 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง จัดกิจกรรมMerry Christmas & Happy New Year 2023 2023-01-03 บ้านเสลี่ยงทอง 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2023-01-03 จอมแก้ววิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-01-03 บ้านตลุกคูณพัฒนา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566 2023-01-03 บ้านเกาะมะนาว 34
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2023-01-03 บ้านไร่พัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2023-01-02 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน เนื่องในงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระฤทธิฦาชัย ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-01 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-12-31 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-12-31 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม “Merry Christmas and Happy New Year 2023” 2022-12-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมการแสดง งานมหกรรมกินอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 2022-12-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 ในกิจกรรม Merry Chirstmas and Happy New Year 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โดมกิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 2022-12-31 บ้านท่าโป่ง 31
กิจกรรมของโรงเรียน รายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชัยภูมิ และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 รายการ 2022-12-31 บ้านท่าโป่ง 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-31 ชุมชนชวนวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ 2022-12-31 บ้านวังกะทะ 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-30 บ้านหนองตอ 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2022-12-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 56
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2022-12-30 บ้านห้วยทราย 54
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022-12-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสม์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 35
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-12-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันคริตส์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-29 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 84
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 2022-12-29 โป่งขุนเพชร 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชรจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022-12-29 โป่งขุนเพชร 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2022-12-29 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 32
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถนักเรียนด้าน การอ่าน และการเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-29 บ้านสำนักตูมกา 34
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-29 บ้านสำนักตูมกา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพิ่มทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-29 บ้านเกาะมะนาว 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2022-12-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนนักเรียน 2022-12-28 บ้านห้วยทราย 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2566 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2022-12-28 บ้านไร่พัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2022-12-28 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 29
กิจกรรมของโรงเรียน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวโคก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 2022-12-28 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2566 2022-12-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 2022-12-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูที่ได้รับรางวัลครูดีใจดวงใจและOBEC AWARDS เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัล ณ ห้องประชุม จัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ความสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ในการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ 2022-12-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบเสื้อกีฬา จากร้านเซ่งล่งเชียง 2022-12-27 บ้านเดื่อ 41
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน 2022-12-27 บ้านวังอ้ายจีด 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-27 บ้านวังอ้ายจีด 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชชัยภูมิ เขต 3 2022-12-27 บ้านเสลี่ยงทอง 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-27 บ้านสามหลักพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ขอขอบพระคุณ คุณณัฐภัทร ผ่องแผ้ว (ช่างณัฐ) และคณะ โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2022-12-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประเมินความสามารถนักเรียนด้านการอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองการอ่านและการเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 29
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับครูใหม่ 2022-12-26 บ้านหนองตอ 54
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-26 บ้านหนองตอ 28
กิจกรรมของโรงเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 2022-12-26 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2022-12-26 บ้านวังตะเฆ่ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด 2022-12-26 บ้านไร่พัฒนา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 2022-12-26 หัวสระวิทยา 87
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-25 จอมแก้ววิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-25 บ้านละหานค่าย 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2565 2022-12-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 2022-12-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 46
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 บ้านไร่พัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2022-12-24 บ้านเกาะมะนาว 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ชย.๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 2022-12-23 ชุมชนชวนวิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ชย.๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 2022-12-22 ชุมชนชวนวิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปันน้ำใจ ไออุ่น เพื่อรอยยิ้มปีที่ 9 2022-12-22 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 41
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชย.๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ เพื่อให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน 2022-12-21 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็กพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2022-12-21 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 51
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่าย หนองฉิม-รังงาม ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 30
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 24
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2565 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 29
กิจกรรมของโรงเรียน มอบรางวัลนักเรียนและมอบเกียรติบัตรครู 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 24
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21 บ้านหนองผักชี 24
กิจกรรมของโรงเรียน จอมแก้ววิทยาดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-21 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบึงชวนประจำปี2565 2022-12-20 บ้านห้วยทราย 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้ดำเนินการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-12-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-12-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรับมอบผ้าห่มจากโครงการปันน้ำใจ ไออุ่น ปีที่ 9 2022-12-19 บ้านห้วยยาง 32
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 4 “ดอกกระเจียวเกมส์” 2022-12-19 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-19 จอมแก้ววิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น 2022-12-18 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 27
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบผ้าห่ม จากโครงการปันน้ำใจ ไออุ่น ปีที่ 9 2022-12-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กีฑานักเรียนเครือข่ายบึงชวน ประจำปี 2565 "บึงชวนเกมส์" 2022-12-17 บ้านเกาะมะนาว 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-12-16 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน IQA การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2022-12-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 76
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-15 บ้านวังตะเฆ่ 38
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2022-12-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2022-12-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน รณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 2022 2022-12-14 บ้านโป่งนกพิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หลักสูตรลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2022-12-14 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-12-12 จอมแก้ววิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา2565 2022-12-11 รังงามวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ปีการศึกษา 2565 2022-12-11 หัวสระวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 2022-12-11 หัวสระวิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก ผู้ว่าราชกการจังหวัดชัยภูมิ 2022-12-11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 34
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 2022-12-11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 78
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 2022-12-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2022-12-11 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชรเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย 2022-12-10 โป่งขุนเพชร 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี 2022-12-10 บ้านละหานค่าย 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม รับมอบป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มูลนิธิประทีปเด็กไทย 2022-12-09 บ้านหนองขาม 32
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2022-12-09 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 24
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 2022-12-09 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 36
กิจกรรมของโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อระดับ ปวส. 2022-12-09 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 26
กิจกรรมของโรงเรียน นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-09 บ้านหนองขาม 39
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดี มอบเสื้อหม้อห้อม 2022-12-09 บ้านโป่งนกพิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-12-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 2022-12-08 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 28
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนตำบลกุดน้ำใส "สำโรงโคกเกมส์ 2565" 2022-12-08 บ้านเดื่อ 34
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2022-12-08 บ้านเดื่อ 31
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-12-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ครั้งที่ 27 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2022-12-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูลนิธิประทีปเด็กไทย 2022-12-08 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 27
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือ นักเรียนประสบอุบัติเหตุ 2022-12-08 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ครั้งที่ 26 โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ รุ่นที่ 3 2022-12-07 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 47
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) 2022-12-07 บ้านยางเกี่ยวแฝก 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-07 บ้านยางเกี่ยวแฝก 28
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2022-12-07 บ้านหัวสะพาน 40
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางประภัสสร กลับกลาง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต 2022-12-07 บ้านละหานค่าย 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-12-07 หัวสระวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 2022-12-06 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06 ชุมชนบัวบานสามัคคี 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-06 บ้านเสลี่ยงทอง 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-12-06 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-12-06 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัดพิธี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 2022-12-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ 2022-12-06 บ้านโป่งนกพิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย 2022-12-06 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06 ชุมชนชวนวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม 2565 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 อนุบาลเทพสถิต 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสา 2022-12-05 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 32
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05 โป่งขุนเพชร 36
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 2022-12-05 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร ร่วมรณรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอลโลก 2022-12-03 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-12-03 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 39
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 2022-12-03 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว เพื่อทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวทาง การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2022-12-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 2022-12-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 121
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่าย 2022-12-02 โป่งขุนเพชร 33
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนตำบลกุดน้ำใส ต้านยาเสพติด “สำโรงโคก เกมส์ ๒๕๖๕” 2022-12-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 34
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชย.3 2022-12-02 บ้านหนองขาม 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง “THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 2022-12-02 ชุมชนชวนวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2022-12-02 ชุมชนชวนวิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหทองคำนำโชค 2022-12-02 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-12-02 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน จัดนิทรรศการ นำเสนองานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2022-12-01 อนุบาลเทพสถิต 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-01 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2022-12-01 บ้านห้วยทราย 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อการศึกษา 2022-12-01 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-12-01 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายทุ่งกระเจียว 2022-12-01 บ้านไร่พัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายไทรทอง 2022-12-01 บ้านท่าโป่ง 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย 2022-11-30 บ้านวังกะทะ 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565 2022-11-30 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 32
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม 2022-11-30 รังงามวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ หยุด! พนันบอล ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2022 2022-11-30 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2022-11-30 บ้านห้วยยาง 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ ราวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการ์ตูน Animation เรื่อง The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 บ้านเสลี่ยงทอง 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตามรอยพ่อสอน (โครงการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา) 2022-11-30 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการไม่เล่นพนันฟุตบอล 2022-11-30 บ้านประดู่งาม 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-30 บ้านตลุกคูณพัฒนา 47
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2022-11-29 บ้านวังกะทะ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-29 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 2022-11-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 45
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย.3 2022-11-29 บ้านตลุกคูณพัฒนา 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านการรับชมสื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด the diary 2022-11-29 บ้านประดู่งาม 41
กิจกรรมของโรงเรียน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 2022-11-28 อนุบาลเทพสถิต 33
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 2022-11-28 อนุบาลเทพสถิต 30
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 2022-11-28 บ้านยางเกี่ยวแฝก 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนนำร่องการจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อนภายในโรงเรียน 2022-11-28 บ้านเสลี่ยงทอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-28 บ้านโป่งนกพิทยา 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย 2022-11-28 บ้านสามหลักพัฒนา 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2022-11-28 บ้านซับหมี 80
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย”โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 2022-11-28 บ้านเสลี่ยงทอง 32
กิจกรรมของโรงเรียน บูรณาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จากรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถานบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-28 หินฝนวิทยาคม 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีกยุวชน รุ่นไม่เกิน 10 ปี ศูนย์กีฬาชุมชนชวนลีก 2022 2022-11-28 จอมแก้ววิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานนำนักเรียนชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2022-11-28 บ้านดงลาน 37
กิจกรรมของโรงเรียน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-28 บ้านโป่งนกพิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 – ป.3 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 2022-11-27 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-27 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 31
กิจกรรมของโรงเรียน ๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 34
กิจกรรมของโรงเรียน TO BE NUMBER 1 กิจกรรมประกวดเต้น ตำบลหนองบัวโคก 2022-11-27 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 28
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันเกมการศึกษา พญาแล VTEA Crosswords A-math Kumkom Challenge 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2022-11-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิทศเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-26 บ้านซับใหม่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-26 บ้านซับใหม่ 32
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-11-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 106
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน 2022-11-26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 198
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2022-11-26 บ้านห้วยยาง 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2022-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 99
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-26 บ้านไร่พัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 2022-11-26 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 63
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 2022-11-26 บ้านโป่งเกต 38
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2022-11-26 บ้านโป่งเกต 37
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-25 บ้านวังกะทะ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาเรียนรู้ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 2022-11-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 45
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2565 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 89
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวอภิรญา ฐานวิสัย 2022-11-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-25 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 45
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 36
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 39
กิจกรรมของโรงเรียน “กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด” 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 42
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 42
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 48
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 2022-11-25 บ้านสำนักตูมกา 38
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท พูลอุดม จำกัด เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลัง 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 39
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 2022-11-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 37
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาผ่าน เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 55
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย นายคณาธิป ถาวรกาย 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 42
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 35
กิจกรรมของโรงเรียน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-25 หัวสระวิทยา 48
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2022-11-25 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-25 บ้านดงลาน 38
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2022-11-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสนามจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย (บึงชวน) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-25 ชุมชนชวนวิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่ายครั้งที่ 70 2022-11-25 บ้านเกาะมะนาว 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 2022-11-24 อนุบาลเทพสถิต 35
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2022-11-24 บ้านไร่พัฒนา 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-24 บ้านเดื่อ 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-24 บ้านเดื่อ 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 2022-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ขับเคลื่อนกิจกรรม The Diary "บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 48
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล OBEC Awards ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 2022-11-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 73
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2022-11-24 บ้านสำนักตูมกา 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2022-11-24 จอมแก้ววิทยา 82
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-24 บ้านสำนักตูมกา 33
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนมูลนิธิร่วมจิต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2022-11-24 บ้านบุฉนวน 41
กิจกรรมของโรงเรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2022-11-23 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)ได้รับการติดตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จากปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2022-11-23 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 2022-11-23 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-23 บ้านวังขอนสัก 36
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย นางประภัสสร กลับกลาง มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary  บันทึกประวัติศาส 2022-11-23 บ้านละหานค่าย 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมนักเรียนตามโครงการวัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" 2022-11-23 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 36
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-23 บ้านยางเกี่ยวแฝก 36
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2022-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 31
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-22 อนุบาลเทพสถิต 38
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน THE DAIRY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2022-11-22 บ้านไร่พัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2022-11-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สอบธรรมศึกษา ประจำปี2565 2022-11-22 รังงามวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 2022-11-22 รังงามวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รับมอบเงินบริจาค 2022-11-21 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(ENGLISH CAMP) ประจำปีการศึกษา 2565  2022-11-21 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ กับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านช่องทาง YouTube 2022-11-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 42
กิจกรรมของโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 31
กิจกรรมของโรงเรียน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 31
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 28
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-21 บ้านโป่งนกพิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2022-11-21 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 45
กิจกรรมของโรงเรียน “THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 2022-11-21 บ้านหัวสะพาน 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์ 2022-11-21 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2022-11-21 บ้านละหานค่าย 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" 2022-11-21 บ้านวังตะเฆ่ 31
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 30
กิจกรรมของโรงเรียน การสนับสนุนและบริการชุมชนในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กฐินสามัคคีวัดโนนสะอาด 2022-11-21 บ้านหนองผักชี 27
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจากชมรมคนชัยภูมิบ้านเดียวกัน 2022-11-21 บ้านสำนักตูมกา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-11-21 บ้านสำนักตูมกา 43
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 48
กิจกรรมของโรงเรียน เผยแพร่ศาสนา 2022-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2022-11-20 โป่งขุนเพชร 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2022-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 91
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565 2022-11-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 60
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-19 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 89
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญกฐินสามัคคีบ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 อนุบาลเทพสถิต 38
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านไร่พัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านประดู่งาม..รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-18 บ้านประดู่งาม 38
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2022-11-18 บ้านหนองขาม 34
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-18 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 99
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 2022-11-18 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 36
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2022-11-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 44
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุม PLC วางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย Learning loss ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-11-17 หัวสระวิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-11-17 หัวสระวิทยา 32
กิจกรรมของโรงเรียน “..การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565..” 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 25
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเก็บกู้มันสำปะหลังในแปลงสาธิต 2022-11-17 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 35
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ 2022-11-17 บ้านใหม่นาดี 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2022-11-17 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 109
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๕ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-16 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 34
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2022-11-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านไร่พัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 36
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดความเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 รังงามวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง 2022-11-16 รังงามวิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง 2022-11-16 รังงามวิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรังงาม 2022-11-16 รังงามวิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเครือข่ายโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ 2022-11-16 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-16 ซับมงคลวิทยา 62
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2022-11-16 บ้านเกาะมะนาว 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 (ธรรมศึกษา) 2022-11-16 ชุมชนชวนวิทยา 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาเป็นโรงเรียนสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) 2022-11-15 บ้านไร่พัฒนา 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2022-11-15 บ้านส้มป่อย 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2565 2022-11-15 บ้านส้มป่อย 44
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประ 2022-11-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา) 2022-11-15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-11-15 หินฝนวิทยาคม 54
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th